PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Razem dla potrzebujących. W Gdańsku powołano do życia Miejski System Interwencji Kryzysowej

Razem dla potrzebujących. W Gdańsku powołano do życia Miejski System Interwencji Kryzysowej
Prawie trzydzieści instytucji i organizacji pozarządowych będzie współpracować w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej na rzecz gdańszczan w kryzysie psychicznym, socjalnym, bytowym, potrzebującym szerokiej pomocy. W piątek, 6 września 2019 roku w Gdańsku powołano do życia Miejski System Interwencji Kryzysowej (MSIK).  

 

2019-09-06_umowa_mopr_005_799x533.JPG
W piątek, 6 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

- System takiej ściśle zintegrowanej opieki i wsparcia na rzecz gdańszczanek i gdańszczan w kryzysie to duży krok naprzód - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Z jednej strony pokazuje zasoby miasta, organizacje, które ze sobą współpracują, z drugiej dzięki niemu osoba w kryzysie będzie mogła w jednym miejscu otrzymać skoordynowaną pomoc. To nie potrzebujący będą szukać, gdzie i kto mu pomoże, ale koordynator centrum wskaże najlepszy wariant pomocy. Co ważne lista jest otwarta, a do MSIK będą mogły przystępować kolejne podmioty.

Koordynatorem MSIK jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wprowadzenie systemu ma podnieść skuteczności działań służb, instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych i prawnych na rzecz mieszkańców Gdańska. Działania wszystkich partnerów mają dostarczyć specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych i będą zgodne z kompetencjami danej instytucji czy organizacji.

 

2019-09-06_umowa_mopr_001_799x533.JPG
MISK to profesjonalna pomoc dla gdańszczan w kryzysie psychicznym, bytowym, socjalnym
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

- Ten system łączy profilaktykę, czyli zapobieganie sytuacjom kryzysowym, interwencję, kiedy sytuacje kryzysowe już się dzieją i działania postinterwencyjne, czyli wsparcie długofalowe, ukierunkowane na zdiagnozowanie i rozwiązywanie konkretnych kryzysów - mówi Agnieszka Chomiuk, zastępca dyrektora MOPR w Gdańsku. - MSIK jest na te wszystkie sytuacje i wydarzenia, kiedy kompetencje jednego podmiotu są niewystarczające, kiedy trzeba zaangażować do działania inne podmioty. Kiedy zdarzenie przekracza czyjeś kompetencje, zostanie ono przekazane do koordynatora, który dalej pokieruje sprawą. Warto podkreślić, że koordynator ściśle współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.


Partnerzy porozumienia Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej:

 1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
 2. Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku
 3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom
 4. Fundacja Hospicyjna
 5. Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom
 6. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
 7. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 8. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”
 9. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 10. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
 11. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
 12. Gdańskie Centrum Równego Traktowania
 13. Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta
 14. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 15. Pomorskie Centrum Toksykologii
 16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
 17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
 18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
 20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
 21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
 22. Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
 23. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
 24. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
 25. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

 

 

Zintegrowany system koordynujący działania pomocowe związane z interwencją kryzysową funkcjonować będzie na mocy Zarządzenia nr 1311/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia od 6 września br. Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej.

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze