PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska

A
A

Głównym celem opracowania było rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze miasta Gdańsk (powiatu Miasto Gdańsk), wraz z charakterystyką geomorfologiczną i geologiczną osuwisk, ustaleniem przyczyn ich powstania, oceną stopnia aktywności oraz możliwości ich dalszego rozwoju.

Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi:

m_N-34-49-D-b-4
m_N-34-49-D-d-1
m_N-34-49-D-d-2
m_N-34-49-D-d-4
m_N-34-50-C-a-3
m_N-34-50-C-c-1
m_N-34-50-C-c-2
m_N-34-50-C-c-3
m_N-34-50-C-c-4
m_N-34-50-C-d-3
m_N-34-61-B-b-2
m_N-34-62-A-a-1
m_N-34-62-A-a-2
m_N-34-62-A-a-4
m_N-34-62-A-B-1
m_N-34-62-A-b-3
   


Dokumenty do pobrania: