PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W Gdańsku bezpłatna pomoc prawna także dla turystów

W Gdańsku bezpłatna pomoc prawna także dla turystów
Goście, którzy przyjadą na urlop do Gdańska mogą nie tylko cieszyć się wypoczynkiem, ale korzystając z większej ilości wolnego czasu, skorzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych w 19 punktach miasta. Aby otrzymać pomoc od m.in radców prawnych czy adwokatów, trzeba spełniać kryteria ustawowe uprawniające do tej pomocy.
tablicaporady
tablicaporady
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych - mówi Sylwia Ressel rzecznik MOPR. - Podkreślamy też, że wsparcie otrzymają tam również turyści odwiedzający miasto, jeśli tylko spełniają kryteria ustawowe uprawniające do tej pomocy.

Bezpłatna pomoc prawna udzielana w kilkunastu miejscach w Gdańsku działa od stycznia 2016 roku. Punkty z bezpłatną pomocą prawną to projekt, który Gdańsk realizuje w ramach zadania zleconego przez administrację rządową. Na 25 tysięcy mieszkańców ma przypadać jeden taki punkt, w całym kraju działa ich ponad 1,5 tysiąca.

Darmowe porady prawne to pomoc kierowana do osób, których nie stać z różnych względów na zapłacenie prawnikowi. Ustawodawca określił konkretnie, kto może z porad korzystać. To m.in osoby:

 • w kryzysie życiowym
 • klienci pomocy społecznej
 • do 26 roku życia
 • powyżej 65 lat
 • kombatanci
 • weterani
 • posiadające Kartę Dużej Rodziny
 • kobiety w ciąży

Prawników, którzy udzielają bezpłatnej pomocy mieszkańcom, wytypowała Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Izba Adwokacka, płaci im miasto ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Bezpłatne porady prawne od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem - mówi Sylwia Ressel rzecznik gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - Z pomocy prawnej skorzystało już tysiące mieszkańców, nie tylko Gdańska, bo przyjmowani są wszyscy uprawnieni, nie ma rejonizacji, wystarczy udokumentować, że taka pomoc prawna nam przysługuje.

W punktach MOPR i organizacji pozarządowych w mieście osoby uprawnione dowiedzą się o obowiązujących przepisach, przysługujących prawach m.in. w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd. Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu, pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dot. sprawy. 

- To konkretna pomoc i, co ważne, bezpłatna - podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Dbamy o to, by była dostępna dla każdego uprawnionego i potrzebującego człowieka. Dotyczy to także osób odwiedzających Gdańsk.

Osoby, które chcą korzystać z porad, podczas wizyty powinny wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży - zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny - ważnym drukiem.

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Bezpłatne porady udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5 (dziewięć punktów). Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8. 30 - 17 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58 342 31 88.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone w Gdańsku przez organizacje pozarządowe:

 1. Regionalne Centrum Informacji, ul. Grunwaldzka 5

pon. godz. 10 - 14, wt. 15.30 - 19.30, śr. 8.30 – 12.30, czw. i pt. 10 – 14

 1. Instytut Metropolitalny, ul. Opata Rybińskiego 10

pon. godz. 9 – 13, wt. 14 – 18, śr. 8 – 12, czw. i pt. 10 -14

 1. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4

pon. i wt. godz. 15 – 19, śr.  11.30 - 15.30, czw. i pt. 15 – 19

 1. Regionalne Centrum Informacji, ul. Gościnna 10

pon. godz. 16 – 20, wt. 8.30 - 12.30, śr. 13 – 17, czw. i pt. 15 – 19

 1. Teneo, ul. Jagiellońska 11

pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. 13 – 17, czw. i pt. 8-12

 1. Dogma, ul. Północna 5

pon. 15 – 19, wt. 9 – 13, śr., czw. i pt. 15 – 19

 1. FOSA, ul. Kisielewskiego 12

pon. i wt. godz.  13.45 - 17.45, śr. 8.30 – 12.30, czw. 9.15 - 13.15, pt. 13.45 - 17.45

 1. Teneo, ul. Jaśkowa Dolina 105

pon. i wt. godz. 16 – 20, śr. i czw. 8 – 12, pt. 8 – 13

 1. Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40

dni powszednie godz. 8.30  -12.30

 1. FOSA, ul. Reduta Wyskok 2

pon. i wt. godz. 9 – 13, śr. 13.15 - 17.15, czw. 14 – 18, pt. 9 – 13.

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl