PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie ogrody motylowe

Ogród motylowy, to rabata złożona z roślin, które swoimi kolorami i zapachami wabią motyle oraz inne owady.

Projekt łączy edukację ogrodniczą oraz promocję wolontariatu wśród społeczności szkolnej. Celem projektu jest promocja bioróżnorodności, wsparcie standardowego procesu edukacji, budowanie kompetencji do pracy zespołowej, poczucia odpowiedzialności za swoją przestrzeń i zrównoważony rozwój.

Rabaty są zakładane i pielęgnowane przez społeczność szkolną przy wsparciu Miasta Gdańska oraz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Partnerami projektu jest Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej.

Kliknij na wybraną szkołę na poniższej mapie i zobacz jak wygląda motylowy ogród. Zajrzyj na szkolnego fejsbuka i szkolną stronę, żeby dowiedzieć się co słychać w ogrodzie.

Urząd Miejski w Gdańsku
Zdjęcie dyrektora Wydziału Środowiska Macieja Lorka
Dyrektor: Maciej Lorek

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 00

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Środowiska Dagmary Nagórka - Kmiecik
Z-ca Dyrektora: Dagmara Nagórka - Kmiecik

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 02

 

Sekretariat:
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 00

e-mail : wosr@gdansk.gda.pl

 

Sposób obsługi klientów:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć Klientów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku pracownicy Wydziału Środowiska nie przyjmują Klientów w czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.
W tych godzinach prosimy o kontakt z sekretariatem (+48 58) 768 82 00 (z tel. wewn. 82 00)

Książka telefoniczna wydziału

Sposób składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska
ul. Nowe Ogrody 8/1280-803 Gdańsku
 

Osobiście: