PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Swobodna Zabawa, czyli Gdański Tydzień Przedszkolaka od 20 do 25 września

Swobodna Zabawa, czyli Gdański Tydzień Przedszkolaka od 20 do 25 września
W tym roku podczas tygodnia poświęconego przedszkolakom najmłodsi sami decydują, co będą robić podczas zabawy, nauczyciel tylko czuwa nad bezpieczeństwem dziecka. To właśnie swobodna zabawa - hasło tegorocznej edycji - rozwija kreatywność, sprawczość i współpracę u dzieci. 
Sala przedszkolna, na pierwszym planie kolorowa półka z kwiatami z papieru, w oddali stoją dzieci
Swobodna zabawa odbywa się na zasadach i warunkach ustalonych przez dziecko w obecności opiekuna. Jej najważniejszą i podstawową zasadą jest, że (dopóki dziecku nie grozi niebezpieczeństwo) dorosły w żaden sposób nie ingeruje w formę tej zabawy, ale uważnie mu towarzyszy.
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Dzieci potrzebują zabawy - to ich naturalne prawo i warunek rozwoju. Swobodna aktywność dzieci jest dziś dobrem luksusowym. Przedszkolna rzeczywistość wciąż wymaga uwagi i głośno wyrażanych oczekiwań, by zagwarantować dzieciom zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

 

 

Swobodna zabawa to taka forma zabawy kreatywnej i ruchowej, która nie jest narzucona przez dorosłych. Dziecko samo decyduje, co będzie robić podczas zabawy. To zabawa, która odbywa się na zasadach i warunkach ustalonych przez dziecko. W zależności od jej koncepcji i wieku dziecka odbywa się ona w obecności opiekuna, ale jej najważniejszą i podstawową zasadą jest, że (dopóki dziecku nie grozi niebezpieczeństwo) dorosły w żaden sposób nie ingeruje w formę tej zabawy (nie wartościuje jej, nie ocenia, nie krytykuje, nie upomina i nie neguje dziecka, ale uważnie mu towarzyszy).

Plakat reklamujący Gdański Tydzień Przedszkolaka
Plakat reklamujący Gdański Tydzień Przedszkolaka

 

Od 20 września 2021 roku w gdańskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach trwa świętowanie Gdańskiego Tygodnia Przedszkolaka (GTP) - każde przedszkole realizuje swobodną zabawę według własnych planów. Zajęcia najmłodszych gdańszczan są dokumentowane w formie zdjęć i opisu do reportażu. Do 30 września prace konkursowe trafią do Przedszkola nr 51, spotkanie podsumowujące projekt z udziałem nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości odbędzie się 21 października 2021 roku. 

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl