Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Fangor. Poza obraz

Od piątku, 7 października, w Pałacu Opatów, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, otwarta zostanie wystawa prac Wojciecha Fangora (1922-2015), jednego z najwybitniejszych polskich malarzy, rysowników i rzeźbiarzy, współtwórcy Polskiej Szkoły Plakatu i autora znanych na całym świecie abstrakcyjnych obrazów opartych na optycznych eksperymentach. Wystawa potrwa do 12 marca 2023 r. 

A
A

baner promujący wystawę: Fangor. Poza obrazMogłoby się wydawać, że po stu latach od urodzin artysty i około siedmiu dekadach jego intensywnej pracy, twórczość Wojciecha Fangora została już dobrze rozpoznana. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich dwóch dekad doczekał się w Polsce kilku wystaw o charakterze dużych retrospektyw. Co nowego zatem może wnieść do recepcji jego twórczości ekspozycja w Muzeum Narodowym w Gdańsku?

Proponujemy odczytanie dobrze znanego dorobku Fangora (abstrakcje z lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku) na nowo – w świetle uważnej i głębokiej retrospekcji. Bliskiemu oglądowi poddane zostaną najwcześniejsze dzieła artysty oraz te pochodzące z pierwszych dekad jego twórczości, często mniej znane – od późnych lat 30. i okresu wojny, kiedy jako młody chłopak zaczynał naukę rysunku i malarstwa, przez lata powojenne i okres socrealistyczny, aż po radykalne zerwanie z figuratywnością i "Studium przestrzeni" z 1958 roku. Ważną częścią wystawy będą materiały archiwalne (kroniki filmowe, zdjęcia prywatne, wywiady z artystą), które zanurzą dzieła w kontekście historycznym i biograficznym. A ten dla narracji wystawy i lepszego zrozumienia twórczości Fangora wydaje się być kluczowy: zainteresowanie artysty już od najmłodszych lat i przez całe życie astronomią, doświadczenia II wojny światowej, uratowanie cudem od rozstrzelania, stalinowski reżim, który osadził ojca malarza w więzieniu z wyrokiem śmierci, emigracja na kilka dekad w 1961 roku. Takie dzieła jak "Rozstrzelanie" (1948), "Krzyk", "Proces" czy "Pałac kultury" (powstające w okresie jego socrealistycznej twórczości, ale krytyczne wobec reżimu), czy gest radykalnego zerwania z figuracją po odwilży, by przejść do optycznych eksperymentów z płaszczyzną – pozwalają odczytać twórczość Fangora na nowo.

 
Wielkoformatowy abstrakcyjny obraz w kolorach niebieski i czerwony. Stoi na sztalugach w zabytkowej sali, obok obrazu stoi robotnik i drabina
Trwa montaż obrazów wystawy „Fangor. Poza obraz”. Ściany Pałacu Opatów powoli się zapełniają
Fot. Wojciech Zmorzyński

Najlepiej znany publiczności tzw. okres abstrakcyjny w rozwoju twórczym artysty, może okazać się w tym świetle czymś o wiele więcej niż niezwykle udanym intelektualno-malarskim eksperymentem, który przyniósł mu światową sławę. Może np. ujawnić swoje ukryte związki z zainteresowaniami astronomicznymi lub też objawić się nam jako swoista odwilżowa reakcja na „walec historii” czy forma ucieczki – niemalże zbieżna w czasie z emigracją. Najbardziej znane szerszemu gronu odbiorców abstrakcje z lat 60. zaczną więc tracić swoją formalistyczną niewinność. Na wystawie – dzięki współpracy z "Fundacją Promocji Twórczości Wojciecha Fangora" – znajdą się też dzieła mało znane lub wręcz nigdy nie pokazywane, a mające znaczenie dla pełniejszego zrozumienia jego twórczości.

Na ekspozycji zaprezentujemy ponad 100 obrazów i 90 rysunków, plakaty oraz rzeźby ze wszystkich okresów twórczości Wojciecha Fangora.

 

czarno białe zdjęcie, szczupły mężczyzna stoi na tle abstrakcyjnych obrazów
Wojciech Fangor, Paryż 1964, AWF
mat. Muzeum Narodowe w Gdańsku

Kurator: Wojciech Zmorzyński
Współpraca kuratorska: Małgorzata Ludwisiak, Piotr Patkowski, Edyta Pawlik
Opieka organizacyjna: Agata Abramowicz
Koordynacja: Anna Wojdat-Zielińska, Joanna Librowska
Projekt aranżacji: Biuro Kreacja - Dorota Terlecka, Krzysztof Wieruszewski
Opracowanie graficzne: Anita Wasik
Promocja: Klaudia Ficak
Edukacja: Kamila Glazer

Najważniejsze informacje

Data: 2022-10-07 7 października 2022 r. - 12 marca 2023 r.
Miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie ul. Cystersów 18, Gdańsk
Organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku