PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

A
A
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
brak autora
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

ul. Polanki 51
80-308 Gdańsk, 

tel./fax: +48 (58) 301 80 99
e-mail: ciee@pomorskieparki.pl
adres www: www.ciee-gda.pl

 

Siedziba

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku (CIEE) działa od 1993 r., głównie na terenie województwa pomorskiego, edukując oraz popularyzując wiedzę przyrodniczą. Realizując projekty edukacyjne pomaga poznać przyrodę i jej tajemnice, pokazuje różnorodność biologiczną i złożoność procesów, które występują w świecie istot żywych. Uczy jak ją chronić i żyć w zgodzie z jej naturalnym rytmem. Od 2013 roku CIEE jest jednostką Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Nadrzędnym celem działań CIEE jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej ukierunkowana na rzecz zrównoważonego rozwoju. Swoimi działaniami obejmuje wszystkie grupy wiekowe – od przedszkolaków po słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Wspiera lokalną aktywność prośrodowiskową. Trafia do różnych odbiorców stosując urozmaicone metody aktywizujące: warsztaty pokazowe, edukacyjne akcje plenerowe, szkolenia, konkursy, spektakle teatru ulicznego czy wystawy. Oferuje wsparcie, wiedzę, dobrze wyposażony księgozbiór, z którego można korzystać w siedzibie a także pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów.

Centrum jest wpisane na listę 100 rekomendowanych przez Ministerstwo Środowiska ośrodków edukacji na terenie Polski. W 2010 r. festiwal „Piaskiem pisane - życie w Bałtyku” (autorski pomysł pracowników CIEE) został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Środowiska „Nietypowa Lekcja Różnorodności Biologicznej”. W 2005 r. na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO otrzymało nagrodę Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za najciekawszą edukacyjną akcję ekologiczną prowadzoną podczas targów.

Wszystkie działania edukacyjne CIEE realizowane są dzięki wieloletniemu wsparciu i dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

spotkanie czwartkowe

Działania edukacyjne realizowane są poprzez:

- warsztaty terenowe i stacjonarne dla wszystkich grup odbiorców (przedszkoli, szkół, uczelni);

- szkolenia dla nauczycieli, edukatorów, pracowników urzędów i  firm;

- organizację różnorodnych konkursów, jak na przykład:

  • „Bęc jabłkiem w głowę” - interdyscyplinarny konkurs dla uczniów ze szkół trójmiejskich oraz z wybranych gmin ościennych;

  • „Znani i nieznani – ptasi sąsiedzi” - konkurs ornitologiczno-plastyczny dla uczniów ze szkół podstawowych Trójmiasta;

- organizowanie plenerowych akcji edukacyjnych „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”, w 2018 roku odbyła się X edycja pikniku;

- cykl letnich wypraw dla seniorów „Dojrzały smak przygody”;

- „Spotkania czwartkowe” – prelekcje w każdy trzeci czwartek miesiąca, skupiające miłośników ekologii, realizowane nieprzerwanie od 2006 r.;

- interaktywny i multimedialny program do nauki rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów www.poznajemydrzewaikrzewy.pl;

- gry terenowe - atrakcyjne zarówno dla nauczycieli/edukatorów (do wykorzystania w postaci lekcji na łonie natury) jak i rodzin na weekendowy wypad do lasu lub parku;

- koordynację projektów edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym;

- wspieranie działań prośrodowiskowych szkół, organizacji i instytucji;

- wspieranie edukacji studentów i absolwentów poprzez praktyki i staże;

- udział w plenerowych przedsięwzięciach edukacyjnych.

warsztaty Dojrzały Smak Przygody