PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2011

Ocena stanu środowiska w mieście Gdańsku za rok 2011

A
A
Spis treści Pobierz plik (PDF)
1. Autorzy opracowania (1 KB)
2. Wybrane informacje o Gminie Gdańsk (81 KB)
3. Gospodarka wodno-ściekowa
  • Zaopatrzenie w wodę
  • Odprowadzenie ścieków
  • Ochrona przeciwpowodziowa i odprowadzanie wód opadowych

(51 KB)
(43 KB)
(25 KB)

4. Jakość wód powierzchniowych (3 MB)
5. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej (78 KB)
6. Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi (71 KB)
7. Stan powietrza (6 MB)
8. Odpady (7 KB)
9. Monitoring natężenia hałasu (38 KB)
10. Zakłady oddziaływujące na stan środowiska (98 KB)
11. System przyrodniczy miasta (92 KB)
12. Zrównoważony rozwój, edukacja ekologiczna (77 KB)