PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Zaspa-Młyniec
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Zaspa-Młyniec
Powierzchnia: 1,22 km2
Liczba ludności: 12915 osób
Gęstość zaludnienia: 10586 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III
tel. 58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku
tel. 58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł. insp. Dariusz Janicki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Zaspa-Młyniec
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Sośniak Kamil

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Duchnowski Maciej

 • Członek Zarządu
  Narożna Żaneta

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy
  Wierzbicka Agnieszka

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Ostrowska Małgorzata

 • Chudzicki Zbigniew
 • Czekalski Mateusz
 • Czupryński Krzysztof
 • Dąbrowski Krzysztof
 • Dyk-Majewska Ewa
 • Kozłowski Ryszard
 • Kurdyła Artur
 • Zimnicki Krzysztof
Kontakt

Siedziba 
ul. Pilotów 7 XV Liceum Ogólnokształcące (pok. nr 6), Gdańsk 80-460

Telefon
(58) 553-21-05 - w godz. dyżurów

660-684-055

571-324-208

E-mail: 
zaspamlyniec@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radamlyniec.org

Facebook
Rada Dzielnicy Zaspa-Młyniec

Dyżur
wtorek 18:30-19:30

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Zaspa-Młyniec

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Zaspa-Młyniec
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zm mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Zaspa-Młyniec jest położona w środkowo–północnej części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz. Zaspa-Młyniec to dzielnica mieszkaniowa wybudowana w latach 70. XX wieku w miejscu historycznego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz.

Zaspa-Młyniec to osiedle mieszkaniowe o charakterystycznym heksagonalnym układzie urbanistycznym wielorodzinnych bloków z tzw. wielkiej płyty. Dzielnica składa się z dwóch założeń w rejonie ul. Pilotów i Startowej oraz Hynka, Dywizjonu 303 i Nagórskiego, charakteryzujących się odrębną kompozycją urbanistyczną i wypełnionym programem funkcjonalnym tzw. jednostki sąsiedzkiej. Poza dominującą funkcją mieszkaniową dzielnica wyposażona jest w podstawowe usługi społeczne typu szkoła, przedszkole czy ośrodek zdrowia. Usługi – głównie handel detaliczny, skupione są w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Hynka, w zasięgu Centralnego Pasma Usługowego (CPU).

Wielorodzinne bloki mieszkalne mają wysokość zróżnicowaną od 4 do 11 kondygnacji. Przestrzenie pomiędzy nimi to tereny rekreacyjne z zielenią urządzoną i placami zabaw. Charakterystycznym elementem dzielnicy jest Kolekcja Malarstwa Monumentalnego Gdańsk–Zaspa na ścianach szczytowych bloków, stanowiąca jeden z większych w Europie zbiór prac artystów wielu kultur i pokoleń, pochodzących z całego świata.

Dzielnica jest doskonale skomunikowana poprzez linie tramwajowe i autobusowe w al. Rzeczpospolitej i ul. Hynka oraz bezpośredni dostęp do przystanku SKM Zaspa.


Kierunki rozwoju

Rozwój dzielnicy oparty będzie na istniejących strukturach i kontynuacji obecnych funkcji, głównie mieszkaniowych z usługami wspomagającymi. W rejonie byłego pasa startowego w al. Jana Pawła II planowany jest rozwój funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi o intensywnym, śródmiejskim charakterze.

Jest to zgodne z koncepcją rozwoju miasta do wewnątrz i wynikającą z tego polityką koncentracji zabudowy i wypełniania ukształtowanych struktur urbanistycznych. W odniesieniu do istniejących zespołów mieszkaniowych tej dzielnicy najważniejsze będą działania zmierzające do poprawy jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz rozwój funkcji usługowych dla mieszkańców.
W ramach rozwoju systemów transportu przez teren dzielnicy, wzdłuż niezabudowanych terenów kolejowych planowana jest realizacja tzw. Drogi Czerwonej.


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną:

 • 1 pomnik przyrody

tereny wskazane do ochrony:

 • brak


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 34,2


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym ze wspomaganiem pompowym. Na obszarze jest zlokalizowany niewielki zbiornik retencyjny Przy Torze, usytuowany na sieci kanalizacji deszczowej oraz jedna pompownia Zaspa Jana Pawła.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska