PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rada Miasta Gdańska. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz z absolutorium za rok 2019

Rada Miasta Gdańska. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz z absolutorium za rok 2019
Absolutoryjna - najważniejsza w roku - sesja Rady Miasta Gdańska odbyła się w czwartek, 16 lipca i trwała prawie 10 godzin. Pod koniec obrad radni głosowali nad udzieleniem absolutorium prezydent Aleksandrze Dulkiewicz za wykonanie budżetu w roku 2019. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 22 "za" do 11 "przeciw". Chwilę później większość sali zaczęła bić pani prezydent brawo.
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zmęczona po 10-godzinnej sesji Rady Miasta Gdańska, ale uśmiechnięta - tuż po udzieleniu przez radnych absolutorium za rok 2019
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zmęczona po 10-godzinnej sesji Rady Miasta Gdańska, ale uśmiechnięta - tuż po udzieleniu przez radnych absolutorium za rok 2019
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 22 radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska; przeciw było 11 radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaraz po głosowaniu podeszła do szefów wszystkich trzech klubów radnych, by podziękować za głosowanie - zrobiła z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, poprzez zrobienie tzw. żółwika z radną Beatą Dunajewską (WdG), radnym Cezarym Śpiewakiem-Dowborem (KO) i radnym Kazimierzem Koralewskim (PiS).

Prezydent Dulkiewicz podziękowała za okazane poparcie i wyraziła nadzieję, że kolejny rok zjedna polityce Miasta Gdańska jeszcze większe zaufanie.

Głosowanie odbyło się pod koniec obrad, krótko przed godz. 19. Cała sesja trwała prawie 10 godzin i obfitowała w liczne, czasem bardzo emocjonalne, wypowiedzi. Radni dyskutowali nie tylko nad wykonaniem budżetu Miasta Gdańska za rok 2019, ale też nad Raportem o stanie Miasta Gdańska.

 

W trakcie sesji absolutoryjnej przewodniczący klubu KO Cezary Śpiewak-Dowbór (z prawej) wręczył symboliczny czek, skierowany do premiera RP Mateusza Morawieckiego, przewodniczącemu klubu PiS Kazimierzowi Koralewskiemu. To, jak tłumaczono, 'rachunek za złe decyzje rządu Mateusza Morawieckiego, które spowodowały uszczuplenia wpływów do budżetu Gdańska'.
W trakcie sesji absolutoryjnej przewodniczący klubu KO Cezary Śpiewak-Dowbór (z prawej) wręczył symboliczny czek, skierowany do premiera RP Mateusza Morawieckiego, przewodniczącemu klubu PiS Kazimierzowi Koralewskiemu. To, jak tłumaczono, 'rachunek za złe decyzje rządu Mateusza Morawieckiego, które spowodowały uszczuplenia wpływów do budżetu Gdańska'.
Fot. Piotr Wittman/ www.gdansk.pl

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Podczas lipcowej sesji prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła radnym wykonanie budżetu za rok 2019.

W ubiegłym roku dochody wyniosły 3,62 mld zł. To oznacza wykonanie założonego planu na poziomie 97,9 proc. W ramach tej kwoty dochody bieżące wyniosły 3 378 mln zł, natomiast 244,5 mln zł wpłynęło do budżetu z tytułu dochodów majątkowych. Wydatki kształtowały się na poziomie 3745, 9 mln zł, z czego 3066, 4 mln zł to wydatki bieżące, natomiast 679,5 mln zł - wydatki majątkowe.

 

Schronisko Promyk. Gdańszczanie na ratunek psom ze schroniska w Radysach

 

W 2019 roku miasto najwięcej wydało na oświatę i edukację - aż 995,9 mln zł. Nieco mniej pochłonęły działania związane z polityką społeczną - 710 mln zł. Wydatki na drogi i komunikację zbiorową wyniosły 520,5 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 233, 6 mln zł, na administrację publiczną 191,5 mln zł, a na działalność kulturalną - 90,1 mln zł.

Tym samym deficyt wyniósł 122, 9 mln. zł. Pod koniec 2019 r. zadłużenie miasta wynosiło 929 mln zł, co stanowiło 25,62 proc budżetu.

 

 

W ubiegłym roku realizowano duże przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVa (w tym budowę al. Pawła Adamowicza), system gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (etap I i II) - w tym budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę wiaduktu Biskupia Górka, modernizację torowiska na Stogach oraz projekt węzłów integracyjnych. Przeprowadzono też termomodernizację kilku obiektów oświatowych, dofinansowano budowę mieszkań gdańskich TBS, a także zbudowano bądź zmodernizowano lokalne drogi i chodniki. Zamontowano też nowe oświetlenie w ramach programu Jaśniejszy Gdańsk.

W ubiegłym roku z komunikacji miejskiej skorzystało aż 177,8 mln pasażerów. Do dyspozycji podróżnych było 140 tramwajów, obsługiwanych przez 294 motorniczych oraz 239 autobusów, które były prowadzone przez 562 kierowców.

Ponad 14 mln zł z miejskiej kasy zostało przeznaczone na dofinansowanie zadań rządowych, w tym administracji, funkcjonowanie straży pożarnej, nadzór budowlany oraz opieki społecznej.

 

ZOBACZ TRANSMISJĘ Z PRZEBIEGU SESJI ABSOLUTORYJNEJ W GDAŃSKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 16 LIPCA 2020 R.

 

Raport o stanie Miasta Gdańska

Głosowanie nad przyznaniem absolutorium poprzedziła m.in. prezentacja “Raportu o stanie miasta”. Przygotowanie takiego dokumentu to obowiązek wszystkich gmin w Polsce, wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. Prezydent zaprezentowała najważniejsze informacje dotyczące demografii, budżetu, zarządzania oraz inwestycji i wydarzeń zrealizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście.

Radny Waldemar Jaroszewicz zwracał uwagę na wadliwą, jego zdaniem, metodologię opracowania tego raportu.

- Ten raport pokazuje jedną stronę życia miasta, która jest dobra. Wiele rzeczy, które tutaj zawarto, są chwalebne i słuszne, konieczne do realizacji. Ale jest też druga sfera, o której mówią mieszkańcy, i o której jeden z radnych powiedział: "dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze?". Ten dokument pokazuje tylko blaski, ale nie cienie. Dlaczego tych cieni nie pokazać w raporcie? - zwracał uwagę radny PiS Waldemar Jaroszewicz. - Przecież one też są, niewątpliwie. Są problemy, z którymi miasto musi się borykać. Uważam, że ten raport należy zrobić tak, by pokazywał pełen obraz miasta.

Dyskusja na temat Raportu o stanie Miasta trwała blisko dziewięć godzin. W jej trakcie radni wielokrotnie poruszali wątki nie związane z samym dokumentem. Nawiązywano m.in. do aktualnej sytuacji prawnej, a także historii terenów dawnej Gedanii we Wrzeszczu. Poruszano także kwestię programu Zdrovve Love i osób LGBT oraz gospodarki odpadami i sposobu naliczania opłat za śmieci, który ustalono przed kilkoma laty.

- Patrząc na tę dyskusję, i zachowane w niej proporcje, to możemy powiedzieć, że żyjemy w szczęśliwym mieście, skoro naszym problemem jest parada równości czy Zdrovve Love, i są to najważniejsze wydarzenia 2019 roku - ironizowała radna KO Kamila Błaszczyk. - Mnie bardziej interesują chodniki i ścieżki rowerowe, które powstały, program Jaśniejszy Gdańsk, i wiele innych drobnych lokalnych rzeczy, które udało nam się zrobić dla naszych mieszkańców, sąsiadów. Dlatego cieszę się, że możemy w pozytywny sposób podsumować ten raport. Ten raport bije optymizmem z tego, co udało się zrobić, pomimo wielu przeciwności i trudności - oceniła.

 

Dyskusja radnych, poprzedzająca przyznanie absolutorium prezydent Gdańska, trwała blisko 9 godzin
Dyskusja radnych, poprzedzająca przyznanie absolutorium prezydent Gdańska, trwała blisko 9 godzin
Fot. Piotr Wittman/ www.gdansk.pl

 

Gdański raport składa się z czterech rozdziałów wprowadzających:
- Ogólna charakterystyka miasta: położenie miasta, podział na dzielnice oraz struktura użytkowania gruntów w mieście
- Mieszkańcy: opis podstawowych cech demograficznych (liczba mieszkańców, struktura wieku, urodzenia i zgony, migracje)
- Budżet miasta: opis dochodów i wydatków budżetowych, ocena ratingowa i wskaźniki zadłużenia
- Organizacja i zarządzanie miastem: skład władz miasta, struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska

 

  Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok - zapoznaj się z jego treścią

 

Kolejnych dziewięć rozdziałów nawiązuje do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta oraz jeden rozdział charakteryzujący zagadnienia o charakterze przekrojowym. Rozdziały te tematycznie nawiązują do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030+ oraz Programów Operacyjnych 2023. Zawarto w nich najważniejsze dane statystyczne oraz kluczowe inwestycje i projekty miejskie realizowane w 2019 roku. Są to: edukacja, zdrowie publiczne i sport, integracja społeczna i aktywność obywatelska, kultura i czas wolny, innowacyjność i przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjna, infrastruktura, mobilność i transport, przestrzeń publiczna oraz zagadnienia przekrojowe – równe szanse, rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko, smart city. Zgodnie z wymogiem ustawowym raport zawiera również trzy załączniki: sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego, sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta.

Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu i jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W dyskusji nad Raportem o stanie Miasta Gdańska wzięli udział, poza radnymi, także mieszkańcy, którzy musieli co najmniej dzień wcześniej zgłosić chęć udziału w niej - popartą podpisami przynajmniej 50 mieszkańców. Zgodnie z obowiązującą ustawą, głos w takiej dyskusji może zabrać maksymalnie 15 mieszkańców. Chętnych było aż 21 osób. 

Gdańszczanie zwracali najczęściej uwagę na problem segregowania odpadów i inwestycji na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Było też kilka osób, które skupiły się na kwestiach światopoglądowych, krytykując zajęcia edukacyjne pod hasłem "ZdrovveLove". Jeden z mieszkańców zwrócił też uwagę na kwestię planowania przestrzennego, a inny - finansowania amatorskich klubów sportowych.

Do ich wniosków i uwag odnosiła się później prezydent Gdańska oraz jej zastępcy.

 

ZOBACZ FOTOGALERIĘ Z SESJI ABSOLUTORYJNEJ RADY MIASTA GDAŃSKA, 16 LIPCA 2020 R.

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl