PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rok 2016

A
A

Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska

Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny
                    Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

Praca wykonana przez zespół w składzie:
dr n.med. Maria Bartoszewicz
dr n.med. Małgorzata Michalska

Spis treści:

Opracowania dostępne są w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul.Piekarnicza 16  pokój 27; tel.: 58 768 82 27