PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Uniwersyteckie LO im. Pawła Adamowicza pod patronatem Miasta i trzech największych gdańskich uczelni

Uniwersyteckie LO im. Pawła Adamowicza pod patronatem Miasta i trzech największych gdańskich uczelni
Przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezydent Gdańska i prezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy w czwartek, 22 lipca, podpisali deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza. Sygnatariusze umowy chcą wspólnie wspierać rozwój szkoły oraz uczestniczyć w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.
Sygnatariusze prezentują podpisane umowy
Sygnatariusze prezentują podpisane umowy
fot. Arkadiusz Smykowski/UG

 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zostało utworzone przez Uniwersytet Gdański w 2019 roku, dzięki wsparciu Miasta Gdańsk oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty. W inauguracyjnym działalność roku szkolnym 2019/2020 naukę w czterech klasach o profilu matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym rozpoczęło 96 uczniów.

Siedziba Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego mieści się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i tam odbywa się większość zajęć. 

Od stycznia 2020 roku ULO nosi imię Pawła Adamowicza. W czwartek, 22 lipca 2021, została podpisana umowa patronacka, której celem jest wspólnie wspieranie rozwoju szkoły oraz uczestniczenie w jej przedsięwzięciach dydaktycznych i projektach społecznych.

Deklarację patronacką podpisali założyciele Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita: 

  • prof. dr hab. Piotr Stepnowski - rektor Uniwersytetu Gdańskiego 
  • prof. dr hab. Krzysztof Wilde - rektor Politechnik Gdańskiej
  • prof. dr hab. Marcin Gruchała - rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

oraz

  • Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska 
  • Arkadiusz Gawrych - prezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy


Jak podkreślali sygnatariusze, podpisanie deklaracji jest wyrazem wspólnych starań na rzecz rozwoju szkolnictwa średniego w regionie.

- Naszym zamierzeniem i marszałka województwa jest bycie liderem w wielu dziedzinach. Chcemy być także silnym ośrodkiem edukacji. Dlatego ta idea, dobrej publicznej szkoły średniej jest nam tak bliska - wyjaśniła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Jako miasto chcemy być konkurencyjni także na poziomie średniej edukacji. Cieszymy się, że rozwija się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące.

Gwarancją rozwoju gdańskiej edukacji jest kształcenie oparte na nowoczesnych metodach i doświadczeniu kadr naukowych. W przypadku ULO młodzież skorzysta z potencjału naukowego trzech uczelni.

- Związek Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita, który Uniwersytet Gdański tworzy razem z Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w naturalny sposób chce swoim patronatem obejmować struktury związane nie tylko z kształceniem studentów i prowadzeniem badań naukowych - powiedział prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. - Nasza uczelnia dwa lata temu stała się gospodarzem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy aby szkoła dalej się rozwijała, proponowała coraz bogatszą ofertę, w coraz większym zakresie włączała się także w działalność społeczną. Stąd też pomysł, aby i w przypadku liceum połączyć nasze siły i wesprzeć działalność szkoły bogatą wiedzą wszystkich trzech uczelni. Zdaniem Rektora, uczelnia zamierza wskazywać młodzieży nowe możliwości korzystając także z doświadczenia partnera społecznego jakim jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy. 

W planach współpracy jest m.in. powołanie w Uniwersyteckim LO klasy inżynierskiej. Kadry i pomoc merytoryczną może w tym zakresie zapewnić Politechnika Gdańska, która wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem medycznym wchodzi w skład Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita.

- Dzięki tej inicjatywie możemy razem budować wyjątkową w skali kraju ofertę edukacyjną oraz program nauczania dostosowany do wyzwań współczesnego świata. To  szansa dla licealistów na lekcje inne niż wszystkie: w nowoczesnych laboratoriach, na ciekawych warsztatach - przekonywał prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. - Poznanie specyfiki poszczególnych szkół wyższych jeszcze przed maturą na pewno pomoże im lepiej wybrać kierunek studiów zgodny z zainteresowaniami i kompetencjami. Liczę, że młodzież wybierze studia w Gdańsku, mieście, które także ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, zastaną powołani nowi przedstawiciele Rady Programowej. Zwiększy się także udział młodzieży w projektach społecznych oaz jakość kształcenia, absolwentów przygotowywanych do podjęcia studiów w trójmiejskich uczelniach.

- Wsparcie oferowane przez wiodące gdańskie uczelnie pozwoli nie tylko rozwinąć ofertę dydaktyczną Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, ale również kształtować właściwe postawy przez udział we wspólnych projektach o charakterze społecznym - mówił prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. - Mam nadzieję, że w przyszłości najlepsi uczniowie będą kontynuowali swoje naukowe zainteresowania i budowali kariery zawodowe na jednej z uczelni tworzących Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku.

Od lat Fundacja Pozytywne Inicjatywy działa na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji i opieki współpracuje z samorządami i uczelniami Pomorza. 

- Jesteśmy organizacją, która wspiera edukację. Wspomagamy żłobki, przedszkola i szkoły - wyliczał Arkadiusz Gawrych, prezes Fundacji Pozytywne Inicjatywy. - Dzięki porozumieniu będziemy współpracować w projektach innowacyjnych dotyczących między innymi przedsiębiorczości. Jesteśmy znani z technikum imienia Macieja Płażyńskiego w Pucku, znajdującego się na szczycie rankingu „Perspektyw”.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl