PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Wrzeszcz Górny
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Wrzeszcz Górny
Powierzchnia: 6,42 km2
Liczba ludności: 21568 osób
Gęstość zaludnienia: 3360 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III
tel. 58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji III w Gdańsku
tel. 58 521 15 22
ul. Biała 1A
Komendant komisariatu – nadkom. Grzegorz Piórkowski

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Wrzeszcz Górny
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
  Koprowski Krzysztof
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Woźna Ewa
 • Członek Zarządu
  Smolnicki Piotr
 • Członek Zarządu
  Pokora Kamil
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Kałas Maciej
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Chmielewski Wojciech

 

 • Andzel Małgorzata
 • Błaut Michał
 • Ferlin Irola
 • Figura Sylwia
 • Furtak-Rozbicka Alicja
 • Kowalina Arkadiusz
 • Maksymowicz-Czapkowska Dorota
 • Marczyński Andrzej
 • Pokora Kamil
 • Polakowska Barbara
 • Półtorzycka Anna
 • Sławkowska-Marszeniuk Joanna
 • Wardak Jacek
 • Wiśniewska Janina
 • Wójcik Zbigniew
Kontakt

Siedziba 
al. Grunwaldzka 127, 80-244 Gdańsk

Telefon
571-324-204

E-mail: 
wrzeszczgorny@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.wrzeszczgorny.pl

Dyżury
trzeci czwartek miesiąca 17:00-18:00

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Wrzeszcz Górny

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Wrzeszcz Górny
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wg mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Wrzeszcz Górny to południowo–zachodnia część dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz - jednego z trzech metropolitalnych, ogólnomiejskich ośrodków usługowych Gdańska. Jest to wielofunkcyjna dzielnica o śródmiejskim charakterze i w znacznym stopniu ukształtowanej strukturze z zachowanym historycznym układem urbanistycznym. Zlokalizowanych jest tu wiele obiektów o znaczeniu ponadlokalnym jak: kampus Politechniki Gdańskiej, Teatr Miniatura, siedziby wielu firm, w tym międzynarodowych, oraz obiekty administracyjne i konsulaty W zachodniej części dzielnicy, wzdłuż głównej arterii transportowej (alei Grunwaldzkiej) jest zlokalizowanych szereg usług o charakterze miastotwórczym kształtujących tak zwane Centralne Pasmo Usługowe (CPU), gdzie koncentrują się obiekty biurowe, handlowe, gastronomiczne i rzemieślnicze. Funkcję handlową realizują nie tylko wielkie centra, jak Galeria Bałtycka i Centrum Handlowe Manhattan, ale także pierzeje usługowe wzdłuż alei Grunwaldzkiej, ulic Dmowskiego czy Partyzantów, kształtując jednocześnie główne przestrzenie publiczne Wrzeszcza Górnego. Dzielnica jest bardzo dobrze wyposażona w podstawowe usługi społeczne – szkoły i przedszkola.

W zachodniej części przeważa funkcja mieszkalna wielorodzinna w bardzo zróżnicowanej formie: od zabytkowych XIX i XX wiecznych willi miejskich, przez kwartały zabudowy w rejonie alei Grunwaldzkiej, do współczesnych bloków z tzw. wielkiej płyty. W panoramie dzielnicy charakterystyczne są budynki wysokościowe takie jak: Olimp, Quarto Towers i Neptun. Znaczą część (ok. 40%) Wrzeszcza Górnego stanowią tereny zieleni z czego największą powierzchnią zajmują tereny leśne Jaśkowej Doliny wraz z Cmentarzem Srebrzysko. Park leśny Jaśkowej Doliny to główny obszar rekreacyjno–wypoczynkowy. Na terenie Wrzeszcza znajduje się również szereg mniejszych skwerów i parków.

Wrzeszcz Górny jest doskonale skomunikowany z pozostałymi rejonami miasta poprzez sieć linii tramwajowych i autobusowych, a także dzięki przystankom SKM i PKM. Dworzec kolejowy wraz z pętlą autobusową stanowi również węzeł integracyjny dla komunikacji zbiorowej rangi ponadlokalnej. 


Kierunki rozwoju

We Wrzeszczu Górnym będzie realizowana polityka koncentracji i rozwoju miasta do wewnątrz poprzez kontynuację dotychczasowego wielofunkcyjnego rejonu CPU poprzez intensyfikację funkcji usługowych, w tym biurowych, gastronomicznych i handlowych. Wzmacniany będzie kierunek rozwoju ku dzielnicy wiedzy w oparciu o wyższe uczelnie, z włączeniem Gdańskiego Parku Naukowo – Technicznego. W tym nurcie przywiduje się dalszy rozwój kampusu Politechniki Gdańskiej w rejonie ulicy Traugutta i Sobieskiego. Kontynuowany będzie rozwój funkcji usługowych i usługowo-mieszkaniowych.

Aktualnie największe zmiany w tkance dzielnicy dokonują się na terenie dawnej jednostki wojskowej (tzw. Garnizonu), adaptowanej na osiedle mieszkaniowo-usługowe, z zachowaniem i rewaloryzacją wybranych zabudowań dawnych koszar. W mniejszej skali zakłada się także restrukturyzację i zmianę funkcji terenów dotychczas przemysłowo – składowych oraz terenów po zbędnej infrastrukturze technicznej w kierunku zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

Wśród najważniejszych inwestycji miejskich planowanych w rejonie Wrzeszcza Górnego znajduje się m.in. rozbudowa Cmentarza Srebrzysko (w kierunku Brętowa). Dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego planowana jest rozbudowa systemu zbiorników retencyjnych, w tym w rejonie ul. Wileńskiej i Sobieskiego. W otoczeniu zbiorników retencyjnych planuje się urządzenie terenów rekreacyjnych, ogólnodostępnych., jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

Dynamiczny rozwój miasta wymaga uzupełnienia sieci transportowej. Najistotniejszym elementem w tym zakresie na terenie Wrzeszcza Górnego będzie realizacja połączenia dzielnic tzw. górnego tarasu z Wrzeszczem nowa ulica z linią tramwajową.


Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • na krótkim odcinku bezpośredni styk z Trójmiejskiem Parkiem Krajobrazowymi fragment jego otuliny
 • 27 pomników przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • 2 tereny w całości
 • 1 fragment terenu cennego przyrodniczo proponowane do ochrony w formie użytków ekologicznych
 • 1 obszar wskazany do objęcia ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 57,3


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Ogrzewanie realizowane jest w znacznym stopniu poprzez indywidualne i lokalne systemy. Przez obszar jednostki biegnie odcinek potoku Strzyża ze zbiornikiem Srebrniki oraz fragment Potoku Królewskiego z projektowanym zbiornikiem Wileńska II. Odwodnienie realizowane systemem grawitacyjnym.

 

Opracowanie:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku