PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Festivalis Vilnius Gdanske 2022

Festivalis Vilnius Gdanske 2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Vilnius Gdanske – tai tarpdisciplininis kultūros festivalis, kurį jau organizuoja miestai partneriai Gdanskas ir Vilnius. Jo metu vyksta tradicinė Vilniaus mugė ir daugybė meno renginių.

 

Festivalis „Vilnius Gdanske 2022“

Festiwal „Wilno w Gdańsku 2022“

 

19-asis

2022 m. rugsėjo 2–4 d.

 

 

Pagrindinė scena | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

2022 m. rugsėjo 2 d., penktadienis

 

 

16.00 – 16.40 Iškilmingas festivalio „Vilnius Gdanske 2022“ atidarymas | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis (Tomasz Snarski) | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

16.45 – 17.30  Jaunasis Vilnius | Evos Šturo (Ewa Szturo) ir Vilniaus vaikų ir jaunimo šokių kolektyvo Sto Uśmiechów („Šimtas Šypsenų“) koncertas | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

17.30 – 18.10  Susipažinkime. Vilnius ir Gdanskas – literatūros miestai | Susitikimas su lietuvių prozininkais, poetais ir vertėjais: Birute Jonuškaite (Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke, rašytoja, vertėja), Daina Opolskaite (rašytoja), Tomu Taškausku (rašytoju, vertėju) ir Viktoru Rudžiansku (poetu, leidėju) |
Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Bendradarbiauja: Lietuvos kultūros institutas ir „Gdanskas – literatūros miestas“ | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

18.10 – 18.30  Jaunasis Vilnius | Evos Šturo koncertas | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

18.30 – 19.00 Nuo Neries iki Uklos | Pokalbiai su Vladislavu Zavistovskiu (Władysław Zawistowski) apie Helenos Zavistovskos (Helena Zawistowska) literatūrinę kūrybą ir jos asmenybę | Bendradarbiauja: Josepho Conrado Korzeniowskio viešoji vaivadijos ir Gdansko miesto bibliotekos | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

19.00 – 21.00  Vilniaus kolektyvų koncertai | „Deeper Upper“, „The ROOP“ | Vedėjas Lukašas Kaminskis (Łukasz Kamiński)| Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

2022 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis

 

 

11.15 – 12.00  Vilniaus amatai ir virtuvė | Pokalbiai su svečiais ir Vilniaus mugės dalyvių pristatymai | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

12.00 – 12.30  Dienų piramidės | Autorinis susitikimas su Daina Opolskaite | Bendradarbiauja: Lietuvos kultūros institutas ir „Gdanskas – literatūros miestas“ | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

12.30 – 13.00  Maestro | Autorinis susitikimas su Birute Jonuškaite | Bendradarbiauja: Lietuvos kultūros institutas ir „Gdanskas – literatūros miestas“ | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

13.00 – 13.15 Kaip viskas prasidėjo | Muzikos ir kino etiudas apie Vilniaus hospisą veiklos 10-mečio proga, dalyvaujant seseriai Michaelai Rak |
Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

13.15 – 14.00 Už taiką ir laisvę – kartu | Pokalbis apie Gdansko ir Vilniaus daugiakultūriškumo tapatumą, laisvę ir žmogaus teises | Bogdanas Borusevičius (Bogdan Borusewicz, Lenkijos Respublikos senato vicepirmininkas), Agnieška Ovčarčak (Agnieszka Owczarczak, Gdansko miesto tarybos pirmininkė), Božena Kisiel (Bożena Kisiel, Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos Pomeranijos skyriaus pirmininkė), mec. Magdalena Vitkovska (Magdalena Witkowska, Gdansko apygardos teisės patarėjų rūmų dekanė), dr. Barbara Jundo-Kališevska (Barbara Jundo-Kaliszewska, Lietuvos lenkų mokslininkų asociacija, portalas „Tarptautinis stebėtojas“, Lodzės universiteto Tarptautinių ir politikos studijų fakulteto adjunktė) | Bendradarbiauja Miesto kultūros institutas | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

14.05 – 15.00  Jaunasis Vilnius | Vilniaus vaikų ir jaunimo šokių kolektyvo Sto Uśmiechów („Šimtas Šypsenų“) koncertas | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

15.00 – 16.00 Vilnius ir Gdanskas – literatūros miestai | Diskusijos apie Vilniaus ir Gdansko literatūrinį identitetą ir UNESCO kūrybinių literatūros miestų tinklą | Birutė Jonuškaitė (Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė), Romualdas Miečkovskis (Romuald Mieczkowski, ketvirtinis žurnalas Znad Wilii, Tarptautinis poezijos festivalis Maj nad Wilią), dr. Marcinas Hamkalo (Marcin Hamkało, Gdansko miesto prezidento atstovas „Gdanskas – literatūros miestas“ programai) | Bendradarbiauja: Lietuvos kultūros institutas ir „Gdanskas – literatūros miestas“ | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

16.00 – 16.45  Jaunasis Vilnius | Evos Šturo (Ewa Szturo) ir Vilniaus vaikų ir jaunimo šokių kolektyvo Sto Uśmiechów („Šimtas Šypsenų“) koncertas | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

17.00 – 18.00  Taiką nešanti poezija | Bendras į Gdansko poetų klubą susibūrusių poečių ir poetų bei svečių iš Lietuvos kūrybos pristatymas | Slavomiras Ježis Ambroziakas (Sławomir Jerzy Ambroziak), Agnieška Hejmovska (Agnieszka Hejmowska), Jonas Jankauskas, Birutė Jonuškaitė, Vieslavas Leščinskis (Wiesław Leszczyński), Romualdas Miečkovskis (Romuald Mieczkowski), Beata Pozniak (Beata Poźniak, Malgožata T. Skwarek-Galenska (Małgorzata T. Skwarek-Gałęska), Viktoras Rudžianskas, Agnieška Smugla (Agnieszka Smugła), Gabriela Šubstarska (Gabriela Szubstarska), Tomas Taškauskas, Zbignievas Tšebiatovskis (Zbigniew Trzebiatowski) | Bendradarbiauja: Lietuvos kultūros institutas ir Gdansko poetų klubas | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

18.00 – 18.45  Vilnius ir Gdanskas – literatūros miestai | Susitikimas su jaunaisiais lietuvių poetais | Daina Opolskaitė, Jonas Jankauskas ir Tomas Taškauskas |
Bendradarbiauja: Lietuvos kultūros institutas ir „Gdanskas – literatūros miestas“ | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

19.00 – 21.00  Vilniaus kolektyvų koncertai | „Rakija Klezmer Orkestar“, „Deeper Upper“ | Vedėja Paulina Niedzielska | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

 

2022 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis

 

 

12.15 – 13.00 Apie profesorę Mariją Janion (Maria Janion) ir Vilnių | Profesorės Marijos Janion asmenybei ir kūrybai skirtas susitikimas su Liudviku Janionu (Ludwik Janion) | Bendradarbiauja: Josepho Conrado Korzeniowskio viešoji vaivadijos ir Gdansko miesto bibliotekos | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

13.00 – 14.00  Vilnius Gdanske jauniausiems (ir ne tik jiems) | Gerųjų darbų piratai | Miesto Miniatiūrų teatro spektaklis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

14.15 – 15.00  Vingis. Kijevas ir Ukraina – prie pokyčių slenksčio | Susitikimas su Maciejumi Miečkovskiu (Maciej Mieczkowski), surinkusiu kelerių metų buvimo Ukrainoje reportažus, dalyvaujant ekspertei dr. Barbarai Jundo Kališevskai (Barbara Jundo-Kaliszewska, Lietuvos lenkų mokslininkų asociacija, portalas „Tarptautinis stebėtojas“, Lodzės universiteto Tarptautinių ir politikos studijų fakulteto adjunktė)| Bendradarbiauja Miesto kultūros institutas | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

15.00 – 15.50 Muzikinė kelionė į Vilnių | Gitaros ir akordeono koncertas | Veronika Kuleša (Weronika Kulesza, klasikinė gitara) ir Pavelas Ratajekas (Paweł Ratajek, akordeonas) | Vedėjas dr. Tomašas Snarskis | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

15.50 – 16.30  Gdansko ir Vilniaus mokslas. Apie bendrą likimą, tradicijas ir vertybes. Gdansko mokslo draugijos 100-metis. | Knygų apie Vilnių pristatymas: prof. Vieslavo Makarevičiaus (Wiesław Makarewicz) Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego („Vilnietiškos Gdansko medicinos universiteto šaknys“) ir prof. Zbignievo Opackio (Zbigniew Opacki) Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939 („Vilniaus Stepono Batoro universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas 1919–1939 metais“), kartu su diskusija apie Gdansko ir Vilniaus mokslo tradicijas | prof. Pšemyslavas Rutkovskis (Przemysław Rutkowski), prof. Zbignievas Opackis, prof. Ježis Blažejovskis (Jerzy Błażejowski), prof. Maria Mendel | Vedėjai: dr. Tomašas Snarskis, Michalas Žepiakas (Michał Rzepiak) | Bendradarbiauja: Gdansko mokslo draugija, Gdansko medicinos universiteto leidykla, Gdansko universiteto leidykla, Pomeranijos išeivių fondas | Pagrindinė scena, „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

Vilniaus mugė | Amatų dirbtuvės, parodos, pristatymai | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

2022 m. rugsėjo 2 d., penktadienis

 

 

12.00 – 20.00 Vilniaus mugė | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

12.00 – 20.00 2022-ieji – Lietuvos karaimų ir Pranciškaus Skorynos metai | Parodos, plenerai | Bendradarbiauja Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

12.00 – 20.00 Būkime kartu | Vilniaus palaimintojo kunigo Michalo Sopočkos hospiso veiklos pristatymas | Bendradarbiauja Vilniaus palaimintojo kunigo Michalo Sopočkos hospisas | Sesuo Michaela Rak, kolektyvas ir savanoriai | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

12.00 – 20.00 Skaitome Vilnių | Vilniaus leidinių ir žurnalų pristatymas | Dienraštis „Kurier Wileński”, ketvirtinis žurnalas „Znad Wilii”, „Znad Wilii“ bibliotekos leidybinė serija | Bendradarbiauja dienraštis „Kurier Wileński” ir ketvirtinis žurnalas „Znad Wilii” | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

15.00 – 20.00 Vilniaus liaudies meno dirbtuvės | Vilniaus palmių kūrimas, šiaudinių ornamentų ir tradicinių dekoratyvinių lietuviškų juostų pynimas | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

2022 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis

 

 

10.00 – 20.00 Vilniaus mugė | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

                                                                                          

10.00 – 20.00 2022-ieji – Lietuvos karaimų ir Pranciškaus Skorynos metai | Parodos, plenerai | Bendradarbiauja Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

10.00 – 20.00 Būkime kartu | Vilniaus palaimintojo kunigo Michalo Sopočkos hospiso veiklos pristatymas | Bendradarbiauja: Vilniaus palaimintojo kunigo Michalo Sopočkos hospisas | Sesuo Michaela Rak, kolektyvas ir savanoriai | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

10.00 – 20.00 Skaitome Vilnių | Vilniaus leidinių ir žurnalų pristatymas | Dienraštis „Kurier Wileński”, ketvirtinis žurnalas „Znad Wilii”, „Znad Wilii“ bibliotekos leidybinė serija | Bendradarbiauja dienraštis „Kurier Wileński” ir ketvirtinis žurnalas „Znad Wilii” | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

12.00 – 20.00 Vilniaus liaudies meno dirbtuvės | Vilniaus palmių kūrimas, šiaudinių ornamentų ir tradicinių dekoratyvinių lietuviškų juostų pynimas | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

16.30 – 17.00  Vilniaus staigmena| „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

2022 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis

 

 

10.00 – 17.00 Vilniaus mugė | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

10.00 – 17.00 2022-ieji – Lietuvos karaimų ir Pranciškaus Skorynos metai | Parodos, plenerai | Bendradarbiauja Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

11.00 – 17.00 Skaitome Vilnių | Vilniaus leidinių ir žurnalų pristatymas | Dienraštis „Kurier Wileński”, ketvirtinis žurnalas „Znad Wilii”, „Znad Wilii“ bibliotekos leidybinė serija | Bendradarbiauja dienraštis „Kurier Wileński” ir ketvirtinis žurnalas „Znad Wilii” | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

11.00 – 17.00 Taiką nešanti poezija | Kūrybinės poezijos dirbtuvės | Bendradarbiauja: Gdansko poetų klubas | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

11.00 – 17.00 Būkime kartu | Vilniaus palaimintojo kunigo Michalo Sopočkos hospiso veiklos pristatymas | Bendradarbiauja Vilniaus palaimintojo kunigo Michalo Sopočkos hospisas | Sesuo Michaela Rak, kolektyvas ir savanoriai | „Forum Gdańsk“ kiemas

 

 

Susiję renginiai |

„Olivia Centre“, kavinė „W Starym Kadrze“, galerija „Blik“,

Gdansko Švč. Trejybės bažnyčia, tiesiogiai

 

 

2022 m. rugsėjo 2 d., penktadienis

 

 

00.00 – 24.00  Keliai į Gdanską | Paroda, pristatanti vilniečių ekspatriacijos į Gdanską po II pasaulinio karo istoriją | Bendradarbiauja Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos Pomeranijos skyrius ir Gdansko „Olivia Centre“ | Kuratorius Božena Kisiel | „Olivia Centre“, Grunwaldzka al. 472

 

00.00 – 24.00  Vilnius Romualdo Miečkovskio objektyve | Fotografijų paroda, pristatanti prie Neries upės įsikūrusio miesto grožį | Bendradarbiauja Gdansko „Olivia Centre“ | Kuratoriai: Malgožata Tomaševska-Šumala (Małgorzata Tomaszewska-Szumała), dr. Tomašas Snarskis | „Olivia Centre“, Grunwaldzka al. 472

 

00.00 – 24.00  Skaitome lietuvių literatūrą | Paroda tiesiogiai | Bendradarbiauja Josepho Conrado Korzeniowskio viešoji vaivadijos ir Gdansko miesto bibliotekos | Kuratoriai: Ivona Joc-Adamkovič (Iwona Joć-Adamkowicz), dr. Tomašas Snarskis | www.wbpg.org.pl

 

12.00 – 18.00 Iš Vilniaus į Gdanską | Vilniaus šaknų turinčių Gdansko menininkų tapybos ir dirbtuvių grafikos paroda | Janas Borovskis (Jan Borowski), Vladislava Roginska (Władysława Rogińska), Boleslavas Roginskis (Bolesław Rogiński), Stanislavas Rolič (Stanisław Rolicz) | Bendradarbiauja galerija „Blik“ |
Kuratorius Marcinas Bildziukas (Marcin Bildziuk) | Vieta – galerija „Blik“, Korzenna g. 1 D

 

13.00 – 22.00  Vilniaus filmai Gdanske | 1-oji Vilniaus filmų laida festivalyje „Vilnius Gdanske 2022“  | Bendradarbiauja kino kavinė W Starym Kadrze | Vedėjas Slavomiras Kiedyš (Sławomir Kiedysz) | Kino kavinė W Starym Kadrze, Lawendowa g. 2/3

18.00 – 24.00  Akcija #kochamLitwę #kochamWilnowGdańsku | Gdanske – širdis Lietuvai ir Vilniui, iliuminacija | Bendradarbiauja Gdansko „Olivia Centre“ | Pastatas „Olivia Star“, Olivia Centre, Grunwaldzka al. 472

 

2022 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis

 

 

00.00 – 24.00  Keliai į Gdanską | Paroda, pristatanti vilniečių ekspatriacijos į Gdanską po II pasaulinio karo istoriją | Bendradarbiauja Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos Pomeranijos skyrius ir Gdansko „Olivia Centre“ | Kuratorius Božena Kisiel | „Olivia Centre“, Grunwaldzka al. 472

 

00.00 – 24.00  Vilnius Romualdo Miečkovskio objektyve | Fotografijų paroda, pristatanti prie Neries upės įsikūrusio miesto grožį | Bendradarbiauja Gdansko „Olivia Centre“ | Kuratoriai: Malgožata Tomaševska-Šumala (Małgorzata Tomaszewska-Szumała), dr. Tomašas Snarskis | „Olivia Centre“, Grunwaldzka al. 472

 

00.00 – 24.00  Skaitome lietuvių literatūrą | Paroda tiesiogiai | Bendradarbiauja Josepho Conrado Korzeniowskio viešoji vaivadijos ir Gdansko miesto bibliotekos | Kuratoriai: Ivona Joc-Adamkovič (Iwona Joć-Adamkowicz), dr. Tomašas Snarskis | www.wbpg.org.pl

 

12.00 – 18.00 Iš Vilniaus į Gdanską | Vilniaus šaknų turinčių Gdansko menininkų tapybos ir dirbtuvių grafikos paroda | Janas Borovskis (Jan Borowski), Vladislava Roginska (Władysława Rogińska), Boleslavas Roginskis (Bolesław Rogiński), Stanislavas Rolič (Stanisław Rolicz) | Bendradarbiauja galerija „Blik“ |
Kuratorius Marcinas Bildziukas (Marcin Bildziuk) | Vieta – galerija „Blik“, Korzenna g. 1 D

 

13.00 – 22.00  Vilniaus filmai Gdanske | 1oji Vilniaus filmų laida festivalyje „Vilnius Gdanske 2022“  | Bendradarbiauja kino kavinė W Starym Kadrze | Vedėjas Slavomiras Kiedyš (Sławomir Kiedysz) | Kino kavinė W Starym Kadrze, Lawendowa g. 2/3

 

18.00 – 24.00  Akcija #kochamLitwę #kochamWilnowGdańsku | Gdanske – širdis Lietuvai ir Vilniui, iliuminacija | Bendradarbiauja Gdansko „Olivia Centre“ | Pastatas „Olivia Star“, Olivia Centre, Grunwaldzka al. 472

 

2022 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis

 

 

00.00 – 24.00  Keliai į Gdanską | Paroda, pristatanti vilniečių ekspatriacijos į Gdanską po II pasaulinio karo istoriją | Bendradarbiauja Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos Pomeranijos skyrius ir Gdansko „Olivia Centre“ | Kuratorius Božena Kisiel | „Olivia Centre“, Grunwaldzka al. 472

 

00.00 – 24.00  Vilnius Romualdo Miečkovskio objektyve | Fotografijų paroda, pristatanti prie Neries upės įsikūrusio miesto grožį | Bendradarbiauja Gdansko „Olivia Centre“ | Kuratoriai: Malgožata Tomaševska-Šumala (Małgorzata Tomaszewska-Szumała), dr. Tomašas Snarskis | „Olivia Centre“, Grunwaldzka al. 472

00.00 – 24.00  Skaitome lietuvių literatūrą | Paroda tiesiogiai | Bendradarbiauja Josepho Conrado Korzeniowskio viešoji vaivadijos ir Gdansko miesto bibliotekos | Kuratoriai: Ivona Joc-Adamkovič (Iwona Joć-Adamkowicz), dr. Tomašas Snarskis | www.wbpg.org.pl

 

9.00 – 10.00    Iškilminga Eucharistija visiems vilniečiams ir Vilniaus šaknų turintiems Gdansko gyventojams, vadovaujant kunigui Tomašui Jankai (Tomasz Janka), OFM conv. (Gdansko mažesniųjų brolių konventualų ordino vienuolyno vyresnysis, Gdansko Švč. Trejybės bažnyčios rektorius, Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos Pomeranijos skyriaus kapelionas) | Gdansko Švč. Trejybės bažnyčia, Świętej Trójcy g. 4

 

12.00 – 18.00 Iš Vilniaus į Gdanską | Vilniaus šaknų turinčių Gdansko menininkų tapybos ir dirbtuvių grafikos paroda | Janas Borovskis (Jan Borowski), Vladislava Roginska (Władysława Rogińska), Boleslavas Roginskis (Bolesław Rogiński), Stanislavas Rolič (Stanisław Rolicz) | Bendradarbiauja galerija „Blik“ |
Kuratorius Marcinas Bildziukas (Marcin Bildziuk) | Vieta – galerija „Blik“, Korzenna g. 1 D

 

13.00 – 19.00  Vilniaus filmai Gdanske | 1oji Vilniaus filmų laida festivalyje „Vilnius Gdanske 2022“ | Bendradarbiauja: kino kavinė W Starym Kadrze | Vedėjas Slavomiras Kiedyš (Sławomir Kiedysz) | Kino kavinė W Starym Kadrze, Lawendowa g. 2/3

 

18.00 – 24.00  Akcija #kochamLitwę #kochamWilnowGdańsku | Gdanske – širdis Lietuvai ir Vilniui, iliuminacija | Bendradarbiauja Gdansko „Olivia Centre“ | Pastatas „Olivia Star“, Olivia Centre, Grunwaldzka al. 472

 

19.00 – 21.00 Žiemos visada bus baltos | Bendras Gdansko ir Vilniaus literatūros vakaras, dalyvaujant lietuvių rašytojams | Birutė Jonuškaitė, Daina Opolskaitė, Tomas Taškauskas, Viktoras Rudžianskas, Romuald Mieczkowski | Tomašo Snarskio poezijos tomo Žiemos visada bus baltos lietuvių kalba pristatymas, vertė Birutė Jonuškaitė | Bendradarbiauja: Lietuvos kultūros institutas, „Gdanskas – literatūros miestas“ ir Gdansko leidybos skatinimo fondas | Kino kavinė W Starym Kadrze, Lawendowa g. 2/3

 

 

Papildoma organizacinė informacija:

 

Įėjimas į visus renginius nemokamas. Atskiri programos elementai gali keistis.

 

Festivalis „Vilnius Gdanske 2022“ ir Vilniaus mugė vyks „Forum Gdańsk“ kieme.

 

Oficialus festivalio atidarymas bus tiesiogiai transliuojamas per portalą gdansk.pl.

 

Vilniaus filmai Gdanske – 1oji Vilniaus filmų laida festivalyje „Vilnius Gdanske 2022“

– vyks kino kavinėje W Starym Kadrze (Lawendowa g. 2/3).

 

Specialiai demonstruojama paroda Skaitome lietuvių literatūrą festivalyje „Vilnius Gdanske 2022“ bus pristatyta internetu (www.wbpg.org.pl).

 

Galerijoje „Blik“ veiks vilnietiškų šaknų turinčių Gdansko menininkų tapybos ir grafikos paroda (Korzenna g. 1 D).

 

Gdansko „Olivia Centre“ veiks dvi Vilniaus tematikai skirtos parodos („Olivia Centre“, Gdanskas-Oliwa, Grunwaldzka g. 472).

 

Iškilminga Eucharistija vilniečiams ir vilnietiškų šaknų turintiems Gdansko gyventojams įvyks rugsėjo 4 d., sekmadienį, 9.00 val., Gdansko Švč. Trejybės bažnyčioje, Świętej Trójcy g. 4.

.

 

Akcijos #kochamLitwę #kochamWilnowGdańsku metu ant „Olivia Star“ pastato, esančio Gdansko-Olivos „Olivia Centre“, bus demonstruojamos apšvietimo instaliacijos, susijusios su Vilniaus ir Gdansko bendradarbiavimu. Festivalio dienomis virš Gdansko švytės lietuviškų spalvų širdis – kaip Lietuvos ir Lenkijos bei Gdansko ir Vilniaus draugystės simbolis.

 

Festivalio metu bus galima nemokamai gauti „Kurier Wileński” egzempliorių (kol neišsisems leidinio atsargos).

 

Organizatoriai:

 

Gdansko miestas

Vilniaus miestas

 

Organizatorių partneris:

AMBEREXPO

 

Garbės globėjai:

Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Eduardas Borisovas

Lietuvos Respublikos garbės konsulas Gdanske Juzefas Poltrokas (Józef Poltrok)

 

Meno direktorius:

 

Dr. Tomašas Snarskis (Tomasz Snarski)

 

Partneriai:

 

Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje

Lietuvos kultūros institutas

Palaimintojo kunigo Michalo Sopočkos hospisas Vilniuje

Josepho Conrado Korzeniowskio viešoji vaivadijos ir Gdansko miesto bibliotekos

Gdanskas – literatūros miestas

Miesto kultūros institutas

Miesto miniatiūrų teatras

„Forum Gdańsk“

„Olivia Centre“

Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos Pomeranijos skyrius

Dienraštis „Kurier Wileński“

Visuomeninės kultūros plėtros asociacija Znad Wilii

Gdansko poetų klubas

Kino kavinė W Starym Kadrze

Galerija „Blik“

 

Bendradarbiavimas su žiniasklaida:

 

Trimiesčio žiniasklaida

Vilniaus žiniasklaida

www.gdansk.pl
Dienraštis Kurier Wileński

Ketvirtinis žurnalas Znad Wilii

www.obserwatormiedzynarodowy.pl

 

Susitikimų dalyviai:

Slavomiras Ježis Ambroziak (Sławomir Jerzy Ambroziak), prof. Ježis Blažejovskis (Jerzy Błażejowski), Bogdanas Borusevičius (Bogdan Borusewicz), Gdansko poetų klubas, dr. Marcinas Hamkalo (Marcin Hamkało), Agnieška Hejmovska (Agnieszka Hejmowska), Liudvikas Janion (Ludwik Janion), Jonas Jankauskas, Birutė Jonuškaitė, Lukašas Kaminskis (Łukasz Kamiński), Božena Kisiel (Bożena Kisiel), Vieslavas Leščinskis (Wiesław Leszczyński), prof. Maria Mendel, Maciejus Miečkovskis (Maciej Mieczkowski), Romualdas Miečkovskis (Romuald Mieczkowski), prof. Zbignievas Opackis (Zbigniew Opacki), Daina Opolskaitė, Agnieška Ovčarčak (Agnieszka Owczarczak), Beata Pozniak (Beata Poźniak), sesuo Michaela Rak, Viktoras Rudžianskas, prof. Pšemyslavas Rutkovskis (Przemysław Rutkowski), Michalas Žepiakas (Michał Rzepiak), Malgožata T. Skwarek-Galenska (Małgorzata T. Skwarek-Gałęska), Agnieška Smugla (Agnieszka Smugła), Gabielė Šubstarska (Gabriela Szubstarska), Tomas Taškauskas, Zbignievas Tšebiatovskis (Zbigniew Trzebiatowski), mec. Magdalena Vitkovska (Magdalena Witkowska), Vladislavas Zavistovskis (Władysław Zawistowski)

 

Muzikos atlikėjai:

„Deeper Upper“

Vilniaus vaikų ir jaunimo šokių kolektyvas „Sto Uśmiechów“

Veronika Kuleša (Weronika Kulesza, klasikinė gitara)

Pavelas Ratajekas (Paweł Ratajek, akordeonas)

„The ROOP“

Eva Šturo (Ewa Szturo)

„Rakija Klezmer Orkestar“

 

 

Pristatymui atrinkti leidiniai (išleidimo datos tvarka):

 

 • No More Amber. The Baltic Literary Review 2, Vilnius, 2022.
 • Graffitti, Tomas Taškauskas, Vilnius, 2022.
 • Maestro, Birutė Jonuškaitė, vertė Joanna Tabor, Seinai, 2022.
 • Mężczyźni mojego życia. O miłości, miłosierdziu i dobrym pomaganiu. Siostra Michaela Rak w rozmowie z Małgorzatą Terlikowską, Krokuva, 2022.
 • Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wiesław Makarewicz, Gdanskas, 2022.
 • Žiemos visada bus baltos, Tomasz Snarski, vertė Birutė Jonuškaitė, Kaunas, 2022.
 • Jak się patrzy, Zbigniew Trzebiatowski, Gdanskas, 2022.
 • Gorączka kameleona, Małgorzata T. Skwarek-Gałęska, Varšuva, 2022.
 • Piramidy dni, Daina Opolskaitė, vertė Kamil Pecela, Gdanskas, 2021.
 • Jak się tu znaleźliśmy, Agnieszka Kochanowska, Gdanskas, 2021.
 • Mój barbarzyńca, Romuald Mieczkowski, Vilnius, 2021.
 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939. Struktura, kadra, osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, Zbigniew Opacki, Gdanskas, 2021.
 • Żmuty, Tomasz Snarski, Vilnius, 2021.
 • Na zakręcie. Kijów i Ukraina u progu zmian, Maciej Mieczkowski, Vilnius, 2020.
 • Maranta, Birutė Jonuškaitė, vertė Agnieszka Rembiałkowska, Seinai, 2020.
 • Były sobie Fabianiszki, Romuald Mieczkowski, Vilnius, 2020.
 • O istocie (przed), Sławomir Jerzy Ambroziak, Gdanskas, 2020.
 • Gdańskie kresy, Gabriela Szubstarska, Gdanskas, 2018.
 • Pomiędzy, Romuald Mieczkowski, Vilnius, 2018.
 • Werblista, Tomasz Snarski, Vilnius, 2016.
 • Kwartalnik „Znad Wilii“ oraz inne wileńskie wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii.
 • Magazyn „Kurier Wileński“.