PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Porozmawiajmy. Rada Imigrantów i Imigrantek czeka we Wrzeszczu

Porozmawiajmy. Rada Imigrantów i Imigrantek czeka we Wrzeszczu
To już czwarty w tym roku otwarty dyżur gdańskiej Rady. Tym razem gdańscy migranci zapraszają do Domu Sąsiedzkiego we Wrzeszczu w czwartek, 25 kwietnia, w godz. 17.00-19.00. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Posiedzenie Rady w Konsulacie Ukrainy, w maju 2018 r.
Posiedzenie Rady w Konsulacie Ukrainy, w maju 2018 r.
mat. pras. GUM

 

Dyżur gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek zainicjowano od początku jej istnienia, czyli od 2016 roku, ale dopiero od stycznia tego roku nabrały regularności i odbywają się pod koniec każdego miesiąca w Domach Sąsiedzkich w Gdańsku, zawsze w innej dzielnicy. Dotychczas gdańscy migranci gościli m.in. w Brzeźnie, Nowym Porcie, na Dolnym Mieście. To okazja nie tylko do spotkania z migrantami, którzy mieszkają w Gdańsku, ale przede wszystkim mozliwość wsparcia i wymiany doświadczeń.  

- Pod koniec marca w Domu Sąsiedzkim Inkubator Sąsiedzkiej Energii na Dolnym Mieście spotkaliśmy się między innymi z radnymi dzielnicy, którzy są otwarci na współpracę - mówi Julia Szawłowska, radna RII w Gdańsku. - Udzieliłam wówczas kompleksowej porady dotyczącej legalizacji pobytu pani, która się pojawiła na spotkaniu, a od innej otrzymaliśmy uwagi i rekomendacje dotyczące działalności Rady.

Na spotkanie z gdańską Radą Imigrantów i Imigrantek może przyjść każdy chętny, może też opowiedzieć o swoich pomysłach i potrzebach.

W kwietniu dyżur odbędzie się w Domu Sąsiedzkim Jaśkowa 7 przy ul. Jaśkowa Dolina 7 we Wrzeszczu, w godz. 17.00 - 19.00. 


Gdańską Radę drugiej kadencji tworzy 14 osób z różnych stron świata, m.in. Brazylii, Ukrainy, Czeczenii, Francji, Niemiec, Uzbekistanu, Syrii czy Tunezji. Mają bardzo różne doświadczenie migracyjne. Niektórzy mieszkają w Gdańsku od wielu lat, inni z nich to migranci zarobkowi, repatrianci albo w procedurze starania się o ochronę międzynarodową. 

Działalność Rady Imigrantek i Imigrantów ma potwierdzać, że miasto Gdańsk to przyjazne miejsce do życia dla wszystkich, a doświadczenie migracyjne może być dodatkowym atutem w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji. Członkowie aktywnie udzielają się we wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów.

 

 

Aldona Dybukwww.gdansk.plaldona.dybuk@gdansk.pl
Aldona Dybuk - najnowsze
Aldona Dybukwww.gdansk.plaldona.dybuk@gdansk.pl
Aldona Dybuk - najnowsze