PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wrzeszcz Górny. Rewitalizacja ul. Partyzantów według studentów Wydziału Architektury PG. WIZUALIZACJE

Wrzeszcz Górny. Rewitalizacja ul. Partyzantów według studentów Wydziału Architektury PG. WIZUALIZACJE
W środę, 30 czerwca ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno - architektoniczną rewitalizacji rejonu ul. Partyzantów. Sąd konkursowy nagrodził zwycięską drużynę m.in. za zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą, a proponowaną zabudową oraz podzielenie pierzei zabudowy na segmenty korespondujące z istniejącą zabudową historyczną.
Jedna z wizualizacji zwycięskiej koncepcji - więcej plansz w galerii w tekście
Jedna z wizualizacji zwycięskiej koncepcji - więcej plansz w galerii w tekście
Mat. PG

 

Zadanie konkursowe, które postawiono przed studentami Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, składało się z czterech bloków:

 • Przeprowadzenie analizy komunikacyjnej pod kątem przeorganizowania ruchu kołowego w dzielnicy.
 • Przekształcenie przestrzeni ul. Partyzantów w woonerf.
 • Zagospodarowanie działki, będącej własnością miasta, położonej na rogu ul. Partyzantów i ul. Sosnowej zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
 • Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przed historycznym budynkiem straży pożarnej.

 

- Naszym studentom udało się przygotować szereg projektów reprezentujących wysoki poziom rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla tego obszaru. Zwycięska praca wyróżnia się ciekawym układem urbanistycznym i wyważoną kompozycją obydwu pierzei ul. Partyzantów - uzasadnia wybór prof. Antoni Taraszkiewicz, przewodniczący sądu konkursowego. - Na uwagę zasługuje rozwiązanie dotyczące placu usytuowanego u zbiegu ulic Partyzantów i Sosnowej, a także dbałość o ochronę istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych jej elementów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy terenami otwartymi a zabudowanymi. Autorom pracy udało się również dopasować architekturę projektowanych budynków do skali i charakteru dzielnicy, a także przedstawić szereg interesujących rozwiązań funkcjonalnych.

 

Nagrody w konkursie

Sąd konkursowy postanowił przyznać 5 równorzędnych wyróżnień i trzy nagrody:

I nagrodę, w wysokości 7000 zł, otrzymali autorzy pracy o nr A 13 - Agata Fiałkowska, Luiza Skrzypkowska, Paulina Zdanowicz, za prawidłowe rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, w tym:

 • podkreślenie wysokim przejściem bramnym z akcentem wysokościowym w proponowanej nowej zabudowie osi ulicy Sosnowej w kierunku dworca PKP Gdańsk-Wrzeszcz,
 • zrównoważone proporcje pomiędzy przestrzenią otwartą a proponowaną zabudową,
 • podzielenie proponowanych pierzei zabudowy na segmenty korespondujące z istniejącą zabudową historyczną,
 • funkcjonalne rozwiązania na kilku kondygnacjach obiektu sportowego (który powstać ma przy pobliskiej Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3a - red.).

Na dodatkową uwagę zasłużyły propozycje:

 • ograniczenia ruchu na al. Grunwaldzkiej do północnej jezdni za tzw. Wysepką,
 • miejscowe uzupełnienia tkanki dzielnicy.

GALERIA WIZUALIZACJI ZWYCIĘSKIEJ TRÓJKI

 

 

II nagrodę, w wysokości 5000 zł otrzymali autorzy pracy nr A9 - Julia Makowska i Magdalena Prauzińska.

III miejsce i 3000 zł przypadło autorom pracy nr A10 - Hanna Adamczyk, Magdalena Czopka oraz Paulina Bednarska.

 

Pięć koncepcji otrzymało wyróżnienie (w wysokości  1000 zł):

 • Autorzy pracy nr A 4 - Michał Kornacki, Karolina Książek, Edyta Kulwicka
 • Autorzy pracy nr A 6 - Dominika Trzcińska, Janusz Wojsz, Karolina Woźniak
 • Autorzy pracy nr A 21 - Adam Bieniek, Natalia Pawelec, Natalia Rogorzyńska
 • Autorzy pracy nr A 22 - Ewa Michałowska, Anna Piwecka, Hanna Raczkowska
 • Autorzy pracy nr A 24 - Martyna Bobińska, Marcin Dryjer, Dominika Janusz

 

Wszystkie prace konkursowe można obejrzeć na stronie Biura Architekta Miasta

II miejsce w konkursie na koncepcję zagospodarowania rejonu ul. Partyzantów we Wrzeszczu Górnym...
II miejsce w konkursie na koncepcję zagospodarowania rejonu ul. Partyzantów we Wrzeszczu Górnym...
Mat. PG

Sąd konkursowy

W składzie sądu konkursowego zasiedli:

 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (Politechnika Gdańska Wydział Architektury)- przewodniczący sądu
 • prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (PG WA)
 • dr inż. arch. Tomasz Szymański (PG WA)
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Urząd Miejski Biuro Architekta Miasta)
 • mgr. inż. arch. Bogusław Rutecki (UM Wydział Urbanistyki i Architektury)
 • mgr. inż. arch. Piotr Smolnicki (Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny i GZDiZ)- sędzia referent
...i III miejsce
...i III miejsce
Mat. PG

 

Konkurs dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, prowadzony jest we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku.  W poprzedniej edycji tematem było zaprojektowanie Centralnego Portu Jachtowego i Kąpieliska Stogi.

Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze
Joanna BieganowskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjoanna.bieganowska@gdansk.gda.pl
Joanna Bieganowska - najnowsze