Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wernisaż wystawy fotografii Wojciecha Milewskiego i Janusza Rydzewskiego p.t. "Co nam dała Solidarność"

Wernisaż wystawy fotografii Wojciecha Milewskiego i Janusza Rydzewskiego p.t. "Co nam dała Solidarność"
A
A

 Wojciech Milewski

(ur. 21.08.1936 r.)

Fotografią zajął się 54 lata temu, pracując w Bydgoskich Zakładach Fotochemicznych w laboratorium doświadczalnym. Szybko fotografia stała się jego pasją, a potem zawodem. Od roku 1970 mieszka na Wybrzeżu. Jako fotograf pracował w przemyśle okrętowym. W latach 1990-1992 był fotografem Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Fotografią artystyczną zajmuję się od roku 1957. W roku 1958 uzyskał główną nagrodę w konkursie „Szczecin zawsze Polski". W 1974 roku został instruktorem zespołów fotograficznych kategorii S. W roku 1980 otrzymał tytuł AFIAP (Federacji Fotograficznej przy UNESCO). Od 1982 roku jest mistrzem fotografii. W latach 1973-1986 był członkiem Komisji Artystycznej Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (GTF). W latach 1986-1988 był wiceprezesem ds. artystycznych GTF. W latach 1988-1990 był prezesem GTF-u. Od roku 1989 r. jest honorowym członkiem GTF. Posiada srebrną odznakę Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, którą otrzymał w 1989 roku.

 

Brał udział w przeszło 400 wystawach w kraju i zagranicą. Otrzymał ponad 70 nagród w konkursach krajowych i zagranicznych, m.in.:

- I nagroda na wystawie fotografii artystycznej w Tarnowie w 1972 r.;

- złoty medal w San Paolo, Brazylia w 1973 r.;

- złoty medal w dziedzinie fotografii artystycznej w Tarnowskich Górach w 1974 r.;

- nagroda główna Salonu Artystycznego w Gdańsku w 1979 r.;

- srebrny medal na wystawie „Foto-Expo '81";

- wyróżnienie w konkursie fotografii polskiej „Złocisty Jantar", Gdańsk 1981 r.

- Grand Prix dla Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, „Konfrontacje fotograficzne", Świdnica 1986 r. ;

- nagroda GTPS „Człowiek Roku 1987" za wystawiennictwo;

- nagroda Jubileuszowa Prezydenta Gdańska na 50-lecie pracy artystycznej;

- nagroda Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza na 50-lecie działalności twórczej.

Wystawiał także swoje prace zagranicą: we Francji, w Niemczech, Brazylii, Japonii, USA, Australii, Czechosłowacji, we Włoszech, na Węgrzech, w Hiszpanii, Cejlonie, Indiach, Hong-Kongu, ZSRR i in.

 

 

 

Janusz Rydzewski †

(ur. 8.06.1931 r., zm. 17.03.2014 r.)

Dziennikarz, artysta fotografik.

Członek: - Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) - Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) - Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) - Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (FRP).

Dziesiątki lat pracy twórczej rozpoczął w redakcji Dziennika Bałtyckiego, poprzez Wydawnictwa Morskie, a po 1956 roku praca w redakcji Magazynu Ziem Północnych "Panorama Północy" przyniosła możliwości poświęcenia szczególnej uwagi ulubionej tematyce morskiej, którą dane było kontynuować w redakcji miesięcznika "Morze" pod nieodżałowanym redaktorem Jerzym Micińskim. Niezależnie od tych tytułów były publikacje w różnych wydawnictwach w tym w miesięczniku Polska, Przekrój i innych, współpraca z agencjami w tym Centralną Agencją Fotograficzną CAF, "Europa Press".

Poza pracą redakcyjną była twórczość wydawnicza i wystawiennicza wieńczona udziałem, sukcesami, nagrodami, nawet w tak prestiżowych imprezach jak konkursy: "World Press Photo", ogólnopolskie konkursy fotografii prasowej, "Expo": "Camera as Witness", "Biennale Fotografii Krajów Bałtyckich", "Człowiek i jego świat" dr. Karla Pawka ("Stern") i wiele innych, które zaowocowały medalami, dyplomami i wieloma wyróżnieniami.

 

„Jedną z poważniejszych prac fotograficznych wykonałem dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat "Polska Gospodarka Morska" (99 zdjęć) do eksponowania na terenie różnych państw. Podobne moje opracowanie dla Centralnego Muzeum Morskiego było eksponowane w salach tego muzeum. Moją osobistą satysfakcją było stworzenie, jako plon wieloletniej pracy twórczej zdjęć, które utworzyły album pt. "Gdańsk - Duch Miejsca" , do którego teksty zawdzięczam historykowi i poecie Antoniemu Kozłowskiemu i Krzysztofowi Dowgwiałło.

Do niemniejszej satysfakcji zaliczyć mogę skromniejszy udział, ale w doborowym towarzystwie współautorów w albumach poświęconych "Solidarności" wydanych przez Andrzeja i Teresę Sowińskich. Udział w licznych wystawach i publikacjach w tym temacie, a także współpraca z Europejskim Centrum Solidarności i Instytutem Pamięci Narodowej, "Kartą", NSZZ "Solidarność", przy czym warto wspomnieć o dwóch ekspozycjach, w których mój skromny udział miał miejsce ku pożytkowi dla historii. I są to: stała wystawa w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie znalazł się mój zestaw zdjęć wśród innych autorów i podobnie na wystawie "Drogi Solidarności" na 30-lecie Związku "Solidarność". „

Janusz Rydzewski

 

Laureat odznaczeń państwowych:

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

- Srebrny Krzyż Zasługi

- Zasłużony Pracownik Morza (trzykrotnie nadany przez Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Morskiej)

- Zasłużony Działacz Kultury nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki

- Tutuł AFIAP nadany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej.