PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Brzeźno
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Brzeźno
Powierzchnia: 2,73 km2
Liczba ludności: 11539 osób
Gęstość zaludnienia: 4227 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III
tel. 58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VI w Gdańsku
tel. 58 521 17 22
ul. Kasztanowa 6
Komendant komisariatu – podinsp. Tomasz Adamowicz

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Brzeźno
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Gudzowski Jarosław

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Mazurek Piotr

 • Członek Zarządu
  Furmaniak Katarzyna, Gręndzińska Joanna

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Bielecki Dobrosław

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Łukjanowicz Marcin

 • Błażewicz Mateusz
 • Formela Agnieszka
 • Grabowska Monika
 • Kardasz Patrycja
 • Lewandowski Dariusz
 • Mirosław Grażyna
 • Rysak Bartłomiej
 • Strebejko Szymon
 • Zieliński Grzegorz
Kontakt

Siedziba 
Dworska 27, 80-506 Gdańsk

Telefon
(58) 341-29-40

E-mail: 
kontakt@radadzielnicybrzezno.pl
brzezno@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radadzielnicybrzezno.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Brzeźno

Dyżury
- każda I środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00
- każda III środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00

Rady Dzielnic kończą kadencję w styczniu, w czterech są nowi przewodniczący

Rady Dzielnic kończą kadencję w styczniu, w czterech są nowi przewodniczący
Jesienne wybory samorządowe zachęciły w tym roku wielu radnych, w tym przewodniczących gdańskich dzielnic, do ubiegania się o mandat radnego w Radzie Miasta Gdańska. Kilku z nich otrzymało ten mandat. Tym samym w kilku zarządach dzielnic pojawiły się wakaty, które trzeba było uzupełnić. Kto kogo zastąpił?
Wybory do Rady Miasta przerzedziły niektóre Rady Dzielnic w Gdańsku
Wybory do Rady Miasta przerzedziły niektóre Rady Dzielnic w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Przewodniczących Zarządów Dzielnic (którzy stanowią władzę wykonawczą w dzielnicy) w większości przypadków zastąpili członkowie Zarządów bądź Przewodniczący Rad Dzielnic (będący władzą uchwałodawczą w dzielnicy). Gdzie nastąpiły zmiany?

W Aniołkach stanowisko Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy po Annie Golędzinowskiej objął Łukasz Cora, który był dotąd przewodniczącym Rady Dzielnicy Aniołki.

W Brzeźnie dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Cezarego Śpiewaka-Dowbóra zastąpił Marcin Łukjanowicz, który dotąd pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Brzeźno.

Z Rady Dzielnicy Piecki-Migowo do Rady Miasta przeszedł Przemysław Malak, który był zastępcą Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Jego miejsce zajął Mateusz Zakrzewski, który był wcześniej Członkiem Zarządu tej dzielnicy. Co ciekawe, zmniejszono przy okazji liczbę członków Zarządu.

Z Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny mandat Radnego Miasta otrzymał Romuald Plewa, który był Przewodniczącym Rady Dzielnicy. Póki co, nie wybrano jeszcze jego następcy.

Natomiast Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, Krystiana Kłosa, zastąpił w tej funkcji Sławomir Kalwasiński, będący dotąd Przewodniczącym Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Na Żabiance Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, Łukasza Bejma zastąpił Bogusław Zandrowicz, dotąd Przewodniczący Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

Z kolei w Osowej, gdzie Przewodniczącym Rady Dzielnicy był Karol Ważny, to stanowisko objął radny Waldemar Karpiński, który wcześniej nie pełnił żadnych funkcji w zarządzie tej dzielnicy. Z Zarządu Dzielnicy do RMG odszedł też Członek Zarządu - Jan Perucki. Jego miejsce zajęła Monika Bednarska, która dotychczas pełniła funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy.

Anna Golędzinowska z Rady Dzielnicy Aniołki trafiła do klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta
Anna Golędzinowska z Rady Dzielnicy Aniołki trafiła do klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta
zdj. Maciej Kosycarz/KFP


Kadencja Rad Dzielnic upływa dwa miesiące po zakończeniu kadencji Rady Miasta Gdańska. Oznacza to więc, że zakończy się 16 stycznia 2019 r. Przed radnymi jednak jeszcze dość pracowite tygodnie. Grudzień to bowiem miesiąc spotkań wigilijnych i mikołajkowych, organizowanych dla mieszkańców poszczególnych dzielnic. Z tego wszystkiego trzeba się następnie rozliczyć z miastem. Po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego Rada Dzielnicy jest zobowiązana złożyć sprawozdanie ze swojej działalności z 12 miesięcy do Biura Rady Miasta Gdańska.

Co ważne, pomimo zakończenia kadencji Zarządy Dzielnic w Gdańsku funkcjonować będą przynajmniej do czasu kolejnych wyborów.

- Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu. W tym momencie kończy się dopiero jego kadencja. W przypadku gdyby Rada nie została wybrana, wówczas Zarząd działa nie dłużej niż trzy miesiące od daty wyborów do Rady Dzielnicy - zaznacza dyrektor Spyra, dodając, że dotąd nie było takiej sytuacji w naszym mieście. - Wybory odbędą się prawdopodobnie 20 marca 2019 r.

Zarząd, już bez radnych, musi działać też w tzw. "martwym okresie", a więc po zakończeniu kadencji Rady, ale jeszcze przed wyborami.

- Takie rozwiązanie obowiązuje ze względu na to, że do Rady Dzielnicy trafiają różne pisma. Członkowie Zarządu mogą prowadzić nadal pewne sprawy, reagować i interweniować na prośbę i sygnały mieszkańców - tłumaczy dyrektor Spyra. - W tym czasie Rada Dzielnicy nie podejmuje już żadnych uchwał ani wydatków, choćby dlatego, że muszą być one poprzedzone przyjęciem uchwały.

Romuald Plewa zasilił klub radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska

Romuald Plewa zasilił klub radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska
źródło: facebook/Romuald Plewa


Podczas pierwszej "roboczej" sesji Rady Miasta Gdańska w kadencji 2018 – 2023, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Piotr Borawski, zapowiedział, że w RMG powołana zostanie doraźna Komisja, która zajmie się reformą Rad Dzielnic.

Borawski przyznaje, że jeszcze w grudniu będzie wiadomo, czy radni będą gotowi powołać nową Komisję już na sesji styczniowej, czy może dopiero w marcu, po wyborach do Rad Dzielnic.

- Sprawdzamy jeszcze od strony formalnej i technicznej, jaki scenariusz będzie najrozsądniejszy - przyznaje Piotr Borawski. - Osobiście przychylam się do wersji, aby już w trakcie sesji, 31 stycznia, powołać tą komisję. Zakres jej prac został określony, ale jeżeli trzeba będzie coś dodać, rozszerzyć, to oczywiście jesteśmy wobec tego elastyczni. Chcemy, żeby była to głęboka, szeroka reforma obejmująca nie tylko kompetencje radnych, całych Rad, ale także kwestie ewentualnych zmian granic dzielnic. Od wielu lat pojawiają się zgłoszenia m.in. od mieszkańców, że podział, którego dokonano jeszcze w latach 90. jest już nieadekwatny do tego, w jaki sposób zmieniło się miasto na przestrzeni lat.

Jednym z pomysłów rozszerzenia kompetencji Rad Dzielnic jest nadanie inicjatywy uchwałodawczej samej Radzie Dzielnicy bądź Konwentowi Rad Dzielnic, który zbierałby się, przykładowo, raz w miesiącu. Miejscy radni chcą też zwiększyć ilość opinii w sprawach, które dzieją się w danej dzielnicy - aby Rady Dzielnic miały na nie większy wpływ.

- Reprezentanci Rad Dzielnic zgłaszają też kwestie związane z przepływem informacji. Myślę, że trzeba to lepiej usankcjonować, ustalić dokładniej, jak to ma wyglądać. Są rzeczy, które należałoby poprawić - ocenia Borawski. - Przez ostatnie lata dodawaliśmy Radom różnego rodzaju kompetencji, ale to było niewystarczające. Dlatego teraz chcemy zająć się tym kompleksowo. Wykorzystujemy też fakt, że wielu radnych dzielnic dostało się w tej kadencji do Rady Miasta Gdańska, i to we wszystkich trzech klubach. To aż 10 osób, które mają doświadczenie w Radach Dzielnic, z tej bądź poprzednich kadencji. Myślę, że należy je teraz wykorzystać.

Radnych pracujących w tej Komisji nikt "nie będzie pośpieszał". Jeżeli będzie taka potrzeba, to ma pracować nawet dwa lata.

- Najważniejsze jest to, by wypracowała taki projekt, który będzie dobrze skonsultowany i z mieszkańcami i Radami Dzielnic – podkreśla Piotr Borawski.

Co ważne, ewentualne zmiany granic pomiędzy dzielnicami będą wymagały zmian w statucie Miasta Gdańska i opinii Prezesa Rady Ministrów, co także wpłynie na przedłużenie procedowania całego projektu reformy Rad Dzielnic.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze