Forum Praktyków Partycypacji | Święto Wolności i Solidarności

Forum Praktyków Partycypacji | Święto Wolności i Solidarności

Data: 10 czerwca
Godzina: 11:30-18:00
Miejsce: Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1 / Sopot: Opera Leśna, ul. Stanisława Moniuszki 12 / Gdynia: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Wstęp: rejestracja
Organizator: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, ECS

Szczegóły wydarzenia

 

Forum Praktyków Patrycypacji to wydarzenie adresowane do osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej, skierowane do chcących nawiązać nowe kontakt i przedyskutować zagadnienia problematyczne.

- Spotykamy się w 30. rocznicę wielkich zmian w Polsce, które wydarzyły się po '89 roku - mówi Łukasz Domagała - prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. - Trzeba pamiętać, że wynikły one z wielkiego ruchu „Solidarności”. To z niego wyrosły zarówno samorządy, ale również organizacje społeczne, które w Polsce robią bardzo wiele różnych działań: prowadzą szkoły, hospicja, mamy ekologów i organizacje, które prowadzą teatry, również takie, które zajmują się przyszłością Polski. Każda sfera życia społecznego to aktywni obywatele działający w organizacjach społecznych, które bardzo wiele robią z serca.

Podczas wydarzenia, które odbędzie się w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w dniach 10-11 czerwca zostanie m.in. podjęta deklaracja dotycząca wspólnego wypracowania przyszłości samorządu z organizacjami pozarządowymi.

- Nadchodzące święto to święto dokonań 30. lat, ale to również zadania na przyszłość - podkreśla Domagała. - W związku z myśleniem o tej przyszłości, spotykamy się w gronie organizacji społecznych i przedstawicieli samorządów, aby myśleć o kolejnych 30. latach. Aby Polska, która wzrosła - jeśli chodzi o drogi, budowy i inwestycje - rosła też społecznie. Bo rozwój Polski jest możliwy tylko wtedy, kiedy my: samorządowcy, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, tu, lokalnie, będziemy działać razem. O tym m.in. będziemy rozmawiać podczas Forum Praktyków Partycypacji.

 

PROGRAM

dzień 1 – poniedziałek, 10 czerwca

10.30–11.30
Rejestracja uczestników

11.30–12.45
Rozpoczęcie Forum, poznanie się uczestników i krótki wstęp merytoryczny

12.45–13.45
Obiad

13.45–15.15
Pierwszy blok równolegle odbywających się sesji:

- Czy w partycypacji obywatelskiej jest miejsce na myślenie o przyszłości? Jak robić to mądrze?

- Jak poinformować i włączyć tych, którzy zwykle nie mają dla nas czasu?

- Jak włączyć migrantów w podejmowanie decyzji o miejskich politykach integracyjnych?

- Jeśli nie senat obywatelski, to co?

- Miasta i regiony przyjazne młodzieży – dobre praktyki i wyzwania kreowania miejskiej polityki młodzieżowej

- Przegląd narzędzi partycypacyjnych w projektowaniu przestrzeni

- Wypalenie i regeneracja w partycypacji – BHP w pigułce

- Zabezpiecz się, czyli: o co zadbać, przygotowując proces partycypacyjny PRZED, na co uważać W TRAKCIE, aby uniknąć problemów PO.

15.15–15.30
Przerwa na kawę

15.30–17.30
Drugi blok równolegle odbywających się sesji:

- Budżety partycypacyjne/obywatelskie – porozmawiajmy w gronie praktyków

- Gdański standard ulicy miejskiej – warsztaty

- Jak działać partycypacyjnie na wsi – wyzwania i przykłady

- Jakie narzędzia sprawdzają się podczas działań partycypacyjnych w obszarze rewitalizacji – wskazówki z projektów badawczych

- Mosty zamiast murów – rozwiązywanie konfliktów w społeczności lokalnej

- Plany w ręce obywateli! Partycypacja w planowaniu w skali całego miasta

- Różne sposoby samoorganizacji sąsiedzkiej i co z nich wynika

- Włączanie młodzieży w podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym

od 18.30
Aktywności wieczorne


dzień 2 – wtorek, 11 czerwca

9.30–10.30

Spotkania śniadaniowe:

- Analiza interesariuszy – czyli z kim rozmawiać w procesie partycypacji?

- Budżet partycypacyjny w szkołach – czy da się uniknąć problemów „dużego budżetu”?

- „Eksport partycypacji” – jak dzielić się doświadczeniem i pracować z partnerami w projektach międzynarodowych

- „Gra w zmianę”, czyli karcianka o tym, co robią organizacje społeczne

- Partycypacyjne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Przemyśl – Wspólnie na 100

- Rozmowa mimo różnic – przykłady

- Urban Labs

10.30–10.45
Przerwa na kawę

10.45–12.15
Pierwszy blok równolegle odbywających się sesji:

- Badania o partycypacji w Polsce. Najnowsze wyniki i pomysły na przyszłość

- Deliberacyjny budżet partycypacyjny/obywatelski – jak to osiągnąć?

- Dostępność w procesach partycypacyjnych – jak dbać o potrzeby osób z niepełnosprawnościami?

- Facylitacja dużych grup – praktyczne ćwiczenia

- Hejt w mediach społecznościowych – jak sobie z nim radzić?

- Kim jest partycypator, partycypatorka? Wypracujmy standard zawodu

- Środowisko akademickie (naukowcy i studenci) – jak włączać je w procesy partycypacyjne?

12.15–12.45
Przerwa na kawę

12.45–14.15
Drugi blok równolegle odbywających się sesji:

- Czemu słowo „warsztat” odstrasza, czyli jak skutecznie zapraszać do partycypacji?

- Inżynier i mieszkaniec przy jednym stole – jak organizować partycypację w projektach technicznych

- Jak dbać o zasady równego traktowania w procesach partycypacyjnych?

- Opór w działaniach społecznych. Wróg czy przyjaciel?

- Pogadajmy o tym, jak rozmawiać. Dialog w partycypacji

- Ukraińskie doświadczenie: dialog i rozwiązywanie konfliktów w społecznościach lokalnych

14.15–15.00
Sesja plenarna i zakończenie Forum

15.00–15.45
Obiad


Więcej informacji o Forum: partycypacjaobywatelska.pl


Cały program obchodów Święta Wolności i Solidarności na stronie 2019gdansk.pl.

Oprac. AO