PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wakacyjny Staż 2021 - nabór fundatorów w trybie zdalnym lub hybrydowym

Wakacyjny Staż 2021 - nabór fundatorów w trybie zdalnym lub hybrydowym
Trwa 19. edycja projektu Wakacyjny Staż. Zanim jednak studenci i absolwenci uczelni wyższych będą mogli zrealizować praktyki w wybranych firmach, konieczne jest znalezienie fundatorów staży, czyli firm, organizacji czy instytucji, które zdecydują się zatrudnić uczestników na określonych zasadach. W związku z trwającą pandemią, organizatorzy wprowadzili możliwość organizacji staży w trybie zdalnym lub hybrydowym.
Pojawia się możliwość organizacji stażu w trybie online i hybrydowym (zdjęcie ilustracyjne)
Pojawia się możliwość organizacji stażu w trybie online i hybrydowym (zdjęcie ilustracyjne)
fot. Malachi Witt / Pixabay

 

Projekt Wakacyjny Staż 2021 organizowany jest przez Miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu. Ideą projektu jest umożliwienie studentom oraz absolwentom szkół wyższych zdobycia doświadczenia zawodowego, a przedsiębiorcom zatrudnienia w sezonie wakacyjnym wykwalifikowanych stażystów, często przyszłych pracowników.

Nowe rozwiązania w tegorocznej edycji

Pandemia Covid - 19 przemodelowała życie nas wszystkich. Tym samym zmuszeni zostaliśmy nauczyć się funkcjonować w nowej, skomplikowanej rzeczywistości zarówno zawodowej jak i prywatnej. Przedsiębiorcy stanęli w obliczu ogromnych wyzwań, związanych z utrzymaniem działalności, kadry pracowniczej czy realizacji planów i zysków. Nagłe i nieoczekiwane zmiany wymusiły potrzebę szybkiej reakcji na zmieniające się otoczenie.

Dlatego zapraszając fundatorów do udziału w tegorocznej edycji projektu Wakacyjny Staż, organizatorzy zaproponowali udogodnienie, które Fundatorom staży ułatwi zatrudnienie stażystów, a młodym ludziom umożliwi zdobycie praktyki zawodowej, pomimo panującej pandemii i pracy w trybie online. Od tego roku, pojawia się możliwość organizacji stażu w trybie online, a także hybrydowym, podczas którego jego uczestnicy będą mogli łączyć pracę w siedzibie firmy z pracą zdalną.

Fundatorzy poszukiwani

Od poniedziałku, 1 marca rozpoczyna się pierwszy etap tegorocznej edycji programu Wakacyjny Staż. W tej części projektu poszukiwani są fundatorzy staży. Mogą to być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2021 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 1900,- zł brutto za miesiąc stażu.

Firmy zainteresowane udziałem w „Wakacyjnym Stażu 2021” proszone są o wypełnienie i przesłanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z logo firmy w wersji elektronicznej do dnia 24 marca 2021r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2021 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie „Oferty stażu” na stronie Projektu, w terminie najpóźniej do dnia 29 marca 2021r. Lista fundatorów staży wraz z ofertami zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu do dnia 31 marca 2021r.

Wakacyjny Staż

W ramach Projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach. W ubiegłym roku pomimo pandemii zarejestrowano 550 zgłoszeń uczestników na 139 miejsc stażowych. Tegoroczna edycja „Wakacyjnego Stażu” obejmuje kilka etapów:

  • w marcu trwa nabór fundatorów staży
  • od początku kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia uczestników na stronie projektu www.wakacyjnystaz.pl 
  • w maju firmy przeprowadzą rekrutacje kandydatów

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji projektu "Wakacyjny Staż".

 

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w Wakacyjnym Stażu_2021 (37.5 KB)

Załącznik nr 2 Wzór oferty stażu (568.23 KB)

Załącznik nr 3 Wzór formularza zgłoszeniowego (594.59 KB)

Regulamin Wakacyjny Staż 2021 (820.3 KB)

 

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze