PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Lider projektu

Urząd Miasta Gdańska
Wydział Rozwoju Społecznego

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. (58) 323 67 27

Rekrutacja:
Partnerzy lokalni w zakładce "kontakt"

Dodatkowe informacje dot. specjalistycznego wsparcia:
Partnerzy branżowi w zakładce "kontakt"