PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Park miejski w pasie nadmorskim

A
A

Gdańskowi przybyło jeszcze jedno miejsce spacerowe i wypoczynkowe, które z pewnością zyska uznanie wielu mieszkańców i ściągać ich będzie tłumnie, tak jak promenada prowadząca na znajdujące się nieopodal molo. To oczywiście uporządkowany pas nadmorski na odcinku od ul. Piastowskiej do promenady na przedłużeniu al. Jana Pawła II. Wykonany został już pierwszy etap prac, w rezultacie których w przyszłości na tym obszarze powstanie następny gdański park.

Park 1
Park 1

W pierwszej kolejności trzeba było odwodnić tę część pasa nadmorskiego, ponieważ podnoszące się wody gruntowe powodowały ustawiczne podtapianie tego rejonu. Problem dało się rozwiązać dzięki wykonaniu, liczącej 1684 m, sieci nowych rowów odwadniających i oczyszczeniu 713 m rowów starych. Wybudowano także dwa stawy; jeden ma 1,97 ha, a drugi - 0,60 ha. Ponadto uporządkowano tereny wokół tych cieków i zbiorników. Przez rowy przerzucono 4 mostki, wybudowano 2100 m ścieżek szerokich na 3 metry, nad wodą pojawiły się szuwary tworzone przez nowo posadzone turzyce i trzciny. Rośliny bagienne zajmują ok. 5 100 m kw. Na brzegach rowów posadzono kępy krzewów i pojedyncze drzewa, zalesiono także tereny znajdujące się na wysokości ul. Chłopskiej. Łącznie drzewa i krzewy zasadzono na 17 325 m kw. Wiosną zrobiona ma być jeszcze tzw. mała architektura, czyli palisady, ławeczki, ozdobne kosze na śmieci.

Prace przy tworzeniu zalążka parku rozpoczęto w sierpniu 2002 r., a ten etap inwestycji kosztował miasto 2 721 000 zł. Całe przedsięwzięcie potrwa kilka lat. Projekt drugiego etapu (koszt ok. 850 tys. zł) przewiduje wytyczenie i budowę alejek, boisk sportowych i placów zabaw, a także rewaloryzację istniejącej zieleni oraz nowe jej nasadzenia. Całość uzupełnią elementy małej architektury. Realizacja pierwszej części drugiego etapu już się rozpoczęła; obejmuje ona obszar od ul. Piastowskiej do ścieżki na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża.

Park 2
Park 2

Harmonogram prac w pasie nadmorskim


Zadania wykonane w trakcie realizacji:

- 2001 - zatwierdzenie do realizacji koncepcji zagospodarowania terenu pasa nadmorskiego
- 2001/2 - likwidacja tymczasowych ogrodów działkowych, uprzątnięcie terenu
- 2001/2 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na przedłużeniu ul. Jagiellońskiej
- 2002/3 - regulacja stosunków wodnych - budowa dwóch stawów i systemu rowów oraz drogi technicznej
- 2003 - urządzenie zieleni, etap I między ul. Piastowską a ścieżką na przedłużeniu ul. Jagiellońskiej oraz na terenach odwodnień
- 2003 - maj 04 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej
- 2004 - urządzenie zieleni, etap II między promenadą do mola, a ścieżką na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej
- 2004 - budowa ścieżki na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża
- 2005 - urządzenie zieleni, etap III między ścieżką na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej a ul. Obrońców Wybrzeża
- 2006 - urządzenie zieleni, etap IV między ścieżką na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża a ul. Jagiellońską

Zobacz: Plan zagospodarowania pasa nadmorskiego (mapa)