PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa i Gminy

Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz uproszczony plan urządzenia lasu stanowiącego własność Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

A
A

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018, poz. 2129) zatwierdzono uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i Gminy. Zarządzeniem Nr 2087/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz Zarządzeniem Nr 2086/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Do pobrania: