PORTAL MIASTA GDAŃSKA

28 - Lasy Oliwskie

28 - Lasy Oliwskie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Lasy Oliwskie
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2801 MPZP Lasy Oliwskie - droga Kościerska w mieście Gdańsku - uchylony - - -