Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy VII Dwór
PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy VII Dwór
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
VII Dwór
Powierzchnia: 2,90 km2
Liczba ludności: 3411 osób
Gęstość zaludnienia: 1176 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I
tel. 58 556 32 30, 58 553 47 60
ul. Gospody 2c
Kierownik Referatu – Paweł Zabrocki
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Rada dzielnicy VII Dwór
Skład Rady Dzielnicy

Lista członków Rady Dzielnicy VII Dwór

Rada Dzielnicy rozpoczęła swoją działalność w dniu 10 kwietnia 2019 uroczystą sesją prowadzoną przez Radnego Miasta Gdańska ś.p. Dawida Krupeja.

Obecnie skład Rady przedstawia się nastęująco:

 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kazimierz Stencel

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Bartłomiej Milanowski

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławomir Jabłoński

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Krystyna Zaremba-Słomka
 • Członkowie
 • Michał Jabłoński
 • Barbara Kaczmarek
 • Mateusz Knitter
 • Elżbieta Kwiatkowska
 • Krzysztof Perzyński
 • Mateusz Pryczyniec
 • Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska
 • Joanna Trzaska
 • Karolina Ustarbowska
 • Anna Włodkowska
 • Tomasz Zajkowski
Kontakt

Siedziba 
ul. Abrahama 15A, 80-307 Gdańsk

Telefon
(58) 346-73-01 – czynny podczas pełnienia dyżuru

571-324-222

E-mail: 
zarzadviidwor@wp.pl
viidwor@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radadzielnicyviidwor.pl.tl

Dyżury

w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-17.00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy VII Dwór

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy VII Dwór
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
dwor mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza VII Dwór znajduje się na górnym tarasie, w południowej części dzielnicy urbanistycznej Oliwa, na styku z trasą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Zachodnią i południową część VII Dworu zajmują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tereny zurbanizowane znajdują się na pozostałej części terenu - zabudowa mieszkaniowa ekstensywna dominuje w południowo-wschodniej części, a zabudowa intensywna w zachodnim pasie wzdłuż lasów TPK.

Występuje tu duża różnorodność architektoniczna – zarówno formy historyczne stosunkowo niskie, jak i współczesne wysokie (zrealizowane po 1945 r.). Przy ul. Polanki znajduje się zabytkowy zespół o znaczeniu krajowym – V Dwór (teren obecnego Szpitala Marynarki Wojennej).

Osiedle mieszkaniowe VII Dwór (zaprojektowane i zrealizowane w latach 60.) ze względu na nowatorskie rozwiązania urbanistyczne oraz
jednolity charakter architektoniczny stanowi dobro kultury współczesnej. Sporą część obszaru zajmują Rodzinne Ogrody Działkowe „Polanki” przy ul. Wita Stwosza.


Kierunki rozwoju

Będzie kontynuowany rozwój miasta do wewnątrz poprzez wypełnianie ukształtowanych struktur urbanistycznych. W obszarach zabytkowych i uwarunkowanych kulturowo zabudowa będzie kształtowana w nawiązaniu do przesłanek historycznych. Nowe struktury miejskie planowane są na obszarze znajdującym się w granicach Centralnego Pasma Usługowego – terenie ogrodów działkowych przy ul. Wita Stwosza. Planuje się tu rozwój usług z zakresu nauki dla Uniwersytetu Gdańskiego, który pozostanie motorem rozwoju dzielnicy opartej na wiedzy


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
 • 16 pomników przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • fragment planowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

12,7


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska