PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozbudowa ul. Kartuskiej w Kokoszkach. Budowa podziemnych instalacji na sąsiadujących ulicach

Rozbudowa ul. Kartuskiej w Kokoszkach. Budowa podziemnych instalacji na sąsiadujących ulicach
Mija piąty miesiąc robót na placu budowy jednej z największych inwestycji drogowych w naszym mieście. Prace skupiają się obecnie głównie na kameralnych ulicach prostopadłych do ul. Kartuskiej. Dopiero po ich wykonaniu będzie można przystąpić do robót na głównej arterii.
Mija piąty miesiąc prac związanych z rozbudową ul. Kartuskiej. Inwestycja zakończy się pod koniec bieżącego roku
Mija piąty miesiąc prac związanych z rozbudową ul. Kartuskiej. Inwestycja zakończy się pod koniec bieżącego roku
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Robotników i ciężki sprzęt zobaczyć można na ul. Fabrycznej, gdzie zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie jezdni i chodników oraz oświetlenia drogowego.

Obecnie na tej ulicy prowadzone są roboty sieciowe. Kontynuowane są też prace przy przebudowie gazociągu. Jednocześnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Nowa Inżynierska - Otomińska. Roboty te potrwają jeszcze kilka tygodni.

W związku z tym nadal obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na ul. Fabrycznej. Zamknięty dla ruchu pozostaje około 60-metrowy odcinek od wjazdu z ul. Kartuskiej do wysokości ul. Fundamentowej. Ulica Fabryczna na odcinku od Fundamentowej do Nowatorów jest dwukierunkowa. Objazd poprowadzono ul. Kartuską i ul. Nowatorów.

 

W ostatnich tygodniach zakończono budowę wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej (na odcinku od ul. Nowatorów do ul. Osiedlowej). Wykonano linię oświetlenia ulicznego na ul. Nowej Inżynierskiej, ul. Jaśminowy Stok i południowej jezdni ul. Kartuskiej oraz Fabrycznej.

Na ul. Jaśminowy Stok oraz na ul. Nowej Inżynierskiej (od ul. Św. Brata Alberta do ronda północnego) i ul. Fabrycznej wykonano warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię bitumiczną oraz podbudowy z betonu asfaltowego.

 

Prace prowadzone są obecnie m.in. na odcinku ul. Fabrycznej
Prace prowadzone są obecnie m.in. na odcinku ul. Fabrycznej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Rozbudowa ul. Kartuskiej prowadzona jest na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów, o długości około 1,2 km. Na wspomnianym fragmencie kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. W ramach projektu zostaną wybudowane także nowe chodniki, oświetlenie i droga rowerowa. Inwestycja obejmie również budowę sieci podziemnych: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych i gazowej. Zamontowane zostaną ekrany akustyczne.

 

Rozbudowa ul. Kartuskiej, planowana docelowo do granic Gdańska, oraz w sąsiedniej gminie, będzie realizowana etapowo:

• etap I - odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów (właśnie trwają prace),

• etap II - odcinek od ul. Nowatorów do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem z drogą lokalną na granicy miasta i rozbudową drogi na terenie gminy Żukowo.

W ramach całej zaplanowanej na tej ulicy inwestycji, rozbudowane bądź zbudowane zostaną też skrzyżowania ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi. Zakłada się też rozbudowę tych dróg "w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego": skrzyżowanie z ul. Nową Inżynierską (wraz z budową dróg serwisowych zapewniających obsługę komunikacyjną terenów przylegających do ul. Kartuskiej), z ul. Nowatorów, z ul. Nową Stokłosy, z ul. Bysewską i z drogą lokalną.

 

 

Realizacja pierwszego etapu rozbudowy ul. Kartuskiej pochłonie 37,4 mln złotych. Ministerstwo Infrastruktury przyznało na realizację tej inwestycji (od ulicy Otomińskiej do ul. Nowatorów) dotację wysokości 13,5 mln zł - na rok 2020. Na całe zadanie miasto zabezpieczyło w budżecie 29,47 mln zł (2020) i 29 mln zł (2021), łącznie - 58,47 mln zł.

Wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. Termin realizacji to przełom 2021/2022 r.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze