PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Brzeźno
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Brzeźno
Powierzchnia: 2,73 km2
Liczba ludności: 11539 osób
Gęstość zaludnienia: 4227 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III
tel. 58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VI w Gdańsku
tel. 58 521 17 22
ul. Kasztanowa 6
Komendant komisariatu – podinsp. Tomasz Adamowicz

www.gdansk.policja.gov.pl
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
Biuro Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 337c
tel.: (+48 58) 323 65 46

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail.: kontakt@gdansk.gda.pl

Rada dzielnicy Brzeźno
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Gudzowski Jarosław

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Mazurek Piotr

 • Członek Zarządu
  Furmaniak Katarzyna, Gręndzińska Joanna

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Bielecki Dobrosław

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Łukjanowicz Marcin

 • Błażewicz Mateusz
 • Formela Agnieszka
 • Grabowska Monika
 • Kardasz Patrycja
 • Lewandowski Dariusz
 • Mirosław Grażyna
 • Rysak Bartłomiej
 • Strebejko Szymon
 • Zieliński Grzegorz
Kontakt

Siedziba 
Dworska 27, 80-506 Gdańsk

Telefon
(58) 341-29-40

E-mail: 
kontakt@radadzielnicybrzezno.pl
brzezno@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radadzielnicybrzezno.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Brzeźno

Dyżury
- każda I środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00
- każda III środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Brzeźno

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Brzeźno
Brzeźno leży bezpośrednio nad wodami Zatoki Gdańskiej
Brzeźno leży bezpośrednio nad wodami Zatoki Gdańskiej

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Brzeźno jest położona w północnej części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, bezpośrednio nad wodami Zatoki Gdańskiej. Jest to dzielnica zróżnicowana pod względem struktury przestrzennej, ponieważ zlokalizowane są tu obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami związanymi z turystyką, osiedla mieszkaniowe z lat 70. XX wieku i kompleksy współczesnej zabudowy deweloperskiej.

Najbardziej zróżnicowany pod względem funkcji i formy zabudowy jest rejon dawnej osady rybackiej, gdzie rozwijają się usługi związane z turystyką, a istniejąca zabudowa jednorodzinna jest przekształcana i przebudowywana. W środkowej części dzielnicy znajdują się zespoły zabudowy wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej. W zachodniej części, w okolicy trasy kolejowej zlokalizowane są tereny usługowe, gdzie funkcjonują m.in. hurtownie i składy. Brzeźno jest dobrze wyposażone w podstawowe usługi, znajdują się tu przedszkola, szkoły podstawowe. W rejonie skrzyżowania al. Hallera i ul. Dworskiej oraz ulic Gdańskiej i Krasickiego znajdują się lokalne kompleksy handlowe. Dostęp do terenów rekreacyjnych zapewnia nie tylko plaża i promenada nadmorska z molem, ale także Park Brzeźnieński.

Atrakcyjne położenie Brzeźna, nie tylko w kontekście rozwoju turystyki, ale także mieszkalnictwa, skutkuje coraz większą liczbą inwestycji w tym rejonie miasta. Brzeźno posiada potencjał rozwojowy z uwagi na duże tereny niezagospodarowane głównie w południowej części dzielnicy w rejonie al. Maciej Płażyńskiego i al. Hallera.


Kierunki rozwoju

Brzeźno ma dość duży potencjał inwestycyjny z uwagi na bardzo atrakcyjne położenie i zasób terenów możliwych do zagospodarowania. Walory przyrodniczo-krajobrazowe pasa nadmorskiego i plaży dalej stanowić będą istotny element charakteru tej części Gdańska.

W zachodniej części dzielnicy, przy pętli tramwajowej na alei Hallera planuje się rozwój funkcji usługowych z terenami rekreacyjnymi. W pobliżu kąpieliska i w pasie nadmorskim planowany jest rozwój zagospodarowania związanego z rekreacją. W rejonie ulic Uczniowskiej, Gdańskiej i Kobieli oraz w rejonie ulicy Nadmorski Dwór planuje się rozwój funkcji mieszkaniowych wielorodzinnych i uzupełniających usługowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. W zachodniej części dzielnicy, w sąsiedztwie terenów kolejowych planuje się przekształcenia terenów w kierunku magazynowo-przemysłowym, sankcjonującym w pewnym stopniu istniejące zagospodarowanie. W związku z coraz bardziej dynamicznym rozwojem tego rejonu miasta planowane są realizacje nowych tras transportowych, przede wszystkim trasy tzw. Nowej Gdańskiej przebiegającej od planowanego skrzyżowania w ciągu al. Płażyńskiego (a wcześniej od alei Żołnierzy Wyklętych we Wrzeszczu) w kierunku Nowego Portu.

W obszarze istniejących osiedli mieszkaniowych planowane jest, w miarę możliwości, wykreowanie lub wzmocnienie istniejących przestrzeni publicznych. W odniesieniu do zabudowy położonej najbliżej pasa nadmorskiego przewiduje się uzupełnianie i podnoszenie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej a także rozwój i wzmacnianie funkcji związanych z unikalnym, nadwodnym położeniem.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną / bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka

 • 1 pomnik przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • 1 teren proponowany do ochrony w formie użytku ekologicznego

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 56,3


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Obszar odwadniany mechanicznie przez pompownie Brzeźno i Gwiazdowskiego.

Projektowana pompownia Dunikowskiego.


Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska