PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zielone warsztaty

Zielone Warsztaty to krótkie filmiki, zdjęcia i instrukcje z propozycjami kreatywnych zabaw z wykorzystaniem przyrody. Każdy odcinek, to odrębny temat, który stanowi inspirację do zabawy w domu (niezależnie od pory roku czy pogody) oraz może być zaadaptowany do edukacji ogrodniczej w szkołach czy przedszkolach.

Celem warsztatów jest zapewnienie dzieciom (i dorosłym) kontaktu z przyrodą, pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz budzenie zainteresowania środowiskiem naturalnym i ekologią.

Warsztaty przygotowano w warunkach domowych, w marcu i kwietniu 2020 roku, w czasie trwającej epidemii wywołanej przez korona wirusa, jako element kampanii #zostanwdomu. Opracowane zostały przez Biuro Prezydenta Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z myślą o edukacji ekologicznej dzieci w czasie epidemii, ale z pewnością sprawdzą się w każdych innych okolicznościach.

Zapraszamy do korzystania i udostępniania.

Zaczarowany ogród
Ogród dźwięków
Robaczki i spółka
Ogród barw.00_00_00_12.Still003
Śniadanie na trawie
Pączki
Domowy Warzywniak
Land Art
Zielona apteka
miejska dzungla
Urząd Miejski w Gdańsku
Zdjęcie dyrektora Wydziału Środowiska Macieja Lorka
Dyrektor: Maciej Lorek

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 00

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Środowiska Dagmary Nagórka - Kmiecik
Z-ca Dyrektora: Dagmara Nagórka - Kmiecik

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 02

 

Sekretariat:
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 00

e-mail : wosr@gdansk.gda.pl

 

Sposób obsługi klientów:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć Klientów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku pracownicy Wydziału Środowiska nie przyjmują Klientów w czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.
W tych godzinach prosimy o kontakt z sekretariatem (+48 58) 768 82 00 (z tel. wewn. 82 00)

Książka telefoniczna wydziału

Sposób składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska
ul. Nowe Ogrody 8/1280-803 Gdańsku
 

Osobiście: