PORTAL MIASTA GDAŃSKA

GIS - System Informacji Przestrzennej

GIS - System Informacji Przestrzennej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

System Informacji Przestrzennej (w skrócie SIP lub GIS) jest dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną technologią wizualizacyjno-analityczną, która zyskuje coraz większą popularność na całym świecie.
Oprócz prezentacji rozkładu geograficznego dowolnego zagadnienia, umożliwia dokonywanie złożonych analiz tematycznych, pomocnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących elementów złożonej struktury przestrzennej miasta. Pozwala to na daleko idące redukcje nakładów finansowych, oszczędność czasu i zmniejszenie do minimum ryzyka popełnienia błędów w procesie decyzyjnym. Jest to możliwe dzięki wielowarstwowej strukturze cyfrowych map zintegrowanych z tekstową bazą danych.

System Informacji Przestrzennej jest z powodzeniem wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istotna jest prezentacja zagadnienia w odniesieniu geograficznym i w jego korelacji z innymi składnikami środowiska geograficznego. Z możliwości technologii GIS korzystają m.in. takie gałęzie działalności jak: ochrona przyrody, planowanie przestrzenne, monitoring zanieczyszczeń, ochrona zdrowia, czy edukacja.
Od kilku lat jest on z powodzeniem wdrażany przez Referat Informatyki w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Więcej informacji na temat Systemu Informacji Przestrzennej możecie państwo znaleźć na stronie GeoGdańsk - Portal Mapowy.