PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kogo wybieramy w gminie (mieście)

Kogo wybieramy w gminie (mieście)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wybory miasto

Wybory samorządowe to cztery głosowania, z których dwa dotyczą tylko gminy (miasta). Wybieramy w nich radnych do rady, która podejmuje uchwały w sprawach dotyczących gminy (miasta) oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który kieruje gminą (miastem), wykonuje uchwały rady gminy (rady miasta), zgłasza ich projekty i kontroluje gminne (miejskie) instytucje. 

W Gdańsku wybieramy radnych miejskich oraz prezydenta miasta. 

Wybrane osoby będą zarządzały miastem, które odpowiada m.in. za wodociągi, drogi gminne, prezdszkola, szkoły podstawowe, domy kultury, wywóz śmieci. 


Kogo wybieramy w gminie (mieście) - spot Państwowej Komisji Wyborczej
 Kogo wybieramy w gminie (mieście) - spot PKW
 (WERSJA DLA NIESŁYSZĄCYCH)


Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.pl

Pełna treść cytowanej powyżej informacji

CZYTAJ TAKŻE:

Które głosy są ważne, które nieważne

Jak oddać głos podczas pierwszej tury wyborów

Komisje obwodowe - gdzie masz głosować?

Dokument tożsamości ze zdjęciem - o czym nie zapomnieć

Kto może głosować w wyborach samorządowych?

Sejmik województwa - kogo wybieramy

Dowóz osób z niepełnosprawnościami na wybory

Cisza wyborcza - kiedy trwa, co jest zabrionione

Czego nie można robić na kartach do głosowania

Kto wygrywa, kiedy druga tura

Głosowanie przez pełnomocnika - komu przysługuje

Jak głosować do sejmików, na wójtów, burmistrzów i prezydentów

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl