Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dzień Ormiański w Gdańsku

W niedzielę, 13 sierpnia o godzinie 13.30 przy ulicy Mariackiej 34/36 zostanie otwarta siedziba Związku Ormiańskiego w Gdańsku. W trakcie wydarzenia odbędzie się m.in. ormiańska ceremonia poświęcenia ziół i winogron, odsłonięcie pamiątkowych kamiennych tablic, koncert muzyki ormiańskiej, degustacja tradycyjnych potraw ormiańskich i prezentacja faksymile przywileju Kazimierza Wielkiego dla Ormian.

A
A


Wcześniej, bo o 12.00, w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku (ul. Żabi Kruk 3), mszę świętą według liturgii ormiańskiej odprawi arcybiskup Rafael Minassian z Erywania, zwierzchnik Ormian katolików w Europie Wschodniej. Od 13.00 spod chaczkaru przy Zaułku Ormiańskim odbędzie się wspólne przejście do nowej siedziby Związku przy ulicy Mariackiej.

W 2017 roku Ormianie w Polsce obchodzą rocznicę swojej wielowiekowej obecności na ziemiach polskich, związaną z wystawieniem przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego pierwszego przywileju państwowego dla Ormian żyjących na obszarze Królestwa Polskiego. 650-lecie obecności Ormian w Polsce to doskonała okazja do zaprezentowania środowiska ormiańskiego w Gdańsku.

www.gdansk.pl
Patronat Medialny
Data: 2017-08-13 13 sierpnia 2017 r.
Godzina: 13.30
Miejsce: ul. Mariacka 34/36, Gdańsk
Wstęp: wolny
Organizator: Związek Ormiański w Gdańsku