Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zmarł Hans Koschnick - Honorowy Obywatel Miasta Gdańska

Burmistrz Bremy, wielki przyjaciel Gdańska, sygnatariusz porozumienia o partnerstwie obu miast, honorowy obywatel naszego miasta. Hans Koschnick zmarł w czwartek, 21 kwietnia 2016 roku. Miał 87 lat.

Zmarł Hans Koschnick - Honorowy Obywatel Miasta Gdańska
A
A
data publikacji: 21 kwietnia 2016 r.

Hans Koschnick
Hans Koschnick
Materiały prasowe

Hans Koschnick w okresie od 1955 do 1985 roku był posłem Parlamentu Bremy (Landtagu). W latach 1967-1985 sprawował urząd burmistrza i Prezydenta Senatu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy. W tym czasie po ponad dwóch latach negocjacji, w które zaangażowane były rządy Polski i Niemiec, doprowadził do podpisania, w dniu 12 kwietnia 1976 roku, POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY PARNERSKIEJ MIAST GDAŃSKA I BREMY.

Było to pierwsze porozumienie o współdziałaniu przedstawicieli obu dotychczas wrogo do siebie nastawionych narodów. Jest ono z sukcesami realizowane do dnia dzisiejszego i przynosi obu stronom wymierne korzyści, zarówno gospodarcze, polityczne, jak też i kulturalne.

W dniu 8 września 1994 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Jako wieloletni burmistrz Bremy, Hans Koschnick podejmował szereg działań mających na celu wsparcie Gdańska w szczególnie trudnym okresie historii naszego miasta: powstawania Solidarności, w czasie pożaru Hali Stoczni Gdańskiej (1996), w czasie powodzi w 2006 roku. Wielokrotnie lobbował na rzecz Gdańska w Senacie i Parlamencie Bremeńskim oraz w forum instytucji Unii Europejskiej.

Wspierał AWO Bremen i inne organizacje charytatywne z Bremy, które dostarczały lekarstwa i sprzęt medyczny dla gdańskich szpitali oraz żywność i odzież dla mieszkańców Gdańska oraz inicjatywy organizowane w ramach partnerstwa, do których należały na przykład cyklicznie organizowane „Dni Bremy w Gdańsku” oraz „Dni Gdańska w Bremie”. Angażował się w debaty i rozmowy polityczne mające na celu poprawę relacji polsko-niemieckich. Wspierał funkcjonowanie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Gdańsku oraz Niemiecko-Polskiego w Bremie.


W związku z informacją o śmierci Hansa Koschnicka flaga gdańska na Nowym Ratuszu i na budynku gdańskiego Urzędu Miejskiego została spuszczona do połowy masztu. Księga kondolencyjna będzie wystawiona ok. godz. 8.45 tuż przed rozpoczęciem obrad Rady Miasta Gdańska w czwartek, 28 kwietnia.

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl