PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Studenci UG rozpoczęli nowy rok akademicki. Film z inauguracji oraz życzenia od prezydent miasta i wicemarszałka Senatu

Studenci UG rozpoczęli nowy rok akademicki. Film z inauguracji oraz życzenia od prezydent miasta i wicemarszałka Senatu
W poniedziałek, 30 września, na Uniwersytecie Gdańskim miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Naukę rozpoczęło 26 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, z czego 10 tys. to osoby przyjęte na pierwszy rok studiów. Uczelnia zaproponowała w tym roku 87 kierunków studiów, w tym 8 nowych.
W czasie inauguracji tradycyjnie odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów
W czasie inauguracji tradycyjnie odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów
gdansk.pl

 

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczął się tym razem wyjątkowo, bo nie w październiku, lecz w ostatnim dniu września. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, pomorscy parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczność akademicka UG, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracji.

Rozpoczynający się właśnie rok akademicki, to rok wyjątkowo ważny dla Uniwersytetu Gdańskiego, ponieważ jest rokiem jubileuszowym w którym uczelnia obchodzi swoje 50-lecie. Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 naukę na UG rozpocznie blisko 10 tysięcy studentów, z czego prawie 8 tysięcy to studenci studiów stacjonarnych, a 2 tysiące stanowią studenci studiów niestacjonarnych. Te liczby ulegną jeszcze nieznacznym zmianom, ponieważ rekrutacja na niektórych kierunkach nadal trwa.

Warto zaznaczyć, że w tym roku studenci rozpoczną naukę na 8 nowych kierunkach, którymi są:

 • Informatyka o profilu praktycznym – stacjonarne studia I stopnia
 • Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia
 • Produkcja form audiowizualnych– stacjonarne studia I stopnia
 • Ubezpieczenia–studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia
 • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – niestacjonarne studia II stopnia
 • Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – stacjonarne studia II stopnia
 • Geografia fizyczna z geoinformacją – stacjonarne studia II stopnia
 • Criminology and criminal justice – stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim

 

ZOBACZ FILM Z INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

 

- W nowy rok akademicki Uniwersytet Gdański wchodzi z nowymi rozwiązaniami i aktami prawnymi - powiedział prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. - Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwalił nowy Statut UG, powołana została Rada Uczelni, przygotowano nowe regulaminy studiów oraz powołano szkoły doktorskie - Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzyuczelnianą Szkołę Doktorską Biotechnologii UG i GUMed. 

W trakcie swojego przemówienia rektor UG m.in. opowiedział także o nowej inwestycji, wartej ponad 39 mln zł., którą jest wybudowany na przestrzeni ostatniego roku budynek Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Naukę w nowoczesnych aulach, pracowniach i laboratoriach rozpoczną przede wszystkim studenci nowego kierunku - informatyki o profilu praktycznym. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdziemy TUTAJ.

- Chciałbym, aby lata tu spędzone przywoływały wasze najpiękniejsze wspomnienia -  kontynuował Jerzy Gwizdała. - Wszystkich nas w okresie młodości pociąga pragnienie poznania i wiedzy, a okres studiów wybranej uczelni doskonale temu celowi służy. Wiedza jest bowiem drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Życzę wam zatem, drodzy studenci wielu osiągnięć i zdobywania wiedzy. Jubileuszowy rok 2019/2020 uważam za otwarty. 


Zobacz życzenia dla studentów od Aleksandry Dulkiewicz - prezydent Gdańska

 

W trakcie inauguracji wręczono także nagrody Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej, wydaną w 2018 roku. 

Książka naukowa

I miejsce: prof. Magdalena Nowak

II miejsce: prof. Kamil Zeidler

III miejsce ex aequo: Beata Możejko i Anna Paner oraz prof. Barbara Zwolińska

Książka dydaktyczna

I miejsce: dr Regina Kasprzykowska i prof. Franciszek Kasprzykowski

Książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej 

I miejsce: dr Piotr Samól

II miejsce: dr Ewelina Kowalska

III miejsce: dr Katarzyna Kręglewska


Zobacz życzenia dla studentów od Bogdana Borusewicza - wicemarszałka Senatu

 

W trakcie inauguracji opowiedziano także, jak wygladała tegoroczna rekrutacja. Największym zainteresowaniem cieszyła się tym razem kryminologia - blisko 15 osób było chętnych na jedno miejsce.

Kolejne najbardziej pożądane kierunki to:

 • produkcja form audiowizualnych (14,04)
 • filologia angielska (10,85)
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. menedżerska (8,80)
 • skandynawistyka (8,59)
 • psychologia (8,07)
 • informatyka - profil praktyczny (7,79)
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (7,20)
 • sinologia (7,14)

Ponad 6 osób na miejsce starało się dostać na finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i amerykanistykę. Także sporym zainteresowanie cieszyły się studia na kierunkach: dziennikarstwo i komunikację społeczną, administrację oraz informatykę o profilu ogólnoakademickim - ponad 5 osób chętnych na miejsce.

 

Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. Marcina Tomczaka
Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. Marcina Tomczaka
gdansk.plNatalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze
Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze