PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Remonty w Teatrze Wybrzeże: ulica Teatralna otwarta, modernizuje się Scena Malarnia. Co jeszcze?

Remonty w Teatrze Wybrzeże: ulica Teatralna otwarta, modernizuje się Scena Malarnia. Co jeszcze?
Zakończył się kolejny etap realizowanej przez Teatr Wybrzeże inwestycji - przebudowy ulicy Teatralnej w Gdańsku, położonej pomiędzy budynkiem Dużej Sceny Teatru, a budynkami scen Malarnia i Stara Apteka. Prace modernizacyjne na Scenie Malarnia potrwają do pierwszego kwartału 2020 roku. Remont budynku Dużej Sceny rozpocznie się w 2020 roku. 
Ulica Teatralna w Gdańsku
Ulica Teatralna w Gdańsku. Ta wąska, urokliwa uliczka jest lubianym przez mieszkańców i turystów skrótem łączącym Targ Węglowy z ulicą św. Ducha
fot. Dominik Werner

 

Teatralna - wąska, urokliwa uliczka łącząca Targ Węglowy z ulicą św. Ducha - była przez ostatnie lata zamknięta dla przechodniów z powodu prowadzonych w sąsiedztwie prac budowlanych związanych z budową sceny Stara Apteka, a następnie – modernizacją samej ulicy.

W ramach prac odwodniono ulicę, przebudowano nawierzchnię oraz wykonano nowe oświetlenie, w tym oświetlenie eksponujące walory zabytkowego budynku Starej Apteki. Podczas prowadzenia prac ziemnych wykonano także izolację fundamentów budynku głównego Teatru na odcinku graniczącym z ulicą. 

Teatralna ta wąska, urokliwa uliczka jest lubianym przez mieszkańców i turystów skrótem łączącym Targ Węglowy z ulicą św. Ducha. Obie strony ulicy spina szklany łącznik pomiędzy budynkiem Dużej Sceny Teatru, a budynkami scen Malarnia i Stara Apteka
Obie strony ulicy Teatralnej spina szklany łącznik pomiędzy budynkiem Dużej Sceny Teatru, a budynkami scen Malarnia i Stara Apteka
fot. Dominik Werner

 

Inwestycja była możliwa dzięki współpracy pomiędzy Teatrem Wybrzeże a Gminą Miasta Gdańska, która sfinansowała większą część prac. Na mocy zawartego porozumienia Teatr Wybrzeże, jako inwestor wiodący, wyłonił wykonawcę robót. 

Prace wykonywane były od października 2018 do czerwca 2019.

Uroczyste otwarcie Starej Apteki, nowej sceny Teatru Wybrzeże, odbyło w czwartek 18 października 2018 roku
Uroczyste otwarcie Starej Apteki, nowej sceny Teatru Wybrzeże, odbyło w czwartek 18 października 2018 roku
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Obecnie w Teatrze trwają prace przy realizacji kolejnego etapu inwestycji -
modernizacji sceny Malarnia. Z końcem czerwca 2019 ukończony został stan surowy budynku, wykonano m. in. konstrukcje stalowe, wzmocnienie stropu i ścian zewnętrznych, zagospodarowanie przestrzeni poddasza, konstrukcje i pokrycie dachu. W najbliższych miesiącach wykonywane będą prace wykończeniowe i instalacyjne, technologia sceny, a następnie dostawy sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego i pozostałego wyposażenia. 

Planowany termin ponownego otwarcia zmodernizowanej sceny Malarnia dla publiczności to I kwartał 2020.

Remont Dużej Sceny Teatru Wybrzeże rozpocznie się w 2020 i potrwa dwa lata
Remont Dużej Sceny Teatru Wybrzeże rozpocznie się w 2020 i potrwa dwa lata
Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Po zakończeniu prac związanych z przebudową sceny Malarnia Teatr Wybrzeże przystąpi do realizacji ostatniego, największego z dotychczasowych etapów przedsięwzięcia –
modernizacji budynku Dużej Sceny

W ramach tego zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa foyer oraz widowni, wraz z instalacją nowoczesnych urządzeń technologii teatralnej i mechaniki sceny. Ponadto, wykonana zostanie przebudowa wejść bocznych do budynku oraz wymiana frontowej fasady szklanej od strony Targu Węglowego, co zdecydowanie poprawi estetykę elewacji budynku. Dzięki tej przebudowie Gdańsk zyska nowoczesną scenę teatralną, komfortową zarówno dla widzów, jak i dla artystów, dającą znacznie szersze możliwości techniczne dla działalności artystycznej niż obecnie. 

Prace planowane są na lata 2020-2022.

 

WIĘCEJ:

Teatr Wybrzeże. “Pan Schuster kupuje ulicę stalową” to obraz cywilizacji na skraju katastrofy. Recenzja

Stara Apteka to nowa scena Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Przyjdź na otwarcie

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl