PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rudniki. Czas wyremontować ul. Połęże. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie prac

Rudniki. Czas wyremontować ul. Połęże. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie prac
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na modernizację ul. Połęże, na odcinku od ul. Miałki Szlak do węzła Michałki w ramach programu: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta". Ulica przebiega w jednej z przemysłowych dzielnic Gdańska.
Ul. Połęże przebiega przez przemysłową część dzielnicy Rudniki
Ul. Połęże przebiega przez przemysłową część dzielnicy Rudniki
www.gdansk.ukosne.pl

 

Ulica Połęże to przede wszystkim droga dojazdowa do terenów i zabudowy przemysłowej, ale też nielicznej zabudowy wielorodzinnej. Ulica ta, od strony ul. Miałki Szlak, posiada fragment jednostronnego chodnika. Jest oświetlona i odwadniana przez kanalizację deszczową, studnie chłonne oraz rowy przydrożne. Jej nawierzchnia wykonana jest obecnie z, będących w złym stanie technicznym, betonowych płyt drogowych o wymiarach 1,5x3m - widać liczne spękania, zarysowania oraz ubytki. Uszkodzone są także krawężniki w rejonie skrzyżowań i zjazdów jezdni.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni, a także wzmocnione jej podłoże za pomocą tzw. materaca wykonanego z kruszywa oraz masy syntetycznej, na długości 900 metrów. Wyremontowana zostanie też nawierzchnia chodników - na długości 146 metrów. Przy okazji prace remontowe obejmą też zjazdy, zarówno te ze zniszczoną nawierzchnią, jak i te, które posiadają nawierzchnię nieutwardzoną.

Remont drogi, o zmiennej szerokości 4,5 - 6 m, zaplanowano na długości wspomnianych 900 m.

W projekcie nie przewidziano wycinki drzew. Zaplanowano natomiast cięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i krzewów, ze względów bezpieczeństwa, które znajdą się bezpośrednio w sąsiedztwie remontowanych nawierzchni drogowych i chodników.

Oferty w przetargu można składać do 12 maja br.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze