Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podwórka na Stogach będą jak nowe - prace potrwają do wiosny

Rozpoczęły się prace, mające na celu utwardzenie i odwodnienie pierwszych podwórek na gdańskich Stogach. Nowe oblicze zyskają zaplecza budynków przy Stryjewskiego, Wrzosy i Skiby. W 2019 roku na wiosnę pojawi się tu zieleń i tzw. ogrody deszczowe. W planach jest też budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego na odcinku od przepompowni do ulicy Zimnej.

Podwórka na Stogach będą jak nowe - prace potrwają do wiosny
A
A
data publikacji: 08 października 2018 r.
Rozpoczęła się realizacja zadania - odwodnienie wraz z przebudową podwórzy na Stogach. Prace prowadzone są pod nadzorem DRMG
Rozpoczęła się realizacja zadania - odwodnienie wraz z przebudową podwórzy na Stogach. Prace prowadzone są pod nadzorem DRMG
www.gdansk.pl

- To kolejna po basenie, remoncie ul. Zimnej, Nowotnej i torowiska duża inwestycja na Stogach - mówi Beata Dunajewska, radna Gdańska, z pierwszego okręgu, w którego skład wchodzą także Stogi. - Przypomnę również, że trwa remont pawilonu na Stogach, wkrótce ruszy modernizacja zaplecza pawilonu wraz z drogą dojazdową i parkingami. Udowadniamy, że mimo problemów z wykonawcami robimy wszystko, żeby zrealizować podjęte wobec mieszkańców dzielnicy zobowiązania

(Obszar, na którym prowadzone są prace, przedstawia mapka zamieszczona na końcu tej publikacji).


Mała retencja to priorytet miasta

Podwórka na Stogach - przy ulicy Stryjewskiego 16, 18, 20, Wrzosy 2, 4 i Skiby 1, 2 i 5 zostaną utwardzone i odwodnione dzięki m.in. systemowi małej retencji. Ten system to  pilotażowy projekt realizowany w ramach szerszej, miejskiej polityki promocji proekologicznych sposobów zagospodarowywania wód opadowych w Gdańsku. Promocja i wdrażanie małej retencji w Gdańsku to jeden z priorytetów miasta w ramach realizacji zaleceń Panelu Obywatelskiego.

- W normalnych warunkach pogodowych, przy umiarkowanych opadach objętość zaprojektowanego systemu małej retencji, którym są w tym przypadku ogrody deszczowe, wystarczy dla prawidłowego funkcjonowania podwórzy - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny DRMG. - Ewentualny nadmiar wód deszczowych, występujący w przypadku opadów większych, ekstremalnych, odprowadzany będzie tzw. “przelewem awaryjnym” do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej, do którego system małej retencji podwórek został podłączony


Na czym polega metoda małej retencji?

W ogrodach deszczowych, które przyjmować tu będą różnorodne w rozmiarze i formie niewielkie zagłębienia - niecki terenowe, posadzona zostanie roślinność hydrofitowa, czyli taka dla której środowisko podmokłe stanowi doskonałe warunki do wzrostu i rozwoju. Wśród zaproponowanych przez projektantów roślin znajduje się, oprócz wierzb, trzciny i manny mielec, wiele gatunków kwitnących jak krwawnica pospolita, kosaćce, kozłek lekarski, wierzbownica, niezapominajka itp. Będą one od wiosny zdobić przestrzeń podwórek, działając jednocześnie jak swoista zielona infrastruktura odwodnieniowa. Rośliny zużywając wodę w ramach swoich procesów życiowych, zmniejszą jej fizyczną objętość i zwielokrotnią naturalny proces parowania.


Kanalizacja deszczowa

Również na początku października otwarto oferty przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Stryjewskiego, na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej w Gdańsku". Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło biuro projektowe EKO AUDYT z Wrocławia. Aktualnie wszystkie oferty sprawdzane są pod względem formalno-prawnym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, projekt powinien być gotowy na koniec bieżącego roku.


Utwardzenie, miejsca parkingowe, nowe chodniki 

Zakres zadania na Stogach obejmuje też wykonanie na terenie trzech nieutwardzonych dotąd podwórek - przy Stryjewskiego 16,18,20; Wrzosy 2,4 i Skiby 1,2 i 5 nawierzchni utwardzonych w postaci chodników i ciągów pieszo-jednych z przestrzenią przeznaczoną do parkowania, a także tzw. ogrodów deszczowych w celu odwodnienia terenu.

Całe zadanie polegać będzie na:

  • Wymianie nawierzchni na utwardzoną, nieprzepuszczalną z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych,
  • Budowie systemu małej retencji (w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz zieleni towarzyszącej) wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
  • Stworzeniu miejsc parkingowych w nawiązaniu do istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego,
  • Budowie nowych i przebudowie istniejących chodników,
  • Wymianie opasek wokół budynków,
  • Rozbiórce i remoncie murków oporowych,
  • Nasadzeniu drzew i krzewów, budowie skarp trawiastych, wykonanie trawników ogólnodostępnych


Na mapce zaznaczono obszar, na którym prowadzone są prace
Na mapce zaznaczono obszar, na którym prowadzone są prace
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl