PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Planeta Odzysku 2.0 rozstrzygnięta. Dla zwycięzców 40 tys. i 10 tys złotych

Projekt „Na ekologicznym szlaku” przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 11 w Gdańsku zyskał największą popularność wśród graczy „Planety Odzysku 2.0” i zwyciężył w konkursie na projekt Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Drugie miejsce w rywalizacji zajęła Szkoła Podstawowa nr 56 z projektem „Ekopunkt”. Nagrodzone placówki otrzymają odpowiednio 40 000 i 10 000 zł na realizację swoich autorskich projektów.

A
A
planeta odzysku

 

Zakończona w piątek, 24 kwietnia, grywalizacja na platformie „Planeta Odzysku 2.0” była częścią programu „Szkoła przyjazna środowisku”, w ramach którego szkoły podstawowe z gminy Gdańsk zgłaszały autorskie projekty Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Konkurs trwał od 21 lutego.

Na platformie gracze odbywali wirtualną podróż po Gdańsku, zdobywając wiedzę i rozwiązując zadania dotyczące poszczególnych obszarów gospodarki odpadami. „Podróżujący” dowiedzieli się np. co to jest i jak powstaje kompost, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi, czym są odpady przemysłowe, a czym PSZOK-i, czy wreszcie – po co i jak segregować odpady. Po przyswojeniu informacji odwiedzający „Planetę Odzysku 2.0” rozwiązywali na każdym etapie zadania, a zdobyte łącznie punkty były przyznawane wybranemu wcześniej projektowi Centrum GOZ.

- Tegoroczna edycja „Planety Odzysku” była już drugą odsłoną konkursu. W zeszłym roku skierowaliśmy nasz projekt do szkół z sąsiedztwa Zakładu Utylizacyjnego. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć działania, zapraszając do udziału szkoły podstawowe z całej gminy Gdańsk, a do partnerstwa Suez Północ. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę jak najszerszego grona osób na kwestie ochrony przyrody, kształtując przyjazne dla środowiska nawyki od najmłodszych lat - mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - Nauka przez zabawę jest najskuteczniejsza, ponieważ nie wiąże się z przymusem, a wiedza przyswajana jest, można powiedzieć, nieświadomie, w miły i przyjemny sposób. Stąd pomysł na edukację w formie grywalizacji.

Projekty szkolnych Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego zgłoszone do konkursu „Szkoła przyjazna środowisku” musiały uwzględniać kilka obowiązkowych elementów, m.in. plansze edukacyjne z SuperSorterem, pojemniki na odpady surowcowe, zgniatarki i poidełka. Ponadto zgłoszenia musiały zawierać nazwę kampanii, której celem jest edukacja i kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych nawyków w zakresie segregacji odpadów komunalnych i unikania ich produkcji, a także zachęcenie członków społeczności szkolnej do postępowania zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Poza tymi obowiązkowymi elementami szkoły miały całkowitą dowolność w kreowaniu przestrzeni własnego Centrum Gospodarki Obiegu Zamkniętego czy w zakresie doboru wykorzystywanych narzędzi.

Do konkursu zgłosiło się dziewięć szkół podstawowych z gminy Gdańsk: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego, Szkoła Podstawowa nr 21 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta, Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga, Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Po trwającej dwa miesiące rywalizacji najwięcej punktów na „Planecie Odzysku 2.0” zdobyła Szkoła Podstawowa nr 11, która przedstawiła projekt „Na ekologicznym szlaku”. W jego ramach placówka planuje m.in. stworzenie strefy ponownego użycia, przyszkolnego kompostownika, przeprowadzenie licznych eko warsztatów czy wreszcie budowę zielonej ściany z zielonym hotelem dla owadów.

- Konkurencja w tegorocznej edycji „Planety Odzysku” była niezmiernie ciekawa. Widzieliśmy projekty wszystkich szkół i to, jak były pomysłowe. Wiemy też, że rywalizacja toczyła się do samego końca. Tym bardziej cieszy nas, że to właśnie nasz projekt spotkał się z największym uznaniem graczy - mówi Piotr Pardo ze Szkoły Podstawowej nr 11. - Oczywiście panująca obecnie sytuacja związana z epidemią COVID-19 sprawia, że będziemy musieli poczekać troszkę, nim wdrożymy w życie założenia naszego projektu. Niemniej na pewno zrealizujemy wszystkie przewidziane w nim punkty. Nie możemy się już doczekać chwili, gdy wszystkie instalacje pojawią się na terenie naszej placówki i gdy będziemy mogli wspólnie organizować zaplanowane konkursy czy przedsięwzięcia, ucząc się o ekologii, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc.

Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 56 i projektowi „Ekopunkt”, który przewiduje m.in. stworzenie punktu ponownego użycia, recyklingu organicznego, punktu zbierania baterii oraz informacji ekologicznej.

- Założenia konkursu przewidywały przyznanie nagród za dwa pierwsze miejsca. Chcielibyśmy jednak serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom ich zaangażowania i kreatywności. Zgłoszone projekty nie raz zaskoczyły nas swoją oryginalnością, a także ciekawym, nietuzinkowym podejściem do edukacji ekologicznej i sposobów szerzenia wiedzy w zakresie właściwej gospodarki odpadami - powiedział Mariusz Bogusz, prezes Suez Północ. -– Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie z Zakładem zorganizować takie wyjątkowe przedsięwzięcie, jakim jest „Planeta Odzysku”. Zależy nam na edukacji w obszarze gospodarki odpadami i takie projekty doskonale wpisują się w naszą politykę ekologiczną.

 

wyniki_02 mala

 

Iwona Bolt (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.