O programie

( Publikacja: 22.03.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Gminy Miasta Gdańska. Do końca 2019 roku Miasto Gdańsk prowadziło owocną współpracę z Fundacją Gdańską, realizatorem Programu, przeznaczając na ten cel ponad 3 mln złotych. W ramach Programu przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorą udział w różnorodnych, dostosowanych do grup wiekowych zajęciach edukacyjnych i praktycznych zajęciach na wodzie (zajęcia na łódkach Optimist, kajakach, łodziach wioślarskich, rejsy łódkami turystycznymi oraz oldtimerami), poznając swoje rodzinne miasto od strony wody.

Udział w Programie jest bezpłatny.

III etap realizacji: 2021- 2023 - wyrównywanie dostępu, bogatsza oferta dla młodzieży

Cele edukacyjne i zdrowotne:

 • rozwijanie tożsamości lokalnej, popularyzacja morskiej tradycji i dziedzictwa Gdańska
 • rozwijanie kompetencji kluczowych
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • promowanie sportu, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego nad wodą i na wodzie
 • profilaktyka i promocja zdrowia młodego pokolenia poprzez sport wodne i zdrowy styl życia

Aktywności na wodzie:

 • zajęcia na łódkach Optimist 4,5h - kl. 0-3 x 
 • zajęcia kajakarskie i wioślarskie 6h - kl. 4-8
 • klasyczny PEM 5h - kl. 4-6
 • rejsy oldtimerami - kl. 7-8
 • rejs zatokowy 2-dniowy (dla młodzieży z GKEM)
 • szkolenie na patent żeglarza jachtowego (GKEM)
 • zajęcia na bączkach wioślarskich, kajakach lub łódkach Optimist na pływalni dla uczniów o SPE

Aktywności edukacyjne:

 • zajęcia w Narodowym Muzeum Morskim

- klasy 4-6 i 7-8, Sołdek, Gdzie ta keja?

-przedszkola i klasy 1-3, Spichlerze, Zabytki na dnie mórz

 • spotkania z żeglarzem/ wioślarzem – przedszkola, 2 grupy
 • spotkania Gdański Klub Edukacji Morskiej dla młodzieży (1 spotkanie) + wolontariat na oldtimerach
 • warsztaty dla nauczycieli

Realizator Programu na lata 2021-2023:

Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka", ul. Głęboka 11 w Gdańsku

 

Scenariusze zajęć:

Optimist - pogoda - PEM 2022 (86.64 KB)

Optimist - niepogoda - PEM 2022 (87.45 KB)

klasyczny pem - pogoda - scenariusz 2022 (85.36 KB)

klasyczny pem - niepogoda - scenariusz 2022 (85.69 KB)

wiosła.kajaki - pogoda - scenariusz 2022 (86.53 KB)

wiosła.kajaki - niepogoda - scenariusz 2022 (106.6 KB)

 

Dokumenty uczestnika:

2022_PEMwG_regulamin_zgoda.ost (155.87 KB)

2022 przygotowanie do zajęć (130.72 KB)

Logo Edukacji Morskiej w Gdańsku