PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2007

A
A
Spis treści Pobierz plik (PDF)
1. Autorzy opracowania (4 KB)
2. Wybrane informacje o Gminie Gdańsk (86 KB)
3. Zaopatrzenie w wodę
  • Gospodarka ściekowa
  • Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych
  • Jakość wód powierzchniowych
(13 KB)
(9 KB)
(86 KB)
(91 MB)
4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej (65 KB)
5. Zanieczyszczenia powietrza
  • Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji ARMAAG
(56 KB)
(23 KB)
6. Odpady (46 KB)
7. Hałas (93 KB)
8. Zakłady mające wpływ na stan środowiska. (62 KB)
9. System przyrodniczy miasta (93 MB)
10. Tereny rolne (89 KB)
11. Edukacja Ekologiczna (58 KB)
12. Współcpaca z zagranicą (13 KB)