PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozbudowa ul. Kartuskiej. Zaczyna się realizacja nowego etapu - ruszyły pierwsze prace ziemne

Rozbudowa ul. Kartuskiej. Zaczyna się realizacja nowego etapu - ruszyły pierwsze prace ziemne
Prace rozpoczęły się od strony ul. Nowatorów i prowadzone są w kierunku ul. Otomińskiej (na wysokości tej ulicy zakończono poprzedni etap rozbudowy ul. Kartuskiej). Roboty na terenie inwestycji rozpoczęto od wykonania dróg serwisowych, na które następnie, tymczasowo, przeniesiony zostanie ruch kołowy. Wówczas wykonawca będzie mógł rozpocząć zasadniczą część prac, a więc rozbudowę ul. Kartuskiej.
Rozbudowa kolejnego odcinka ul. Kartuskiej rozpoczęta!
Rozbudowa kolejnego odcinka ul. Kartuskiej rozpoczęta!
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Co obecnie dzieje się na placu budowy?

Wykonawca zorganizował zaplecze budowy, które znajduje się bezpośrednio przy realizowanej inwestycji: pomiędzy lasem a pobliskimi zabudowaniami. Równolegle, od strony ul. Nowatorów, na leśnym odcinku budowanej trasy, prowadzone są już roboty ziemne i oczyszczanie terenu. Trwa również przygotowanie terenu na odcinku planowanej ul. Nowej Inżynierskiej, która jest jednym z elementów tej inwestycji.

 

   Rozbudowa ul. Kartuskiej. Umowa podpisana, wkrótce pojawi się sprzęt budowlany

 

- W najbliższym czasie nie przewidujemy zmian w organizacji ruchu powodujących utrudnienia dla kierowców na ul. Kartuskiej. W dalszym ciągu prowadzone będą prace przygotowawcze związane m.in. z oczyszczeniem terenu, drobnymi rozbiórkami, a także przebudową infrastruktury podziemnej w tym sieci gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz budową kanalizacji deszczowej - zaznacza Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzoruje realizację tej inwestycji. - Z uwagi na charakter i lokalizację ich realizacja wiązać się będzie z koniecznością przebudowy chodników. Dlatego też planowane w najbliższym czasie utrudnienia dotyczyć będą głównie pieszych poruszających się w okolicy rozbudowywanej drogi. Lokalne zmiany w ruchu pojazdów mogą pojawić się w okolicy ul. Inżynierskiej, jednakże nie powinny one powodować większych utrudnień - dodaje.

 

Prace rozpoczęły się od strony ul. Nowatorów i prowadzone są w kierunku ul. Otomińskiej
Prace rozpoczęły się od strony ul. Nowatorów i prowadzone są w kierunku ul. Otomińskiej
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Rozbudowa ul. Kartuskiej w pierwszym etapie prowadzona będzie na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów, o długości około 1,2 km. Na wspomnianym fragmencie kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. W ramach projektu zostaną wybudowane także nowe chodniki, oświetlenie i droga rowerowa. Inwestycja obejmie również budowę sieci podziemnych: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych i gazowej. Zamontowane zostaną ekrany akustyczne.

 

    Ruszają prace związane z zagospodarowaniem trzech zbiorników retencyjnych

 

Termin realizacji inwestycji to przełom 2021/2022 roku
Termin realizacji inwestycji to przełom 2021/2022 roku
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Rozbudowa ul. Kartuskiej, planowana docelowo do granic Gdańska, oraz w sąsiedniej gminie, będzie realizowana etapowo:

• etap I - odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów (właśnie rozpoczęto realizację prac),

• etap II - odcinek od ul. Nowatorów do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem z drogą lokalną na granicy miasta i rozbudową drogi na terenie gminy Żukowo.

W ramach całej zaplanowanej na tej ulicy inwestycji, rozbudowane bądź zbudowane zostaną też skrzyżowania ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi. Zakłada się też rozbudowę tych dróg "w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego": skrzyżowanie z ul. Nową Inżynierską (wraz z budową dróg serwisowych zapewniających obsługę komunikacyjną terenów przylegających do ul. Kartuskiej), z ul. Nowatorów, z ul. Nową Stokłosy, z ul. Bysewską i z drogą lokalną.

 

    Sześciu wykonawców złożyło oferty w przetargu na modernizację basenu przy Zespole Szkół Kształtowania Wizerunku

 

W ramach prac zaplanowano także rozbudowę skrzyżowania ul. Kartuskiej znajdującego się na granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo (w kolejnym etapie). Roboty w tym przypadku będą prowadzone także poza terenem naszego miasta - na terenie gminy Żukowo. W tym miejscu droga będzie zwężać się z przekroju 2/2 do przekroju 1/2. Inwestycja zakłada też budowę dróg serwisowych do obsługi terenów przylegających do ul. Kartuskiej.

 

 

Realizacja I etapu rozbudowy ul. Kartuskiej pochłonie 37,4 mln złotych. Ministerstwo Infrastruktury przyznało na rozbudowę ul. Kartuskiej (od ulicy Otomińskiej do ul. Nowatorów) dotację wysokości 13,5 mln zł - na rok 2020. Na całe zadanie miasto zabezpieczyło w budżecie 29,47 mln zł (2020) i 29 mln zł (2021), łącznie - 58,47 mln zł.

Wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. Termin realizacji to przełom 2021/2022 r.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze