PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Zaspa-Rozstaje
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Zaspa-Rozstaje
Powierzchnia: 2,08 km2
Liczba ludności: 12893 osób
Gęstość zaludnienia: 6199 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III
tel. 58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku
tel. 58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł. insp. Dariusz Janicki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Zaspa-Rozstaje
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Piotr Skiba

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Wojciech Rolczyński

 • Członek Zarządu

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Puszkarski Jakub

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Marcinkowska Zofia

 • Bębenek Wiesława
 • Derengowska Bożena
 • Guziński Zbigniew
 • Hirsz Magdalena
 • Jakuszyk Anna
 • Jasiel Jarosław
 • Korkosz Łukasz
 • Moskwa Halina
 • Sikorowski Roman
 • Stachowiak Szymon
Kontakt

Siedziba 
ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk

Telefon

E-mail: 
zasparozstaje@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal

Facebook

Dyżur

 

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Zaspa-Rozstaje

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Zaspa-Rozstaje
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zr mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Zaspa-Rozstaje, jedna z północnych części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, powstała w latach 70. XX wieku w rejonie dawnego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz. Dzielnica ma zróżnicowaną strukturę funkcjonalno–przestrzenną z dość dużymi obszarami miejskiej zieleni. Funkcja mieszkaniowa jest dominująca, a składają się na nią osiedla wielo- i jednorodzinne. Funkcję usługową ponadlokalną pełni przede wszystkim szpital w rejonie al. Jana Pawła II. W południowej części dzielnicy jest zlokalizowany lokalny ośrodek usługowy, w którym realizowane są podstawowe usługi handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła.

Zabudowa mieszkaniowa w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Burzyńskiego tworzy osiedle mieszkaniowe o charakterystycznym heksagonalnym układzie urbanistycznym wielorodzinnych bloków z tzw. wielkiej płyty. Pozostałe tereny mieszkaniowe wielorodzinne, o mniej zdefiniowanej kompozycji, są zlokalizowane w rejonie ul. Meissnera. Wielorodzinne bloki mieszkalne mają zróżnicowaną wysokość od 4 do 11 kondygnacji. Wzdłuż al. Jana Pawła II w ostatnich latach zostały zrealizowane współczesne zespoły zabudowy deweloperskiej o wysokiej intensywności. Jedyny kompleks budynków szeregowych jednorodzinnych znajduje się w rejonie ul. Leszczyńskich i Majewskich. 

Dzielnica jest dobrze wyposażona w usługi podstawowe takie jak szkoły i przedszkola, przy szpitalu funkcjonuje też publiczny ośrodek zdrowia. Poza przestrzeniami rekreacyjnymi wokół bloków mieszkalnych w dzielnicy znajdują się dwa duże parki: Park Zaspa im. Jana Pawła II i Park Millenium, a także historyczny cmentarz w rejonie ul. Chrobrego.

Dzielnica jest doskonale skomunikowana poprzez linie tramwajowe i autobusowe w al. Jana Pawła II i Rzeczpospolitej.


Kierunki rozwoju

Podstawowym kierunkiem rozwoju dzielnicy będzie systematyczne podnoszenie jakości i atrakcyjności terenów publicznych, skwerów i terenów rekreacyjnych. Istotne będą też działania zmierzające do poprawy dostępności i jakości usług, w tym publicznych. W północnej części dzielnicy planowane jest wzmacnianie funkcji rekreacyjnych m.in. poprzez realizację parku sportowego tzw. Velodromu. Istniejące tereny zieleni rekreacyjnej będą systematycznie rewaloryzowane i wyposażane w elementy małej architektury. Zgodnie z przyjętymi założeniami rozwoju miasta do wewnątrz i wypełniania ukształtowanych struktur zakłada się stopniowe przekształcenia ogródków działkowych w tereny mieszkaniowe oraz tereny zieleni ogrodowej, ogólnodostępnej.

Zakłada się włączenie istniejących i planowanych urządzonych terenów rekreacyjnych do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). W ramach rozbudowy systemów transportowych w mieście, wzdłuż ul. Czarny Dwór planowana jest realizacja trasy tzw. Zielonego Bulwaru wraz z linią tramwajową.


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną:

 • brak

tereny wskazane do ochrony:

 • brak


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 37,2


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym. Na obszarze zlokalizowane jest Ujęcie Wody Zaspa.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska