PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Brzeźno
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Brzeźno
Powierzchnia: 2,73 km2
Liczba ludności: 11539 osób
Gęstość zaludnienia: 4227 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III
tel. 58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VI w Gdańsku
tel. 58 521 17 22
ul. Kasztanowa 6
Komendant komisariatu – podinsp. Tomasz Adamowicz

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Brzeźno
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Gudzowski Jarosław

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Mazurek Piotr

 • Członek Zarządu
  Furmaniak Katarzyna, Gręndzińska Joanna

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Bielecki Dobrosław

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Łukjanowicz Marcin

 • Błażewicz Mateusz
 • Formela Agnieszka
 • Grabowska Monika
 • Kardasz Patrycja
 • Lewandowski Dariusz
 • Mirosław Grażyna
 • Rysak Bartłomiej
 • Strebejko Szymon
 • Zieliński Grzegorz
Kontakt

Siedziba 
Dworska 27, 80-506 Gdańsk

Telefon
571-324-211

E-mail: 
kontakt@radadzielnicybrzezno.pl
brzezno@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radadzielnicybrzezno.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Brzeźno

Dyżury
- każda I środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00
- każda III środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Brzeźno

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Brzeźno
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Brzeźno leży bezpośrednio nad wodami Zatoki Gdańskiej
Brzeźno leży bezpośrednio nad wodami Zatoki Gdańskiej

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Brzeźno jest położona w północnej części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, bezpośrednio nad wodami Zatoki Gdańskiej. Jest to dzielnica zróżnicowana pod względem struktury przestrzennej, ponieważ zlokalizowane są tu obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami związanymi z turystyką, osiedla mieszkaniowe z lat 70. XX wieku i kompleksy współczesnej zabudowy deweloperskiej.

Najbardziej zróżnicowany pod względem funkcji i formy zabudowy jest rejon dawnej osady rybackiej, gdzie rozwijają się usługi związane z turystyką, a istniejąca zabudowa jednorodzinna jest przekształcana i przebudowywana. W środkowej części dzielnicy znajdują się zespoły zabudowy wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej. W zachodniej części, w okolicy trasy kolejowej zlokalizowane są tereny usługowe, gdzie funkcjonują m.in. hurtownie i składy. Brzeźno jest dobrze wyposażone w podstawowe usługi, znajdują się tu przedszkola, szkoły podstawowe. W rejonie skrzyżowania al. Hallera i ul. Dworskiej oraz ulic Gdańskiej i Krasickiego znajdują się lokalne kompleksy handlowe. Dostęp do terenów rekreacyjnych zapewnia nie tylko plaża i promenada nadmorska z molem, ale także Park Brzeźnieński.

Atrakcyjne położenie Brzeźna, nie tylko w kontekście rozwoju turystyki, ale także mieszkalnictwa, skutkuje coraz większą liczbą inwestycji w tym rejonie miasta. Brzeźno posiada potencjał rozwojowy z uwagi na duże tereny niezagospodarowane głównie w południowej części dzielnicy w rejonie al. Maciej Płażyńskiego i al. Hallera.


Kierunki rozwoju

Brzeźno ma dość duży potencjał inwestycyjny z uwagi na bardzo atrakcyjne położenie i zasób terenów możliwych do zagospodarowania. Walory przyrodniczo-krajobrazowe pasa nadmorskiego i plaży dalej stanowić będą istotny element charakteru tej części Gdańska.

W zachodniej części dzielnicy, przy pętli tramwajowej na alei Hallera planuje się rozwój funkcji usługowych z terenami rekreacyjnymi. W pobliżu kąpieliska i w pasie nadmorskim planowany jest rozwój zagospodarowania związanego z rekreacją. W rejonie ulic Uczniowskiej, Gdańskiej i Kobieli oraz w rejonie ulicy Nadmorski Dwór planuje się rozwój funkcji mieszkaniowych wielorodzinnych i uzupełniających usługowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. W zachodniej części dzielnicy, w sąsiedztwie terenów kolejowych planuje się przekształcenia terenów w kierunku magazynowo-przemysłowym, sankcjonującym w pewnym stopniu istniejące zagospodarowanie. W związku z coraz bardziej dynamicznym rozwojem tego rejonu miasta planowane są realizacje nowych tras transportowych, przede wszystkim trasy tzw. Nowej Gdańskiej przebiegającej od planowanego skrzyżowania w ciągu al. Płażyńskiego (a wcześniej od alei Żołnierzy Wyklętych we Wrzeszczu) w kierunku Nowego Portu.

W obszarze istniejących osiedli mieszkaniowych planowane jest, w miarę możliwości, wykreowanie lub wzmocnienie istniejących przestrzeni publicznych. W odniesieniu do zabudowy położonej najbliżej pasa nadmorskiego przewiduje się uzupełnianie i podnoszenie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej a także rozwój i wzmacnianie funkcji związanych z unikalnym, nadwodnym położeniem.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną / bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka

 • 1 pomnik przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • 1 teren proponowany do ochrony w formie użytku ekologicznego

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 56,3


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Obszar odwadniany mechanicznie przez pompownie Brzeźno i Gwiazdowskiego.

Projektowana pompownia Dunikowskiego.


Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska