PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przyokopowa, Wierzbowa i Polna - trzy ulice na Dolnym Mieście zmienią się na lepsze

Przyokopowa, Wierzbowa i Polna - trzy ulice na Dolnym Mieście zmienią się na lepsze
Trzy ulice na Dolnym Mieście zostaną przebudowane w najbliższym czasie w ramach Programu Rewitalizacji. Podpisano już umowę na realizację inwestycji. Prace zakończą się w sierpniu 2021 r. Ich koszt wyniesie ok. 4,3 mln złotych.
Ulice na Dolnym Mieście doczekają się wymiany nawierzchni (drogi i chodniki), oświetlenia, ławek i małej architektury. DRMG zadba podczas remontu o wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej. Koniec prac za rok
Ulice na Dolnym Mieście doczekają się gruntownego remontu. DRMG zadba o wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej. Koniec prac pod koniec lata 2021 roku
fot. DRMG


 

 

Podpisana właśnie umowa obejmuje przebudowę trzech ulic: ul. Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej. Oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianych lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i inne elementy tzw. małej architektury.

Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa.

Wykonawcą prac jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska. Koszt inwestycji wyniesie ok. 4,3 mln złotych. Obecnie wykonawca kontraktuje podwykonawców i zamawia materiały. Ponadto opracowywany jest projekt zamiennej organizacji ruchu. 

Prace drogowe ruszą w najbliższym czasie. Planowany termin zakończenia umowy to sierpień 2021. Termin może ulec przesunięciu ze względu na pandemię COVID-19.

- W ramach rewitalizacji na Dolnym Mieście planujemy także przebudowę ulic: Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia oraz ul. Reduta Dzik – mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. - Program objął także adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13, który zostanie dostosowany do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, w tym zajęć edukacyjnych, profilaktycznych oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Prace już ruszyły. Już w IV kwartale 2021 wprowadzi się tam organizacja pozarządowa. 

Zbudowany w technologii tradycyjnej budynek o powierzchni ok. 400 m2 zostanie gruntownie zmodernizowany. Umowa została podpisana w październiku. Warto również wspomnieć, że cały czas realizowane są prace remontowe w budynkach mieszkalnych. W projekcie uczestniczy 30 wspólnot mieszkaniowych, prace realizowane będą również w dziewięciu budynkach komunalnych.

Program Rewitalizacji obejmuje cztery obszary Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Inwestycje dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W imieniu gminy Program Rewitalizacji koordynuje Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska odpowiada za realizację inwestycji drogowych oraz inwestycji w budynkach na działania społeczne, a Gdańskie Nieruchomości realizują inwestycje w budynkach mieszkalnych.

oprac. AU

 

Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze
Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze