Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Powierzchnia: 2,33 km2
Liczba ludności: 15658 osób
Gęstość zaludnienia: 6720 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I
tel. 58 556 32 30, 58 553 47 60
ul. Gospody 2c
Kierownik Referatu – Paweł Zabrocki
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku
tel. 58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł. insp. Dariusz Janicki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Wiśniewska Anna

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Szczęsna Agnieszka

  Członkowie Zarządu Dzielnicy
  Nowak Joanna, Makowiec Jarosław

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Michalewski Łukasz

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Przybył Sebastian

 • Angowska Joanna
 • Bagiński Dariusz
 • Fryza Stanisław
 • Jankowski Piotr
 • Kolczyński Jerzy
 • Kokoszko Grażyna
 • Malinowski Andrzej
 • Potrykus Elżbieta
 • Piasecki Paweł
Kontakt

Siedziba 
SP nr 89, ul. Szyprów 3 (I p.)

Telefon/fax.
58 557-98-22 wew. 27

E-mail: 
zwjt@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.rozwjt.gda.pl

Dyżury

II WTOREK MIESIĄCA w godz. 11.00-12.00
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 26, przy ul. Gospody 3B

III WTOREK MIESIĄCA w godz. 17.00-18.00
w siedzibie Rady Dzielnicy - SP nr 89, ul. Szyprów 3 (I p.)

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zaba mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia wchodzi w skład dzielnicy urbanistycznej Oliwa i zajmuje pas terenu pomiędzy linią kolejową a wodami Zatoki Gdańskiej. Zachodnią część stanowią duże zespoły współczesnej zabudowy wielorodzinnej – osiedla mieszkaniowe Żabianka i Wejhera – oraz nieco mniejsze osiedle Tysiąclecia. W Jelitkowie w pasie nadmorskim znajdują się: zabytkowy zespół dawnej wsi rybackiej przy ul. Bałtyckiej oraz miejskie tereny rekreacyjno-turystyczne stanowiące jedną z większych atrakcji dzielnicy urbanistycznej Oliwa. Pas Nadmorski z kąpieliskiem Jelitkowo wyróżnia się dużym udziałem parków, plaż, lasów, dużą liczbą hoteli, pensjonatów oraz małych osiedli zabudowy jednorodzinnej i ekstensywnej zabudowy wielorodzinnej. Również Potok Oliwski biegnący wzdłuż ulicy Pomorskiej wraz z towarzyszącą zielenią wyróżnia się walorami przyrodniczo-rekreacyjnymi. W północnej części na granicy z Sopotem znajduje się hala Ergo Arena pełniąca funkcję metropolitalną.


Kierunki rozwoju

Przewiduje się dalszy rozwój zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego w Pasie Nadmorskim. Dodatkowo na terenie dawnej wsi rybackiej w rejonie ulicy Bałtyckiej jako uzupełnienie dopuszczona będzie w niewielkim zakresie funkcja mieszkaniowa w ramach tworzenia atrakcyjnej i różnorodnej funkcjonalnie przestrzeni publicznej. Na terenach dużych osiedli mieszkaniowych planuje się niewielkie dogęszczenie funkcji mieszkaniowej i uzupełnienie o nowe funkcje usługowe i rekreacyjne podnoszące standard zamieszkiwania, jak choćby urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Oliwskiego. Nowe zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne planowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie hali Ergo Arena.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka

tereny wskazane do ochrony

 • brak


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 57,6


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Przez obszar jednostki biegnie odcinek Potoku Oliwskiego wraz ze zbiornikami: Staw Młyński, Subisława, Chłopska, Orłowska i Jelitkowska. Na sieci deszczowej zlokalizowano zbiornik Orłowska II. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym ze wspomaganiem pompowym. Na obszarze zlokalizowane są dwie pompownie: Pomorska Subisława oraz Kapliczna.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska