Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Porozmawiajmy przy stole: Orunia Górna - Gdańsk Południe i Ujeścisko - Łostowice

W poniedziałek, 20 marca, zaplanowano pierwsze w tym roku spotkanie mieszkańców z władzami naszego miasta. Będzie to okazja, by porozmawiać z prezydent, jej zastępcami oraz dyrektorami miejskich jednostek o potrzebach i bolączkach. Dla mieszkańców dzielnic Orunia Górna - Gdańsk Południe oraz Ujeścisko-Łostowice przygotowano z tej okazji ankietę, którą należy wypełnić do czwartku, 16 marca.

A
A
na zdjęciu biało - czerwony podłużny stół, po obu jego stronach siedzą ludzie, rozmawiają ze sobą, za osobami siedzącymi po obu stronach stoją inne osoby, przyglądają się siedzącym, ale też niektórzy rozmawiają między sobą
W ubiegłym roku ostatnie spotkanie władz Gdańska z mieszkańcami także odbyło się w dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe, ale w innej jej części - w budynku szkoły przy ul. Emilii Hoene.
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Gdzie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami?

Spotkanie mieszkańców dwóch dzielnic: Oruni Górnej - Gdańska Południe i Ujeściska - Łostowic z władzami Gdańska odbędzie się 20 marca w godz. 17.00-18.30 w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20. Zorganizowane zostanie w innej formule niż dotychczas. W ubiegłym roku spotkania z mieszkańcami odbywały się przy charakterystycznym biało-czerwonym stole. Zasiadali do niego: po jednej stronie - prezydent i jej zastępcy, a po drugiej - mieszkańcy. Taka formuła spotkań powróci w okresie letnim, kiedy to ładna pogoda umożliwi ich organizację w plenerze.

20 marca spotkanie odbędzie się natomiast w szkolnej sali gimnastycznej.

Jak będzie wyglądało spotkanie na Oruni Górnej?

Po krótkim wstępie, przedstawieniu uczestników spotkania, w tym władz Gdańska i obecnych na miejscu dyrektorów oraz prezesów miejskich jednostek i spółek, wyświetlona zostanie prezentacja z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obu dzielnic, w tym najważniejsze inwestycje realizowane, zrealizowane i planowane, procedowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oraz zapowiedzi bieżących wydarzeń dotyczących dzielnicy, jak i samych mieszkańców.

- Następnie przedstawione zostaną wyniki ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców tych właśnie dwóch dzielnic. W ankiecie należy wskazać trzy mocne i trzy słabe strony danej dzielnicy - informuje Marta Dzierżawska z Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.


Ankieta jest aktywna na stronie www.gdansk.pl do czwartku, 16 marca - zachęcamy do jej wypełnienia. Link do ankiety znajdziecie TUTAJ


Ankieta jest anonimowa. Zamieszczono w niej cztery pytania, z czego pierwsze dotyczy tego, z czego mieszkańcy są zadowoleni w swojej dzielnicy, a drugie - tego, co w danej dzielnicy należy poprawić. Wystarczy zaznaczyć kategorię, np. jakość przestrzeni publicznej, czystość i porządek, oferta kulturalna czy funkcjonowanie transportu publicznego. Jest też opcja, w której mieszkańcy mogą dopisać swoje dodatkowe uwagi w danej kwestii. Kolejne dwa pytania wykorzystane zostaną do celów statystycznych - jedno dotyczy przedziału wiekowego osoby wypełniającej ankietę, a drugie - informacji, w której dzielnicy dana osoba mieszka.

Mieszkańcy mogą zadawać pytania

Po prezentacji wyników ankiety obecni na spotkaniu mieszkańcy będą mogli zadawać pytania z sali do włodarzy miasta. Obecni będą: prezydent Aleksandra Dulkiewicz, jej zastępcy, radni miejscy, radni dzielnic, dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych.

Podczas spotkania działać będą także punkty informacyjne:

  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, gdzie będzie można zgłosić np. usterki w przestrzeni publicznej,
  • Biura Rozwoju Gdańska oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury, gdzie będzie można sprawdzić plany miejscowe
  • Straży Miejskiej, gdzie będzie można zgłosić np. potrzebę interwencji.

Na miejscu będzie można wziąć udział w akcji „Melduj się w Gdańsku”, a także wyrobić bądź przedłużyć Kartę Mieszkańca.

Spotkania z władzami Gdańska będą odbywać się raz w miesiącu, za każdym razem w innej dzielnicy.

 

baner promujacy spotaknie z mieszkańcami Prezydent GdańskaOd kiedy odbywają się spotkania przy okrągłym stole?

Spotkania z cyklu „Porozmawiajmy przy stole” zorganizowano po raz pierwszy w 2019 roku. Odbyły się wówczas na Chełmie, w Pieckach-Migowie, Wrzeszczu Dolnym, Przymorzu Wielkim, Żabiance-Wejhera-Jelitkowie-Tysiąclecia oraz Oruni-Św. Wojciechu-Lipcach. Każdorazowo uczestniczyło w nich kilkudziesięciu mieszkańców, którzy mieli okazję porozmawiać z władzami Gdańska, a także z dyrektorami miejskich jednostek o potrzebach czy problemach danej dzielnicy.

Po dwuletniej przerwie, związanej z panującą pandemią, w 2022 r. władze Gdańska ponownie zaprosiły na spotkania w takiej formule. Zorganizowano je w dzielnicach Ujeścisko - Łostowice, VII Dwór, Zaspa - Młyniec oraz Orunia Górna - Gdańsk Południe.

 

Najważniejsze informacje

Data: 2023-03-20 20 marca 2023 r.
Godzina: 17:00 - 18:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20
Wstęp: wolny
Organizator: Miasto Gdańsk