Link do opisu wydarzenia: IV sesja Rady Miasta Gdańska IX kadencji

IV sesja Rady Miasta Gdańska IX kadencji

Data: 20 czerwca 2024 r.
Godzina: 9:00
Miejsce: Transmisja na www.gdansk.pl
Organizator: Rada Miasta Gdańska

Szczegóły wydarzenia

W czwartek, 20 czerwca, o godz. 9.00 w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1) rozpocznie się czerwcowa sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której radni głosować będą m.in. nad udzieleniem prezydent Aleksandrze Dulkiewicz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Podczas obrad  sesji Rady Miasta Gdańska zostanie przedstawiony Raport o stanie miasta Gdańska za 2023 rok. W dyskusji, obok radnych, wezmą udział mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, którzy się do niej zgłosili. Głos w dyskusji zabierać będą według kolejności zgłoszeń.

Uchwały przewidziane w porządku obrad będą dotyczyć m.in.:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok
  • udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2023 rok
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy – rejon Niepołomickiej i Starogardzkiej.

Transmisja z obrad odbywać się będzie na portalu Gdansk.pl w czwartek, 20 czerwca, od godz. 9.00.

 

PROGRAM OBRAD:

 

1.Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie sesji.

 

2. Komunikaty:

  • Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,

  • Komisje Rady Miasta Gdańska,

  • Prezydent Miasta Gdańska.

3. Oświadczenia Klubów Radnych.

 

4. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska.

 

5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Gdańska za rok 2023:

- wystąpienia mieszkańców;

- dyskusja.

 

6. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania (druk 24) uzasadnienie;

Przedstawia Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

 

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska za rok 2023;

- wystąpienie Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz;

- wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- opinie komisji:

Komisja Strategii i Budżetu- pozytywna (opinia z dn. 15.04.2024 r.)

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego- pozytywna (opinia z dn.17.04.2024 r.)

Komisja Edukacji- pozytywna (opinia z dn. 10.04.2024 r.)

Komisja Klimatu, Środowiska i Ekologii- pozytywna (opinia z dn. 17.04.2024 r.)

Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej- pozytywna (opinia z dn. 15.04.2024 r.)

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej- pozytywna (opinia z dn. 16.04.2024 r.)

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego- pozytywna (opinia z dn. 11.04.2024 r.)

Komisja Zrównoważonego Rozwoju- pozytywna (opinia z dn. 16.04.2024 r.)

Komisja Kultury i promocji- pozytywna (opinia z dn. 17.04.2024 r.)

- dyskusja.

 

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok (druk 7) uzasadnienie;

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Komisja wiodąca: K. Rewizyjna – pozytywna

- Uchwała Nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 27 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG;

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska;

- głosowanie.

 

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2023 rok (druk 25) uzasadnienie;

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

- Uchwała Nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2023 rok – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG;

- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok - ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG;

- dyskusja;

- głosowanie.

 

10. Uchwały:

 

  1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy – rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku (druk 62) uzasadnienie;

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11. Wnioski, oświadczenia osobiste.

12. Zakończenie obrad.