PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wojewoda pomorski unieważnił uchwałę Rady Miasta w sprawie konwentów makrodzielnicowych

Wojewoda pomorski unieważnił uchwałę Rady Miasta w sprawie konwentów makrodzielnicowych
Zdaniem wojewody Dariusza Drelicha, przyjęta przez Radę Miasta Gdańska uchwała nie ma podstawy prawnej, na mocy której mogłaby zostać wdrożona w życie. Z tą argumentacją nie zgadza się Karol Ważny, miejski radny KO i przewodniczący komisji, która pracuje nad reformą Rad Dzielnic. Będzie skarga na decyzję wojewody o unieważnieniu uchwały.
Wojewoda pomorski unieważnił uchwałę miejskich radnych w sprawie powołania konwentów makrodzielnicowych
Wojewoda pomorski unieważnił uchwałę miejskich radnych o powołaniu konwentów makrodzielnicowych
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Radny KO Karol Ważny przyznaje, że decyzja wojewody zaskoczyła miejskich radnych.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że kwestia konwentów makrodzielnicowych jest nowatorskim rozwiązaniem, i wątek podstawy prawnej wymagał głębszych analiz. My te analizy przeprowadziliśmy pod kątem wypowiedzi doktryny prawnej, również orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku z tym w tym zakresie czuliśmy się pewni - podkreśla radny Karol Ważny. - Patrząc na to czysto prawniczo mamy podstawy do tego, żeby skargę wnieść. Na pewno będę zachęcał do tego radnych. W najbliższych dniach będziemy analizować ten wątek z Biurem Rady Miasta Gdańska.

Rada Miasta Gdańska przyjęła podczas listopadowej sesji ub.r. uchwałę "w sprawie zasad i trybu funkcjonowania konwentów makrodzielnicowych". Zgodnie z założeniem, miały to być podmioty opiniodawczo-doradcze, które stanowiłyby stałe forum dyskusji w sprawach związanych z inwestycjami: pomiędzy przedstawicielami sąsiadujących ze sobą rad dzielnic oraz radnych Gdańska z okręgu wyborczego obejmującego dane dzielnice. W razie potrzeby zapraszani byliby również goście i przedstawiciele Prezydenta Gdańska. Konwentów miało być 13 na terenie Gdańska - po jednym na dwie, trzy dzielnice, znajdujące się we wspólnym okręgu wyborczym. 

 

Konwenty makrodzielnicowe miałyby ułatwić wyrażanie opinii oraz doradzanie m.in. w zakresie: planowania wydatków dotyczących utrzymania, remontów i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji, przedsięwzięć w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz terenów zieleni planowanych do realizacji ze środków przeznaczonych na działalność statutową dzielnic Gdańska, a także wykonywania i realizacji przedsięwzięć dotyczących utrzymania, remontów i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

Wśród części radnych dzielnicowych, pomysł ten budził duże emocje. Obawiali się, że zaproponowane zmiany zamiast ułatwiać rozwiązywanie problemów, utrudniałyby pracę społeczną rad dzielnic.

 

 

Przyjęty w listopadzie dokument Rady Miasta Gdańska, trafił w pierwszych dniach grudnia do wojewody pomorskiego. 30 grudnia 2020 r. wydał on decyzję unieważniającą uchwałę w sprawie konwentów makrodzielnicowych.

Miejska uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który mówi, że „do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”. W ocenie Wojewody Pomorskiego przywołany art. 18 ust. 1 ustawy nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia uchwały.

- Ponadto nie istnieje również żaden inny przepis prawa upoważniający Radę Miasta Gdańska do podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Konwentów makrodzielnicowych - twierdzi Marcin Tymiński z biura prasowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Tym samym uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności w całości. Powołanie dodatkowego ciała doradczego dla organów Gminy Miasta Gdańska o określonych uprawnieniach (chociażby opiniodawczo-doradczych), składzie, czy zasadach obradowania musi mieć umocowanie w przepisie prawa materialnego, a nie jedynie w ogólnej normie kompetencyjnej określonej w art. 18 ust. 1 ustawy - dodaje.

Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, radnym Miasta Gdańska przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze