Link do opisu wydarzenia: Zdrovve Love

Zdrovve Love

Data: 25 marca 2023 r.
Godzina: 9:00 - 14:00
Miejsce: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień ul. Wrzeszczańska 29, Gdańsk
Wstęp: Udział jest bezpłatny, jednak warunkiem jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Organizator: Miasto Gdańsk, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

Szczegóły wydarzenia

Trwają zapisy na kolejne warsztatu skierowane do uczennic i uczniów klas I gdańskich szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć pojawią się odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nastolatków pytania. Odbędą się one w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w terminach 25 marca i 22 kwietnia w godz. 9.00-14.00.

baner promujący warsztaty edukacyjne: Zdrovve Love

 

Jak się zmienia ciało w trakcie dojrzewania? Jak się zachować, gdy nasze granice w związku są przekraczane? Czego unikać, aby nie wyrządzić drugiej osobie krzywdy? To pytania, które najczęściej pojawiają się podczas zajęć z młodzieżą. Podczas najbliższych warsztatów poruszone zostaną m.in. tematy płodności oraz rozwoju seksualnego. Pięciogodzinne zajęcia poprowadzi mgr Roksana Galewska-Wajlonis, psycholog i seksuolog. Odbędą się one w siedzibie GOPZiPU przy ul. Wrzeszczańskiej 29, w sali konferencyjnej. Udział jest bezpłatny, jednak warunkiem jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Zajęcia z nastolatkami

W trakcie warsztatów poruszone zostaną poniższe kwestie:

  • Wprowadzenie do seksualności i praw seksualnych człowieka – zapoznanie z aktualnymi wytycznymi i rekomendacjami w zakresie seksualności
  • Anatomia - zdrowie i higiena oraz dojrzewanie i rozwój psychoseksualny – wiedza na temat zmian, które przynosi dojrzewanie i z czego one wynikają
  • Zdrowie prokreacyjne, antykoncepcja i metody planowania rodziny - poszerzenie wiedzy dotyczącej płodności, prokreacji, by móc świadomie podejmować decyzje dotyczące posiadania potomstwa
  • Profilaktyka - ryzykowne zachowania seksualne i infekcje przenoszone drogą płciową – wiedza, jak dbać o swoje zdrowie prokreacyjne poprzez poznanie sposobów profilaktyki zdrowotnej
  • Bezpieczne relacje - jak tworzyć zdrowe związki i dbać o swoje granice -  nauka rozpoznawania i budowania zdrowych relacji z partnerem(-rką).

Zgłoszenia możliwe są przez email: zgloszenia@opz.gdansk.pl oraz telefonicznie pod numerem  +48 609 901 097. Szczegóły dostępne na stronie Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Zdrovve Love jest edukacyjnym modułem programu „Wsparcie prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017–2025”.