PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Zmiany w Gdańskim Bonie Żłobkowym. Podwyższenie kryterium dochodowego, więcej beneficjentów

Zmiany w Gdańskim Bonie Żłobkowym. Podwyższenie kryterium dochodowego, więcej beneficjentów
Zwiększenie maksymalnej kwoty przypadającej na członka rodziny oraz zdjęcie kryterium dochodowego z rodzin, w których co najmniej jedna osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności - to zmiany w Gdańskim Bonie Żłobkowym uchwalone przez radnych podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Gdańska.
Podwyższenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu Bonu Żłobkowego pokierowane jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę
Podwyższenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu Bonu Żłobkowego pokierowane jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Rodzice dzieci uczęszczających do gdańskich niesamorządowych miejsc opieki od 2019 roku mogą ubiegać się o bon żłobkowy w kwocie do 500 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom, jeszcze większa liczba rodzin będzie mogła skorzystać z dofinansowania do pobytu dziecka w placówkach niesamorządowych. Dotyczą one:

  • rezygnacji z kryterium dochodowego dla rodzin, w których członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia ) lub orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • oraz podwyższenia kryterium dochodowego z aktualnego poziomu 2 500 zł na osobę w rodzinie do wartości 2 800 zł na osobę.

Rezygnacja z kryterium dochodowego w przypadku niepełnosprawności jednego z członków rodziny ułatwi im dostęp do usług opiekuńczych i pozwoli na wsparcie finansowe w przypadku zwiększonych potrzeb i dodatkowych kosztów życia, leczenia czy rehabilitacji wynikającej z niepełnosprawności. Możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w placówce niesamorządowej wpłynie również na aktywizację zawodową niepełnosprawnych rodziców czy opiekunów i tym samym poprawę ich sytuacji materialno-bytowej.

Podwyższenie kryterium dochodowego pokierowane jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę wzrosła o 200 zł - do poziomu 2 800 zł brutto. Utrzymanie dotychczasowego poziomu kryterium dochodowego z dużym prawdopodobieństwem wyeliminowałoby z możliwości pobierania świadczenia rodziny z 1 dzieckiem - co stanowi około 52% wszystkich rodzin pobierających aktualnie gdański bon żłobkowy. Pozwoli to także zmniejszyć kolejkę oczekujących na miejsce w gdańskich żłobkach.

Wprowadzone zmiany nie powinny spowodować znacznego zwiększenia nakładów finansowych na realizację tego zadania. W całym 2020 roku ze świadczenia skorzystało niespełna 800 dzieci. Wydatek roczny wyniósł niespełna 3,4 mln. zł. z planowanych 5 mln. zł. Nadwyżka do zaplanowanej kwoty pozwala na dodatkową realizację ok. 250 wniosków w skali roku.

Wszelkie szczegóły na temat przyznawania i koniecznych formalności dostępne są także na odrębnej stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Oprac. AO

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze