• Start
 • Wiadomości
 • 30 lat samorządu terytorialnego. Zobacz pełną listę radnych, prezydentów i ich zastępców

30 lat samorządu terytorialnego. Zobacz pełną listę radnych, prezydentów i ich zastępców

W środę, 27 maja, mija 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych - rok 1990 był dla Polski czasem odrodzenia samorządu terytorialnego. W gdańskiej Radzie Miasta zasiadało dotychczas 370 radnych, w ciągu ośmiu kadencji. Gdańsk miał w tym czasie pięcioro prezydentów a na rzecz Miasta pracowało też 35 wiceprezydentów lub członków zarządu. Oto pełna lista nazwisk gdańskiego samorządu.
( Publikacja: 25.05.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowy Ratusz to obecna siedziba Rady Miasta Gdańska, od 1999 r. Wcześniej obrady Rady Miasta Gdańska prowadzone były w największej sali Urzędu Miejskiego w Gdańsku, oznaczonej numerem 107
Nowy Ratusz - dawny Klub Studencki Żak - siedziba Rady Miasta Gdańska. Pierwsza sesja w tym miejscu odbyła się 30 listopada 2000 roku. Wcześniej obrady RMG prowadzone były w największej sali Urzędu Miejskiego w Gdańsku, oznaczonej numerem 107
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Do osób najdłużej pracujących w Radzie Miasta Gdańska należą m.in.:

 • Bogdan Oleszek (6 kadencji, przewodniczący Rady Miasta Gdańska w latach 2001-1018)
 • Piotr Gierszewski (6 kadencji)
 • Małgorzata Chmiel (6 kadencji, w trakcie szóstej kadencji objęła mandat posła na Sejm RP)
 • Marek Bumblis (5 kadencji)
 • Jarosław Gorecki (5 kadencji)
 • Kazimierz Koralewski (5 kadencji)
 • Piotr Dzik (4 kadencje) 
 • Tadeusz Gleinert (4 kadencje)
 • Mirosław Zdanowicz (4 kadencje)
 • Tadeusz Mękal (4 kadencje)
 • Paweł Adamowicz, który zanim objął w 1998 r. urząd Prezydenta Gdańska, był miejskim radnym (od 1990 r.) i przewodniczącym RMG (w latach 1994-1998). Paweł Adamowicz w każdych kolejnych wyborach samorządowych wybierany był na radnego Miasta Gdańska, ale od 1998 r. rezygnował z mandatu, w związku z wyborem na prezydenta Miasta Gdańska.

 

Sala obrad Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu - widok z galeryjki dla publiczności, która znajduje się niemal pod sufitem sali, na wysokości kilku metrów
Sala obrad Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu - widok z galeryjki dla publiczności, która znajduje się niemal pod sufitem sali, na wysokości kilku metrów. Zdjęcie z 2018 roku
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Przez pierwsze trzy kadencje Rada Miasta Gdańska liczyła 60 radnych. Ich liczba została zmniejszona na mocy ustawy o samorządzie i od kadencji rozpoczętej w 2002 roku, RMG liczy 34 radnych - i tak jest do dzisiaj. Pracami Rady Miasta kieruje przewodniczący i jego zastępcy. Radni pracują w licznych komisjach.

W 2002 roku zmienił się także sposób wyboru prezydenta. Dotąd prezydent i jego zastępcy (a także członkowie zarządu) powoływani (i odwoływani) byli przez Radę Miasta i tworzyli Zarząd Miasta, który był organem kolegialnym. Od roku 2002 wprowadzony został bezpośredni wybór prezydenta a jego uprawnienia znacząco wzrosły. Od tego czasu prezydent samodzielnie powołuje swoich zastępców. Prezydent ani jego zastępcy nie mogą być radnymi: o ile nimi byli, to obejmując urząd muszą zrzec się swoich mandatów.

W miastach na prawach powiatu, a takim jest Gdańsk, prezydent wykonuje również obowiązki starosty.

 

Fragment łańcucha ozdobnego Prezydenta Miasta Gdańska - widzimy tutaj symbol nierozerwalności Gdańska i Rzeczpospolitej. Ten łańcuch noszony był w trakcie miejskich i państwowych uroczystości przez śp. prezydenta Pawła Adamowicza
Fragment łańcucha ozdobnego Prezydenta Miasta Gdańska - widzimy tutaj symbol nierozerwalności Gdańska i Rzeczpospolitej. Ten łańcuch noszony był w trakcie miejskich i państwowych uroczystości przez śp. prezydenta Pawła Adamowicza
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

W trakcie kadencji zdarza się, że radni są powoływani na stanowiska wiceprezydentów (zastępców prezydenta) Gdańska lub np. obejmują mandat parlamentarny. Zgodnie z regulacjami ustawowymi wówczas w ich miejsce powoływane są osoby z tych samych list wyborczych, w kolejności zależnej od liczby otrzymanych głosów w wyborach.

 

Sesja Rady Miasta Gdańska poświęcona Janowi Heweliuszowi w 360. rocznicę jego wybrania na rajcę miejskiego. Posiedzenie odbyło się w Ratuszu Głównomiejskim w marcu 2011 r.
Sesja Rady Miasta Gdańska poświęcona Janowi Heweliuszowi w 360. rocznicę jego wybrania na rajcę miejskiego. Posiedzenie odbyło się w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego w marcu 2011 r.
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Poniżej prezentujemy listę wszystkich radnych Gdańska, przewodniczących i wiceprzewodniczących Rady Miasta, a także prezydentów i wiceprezydentów, z podziałem na kadencje, w latach 1990-2020:

 

KADENCJA 1990–1994 (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

Radni Gdańska w latach 1990-1994. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
Radni Gdańska w latach 1990-1994. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
fot. Rada Miasta Gdańska

 

Prezydenci:

 • Jacek Starościak 1990-1991
 • Franciszek Jamroż 1991 -1994

 

Wiceprezydenci:

1990–1991

 • Andrzej Gliniecki
 • Tomasz Posadzki
 • Dariusz Śmiałkowski
 • Ryszard Gruda

1991-1994

 • Ryszard Gruda (1991-1993)
 • Włodzimierz Korab-Karpowicz (1991-1992)
 • Marian Szajna (1991-1993)
 • Dariusz Śmiałkowski (1992-1994)
 • Arkadiusz Skłucki (1992-1994)
 • Andrzej Skrzypek (1994)

 

 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska: 

 • Franciszek Jamroż (od 6.06.1990-11.12.1990)
 • Andrzej Januszajtis  (od 11.12.1990)

 

Wiceprzewodniczący RMG:

 • Andrzej Bądkowski (od 11.12.1990 do 1.03.1994)
 • Tomasz Bedyński (od 5.06.1990)
 • Stefan Jaśkiewicz (od 5.06.1990)
 • Tadeusz Mękal (od 4.05.1993)
 • Stanisława Niewczas (od 12.10.1993)
 • Krzysztof Włodarczyk (5.06.1990)
 • Andrzej Zagozdon (od 10.12.1991)

 

Radni (pełna lista):

Paweł Adamowicz, Ryszard Bartel, Andrzej Bądkowski, Tomasz Bedyński, Marek Berndt, Włodzimierz Byczkowski, Jan Grzegorz Długosz, Jerzy Fryzowski, Tadeusz Gleinert, Mieczysław Gnich, Bogusław Gołąb, Zofia Gosz, Maciej Gromadzki, Grzegorz Grzelak, Roman Grzenia, Eugeniusz Grzymała, Zdzisław Halcewicz-Pleskaczewski, Irena Jabłońska-Kaszewska, Franciszek Jamroż, Andrzej Januszajtis, Stefan Jaśkiewicz, Michał Kaczorowski, Marek Maria Kalicki, Janusz Kawka, Krzysztof Kosik, Jerzy Krzyżanowski, Antoni Kunikowski, Maria Lackorzyńska, Andrzej Malinowski, Maria Małkowska, Józef Masternak, Tadeusz Mękal, Bernard Mikołowski, Małgorzata Niewczas, Waldemar Nocny, Juliusz Ogórkowski, Zbigniew Okoński, Ryszard Olszewski, Ryszard Piasecki, Marek Piskorski, Piotr Poniewierski, Henryk Rowiński, Zofia Ruszkowska, Zbigniew Sadowski, Henryk Sampławski, Krystyna Sarnowska-Jackowska, Andrzej Skrzypek, Andrzej Słomiński, Przemysław Smolarek, Anna Sosińska-Parchowska, Jacek Starościak, Grzegorz Sulikowski, Jerzy Szerszeński, Leszek Szumichora, Andrzej Szydłowski, Bogdan Szymczuk, Dariusz Śmiałkowski, Jerzy Toruński, Krzysztof Włodarczyk, Tadeusz Wyganowski, Lucyna Zabiełło, Andrzej Zagozdon, Andrzej Zbierski.

 

KADENCJA 1994-1998 (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

Radni Gdańska w latach 1994-1998. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
Radni Gdańska w latach 1994-1998. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
fot. Rada Miasta Gdańska

 

Prezydent:

 • Tomasz Posadzki 1994-1998

 

Wiceprezydenci Gdańska:

 • Michał Bidas - wiceprezydent miasta ds. polityki społecznej (1994–1997)
 • Tomasz Sowiński - wiceprezydent miasta ds. polityki społecznej (1997–1998)
 • Adam Landowski - wiceprezydent miasta ds. polityki społecznej (1998)
 • Ryszard Gruda - wiceprezydent miasta ds. gospodarki przestrzennej
 • Longin Mażewski - wiceprezydent miasta ds. polityki finansowej
 • Henryk Woźniak - wiceprezydent miasta ds. polityki gospodarczej (1994–1997)
 • Sylwester Pruś - wiceprezydent miasta ds. polityki gospodarczej (1997–1998)

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska: 

 • Paweł Adamowicz

 

Wiceprzewodniczący RMG:

 • Wacław Baliński
 • Tadeusz Gleinert
 • Sławomir Niecko (od 25.04.1997)
 • Tomasz Sowiński (od 25.04.97 do 29.01.1998)

 

Radni (pełna lista):

Paweł Adamowicz, Jerzy Adamski, Wacław Baliński, Krzysztof Berenthal, Michał Bidas, Tadeusz Brodzik, Leon Brzozowski, Małgorzata Chmiel-Woźnicka, Janusz Chojnowski, Tomasz Czerwiński, Jerzy Fryzowski, Janusz Gielecki, Tadeusz Gleinert, Kazimierz Gorczyński, Zofia Gosz, Michał Górski, Ryszard Gruda, Grzegorz Grzelak, Henryk Halmann, Andrzej Jankowski, Tadeusz Jędrzejczyk, Kazimierz Kiżewski, Marek Kostecki, Zdzisław Kościelak, Tadeusz Kowalewski, Jerzy Krajka, Marek Kraszewski, Jan Kryger, Jerzy Krzyżanowski, Adam Landowski, Władysław Łęczkowski, Włodzimierz Machczyński, Maria Małkowska, Ginter Manuszewski, Barbara Meyer, Tadeusz Mękal, Andrzej Michałowski, Sławomir Niecko, Wiesława Pawłowicz, Halina Piórecka, Zenon Plech, Romuald Plewa, Tomasz Posadzki, Sylwester Pruś, Danuta Putrycz, Henryk Rowiński, Wiktor Salamądry, Krystyna Sarnowska-Jackowska, Ewa Sienkiewicz, Leszek Słomiński, Tomasz Sowiński, Grzegorz Sulikowski, Stanisław Szczepanik, Wacław Szulc, Joachim Szyc, Andrzej Szydłowski, Dariusz Śmiałkowski, Marek Świeczkowski, Józef Tarnowski, Wojciech Turek, Eugeniusz Węgrzyn, Aleksander Żubrys.

 

Sesja nadzwyczajna przeprowadzona w lipcu 2009 r.
Sesja nadzwyczajna przeprowadzona w lipcu 2009 r.
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

KADENCJA 1998-2002 (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

Radni Gdańska w latach 1998-2002. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
Radni Gdańska w latach 1998-2002. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
fot. Rada Miasta Gdańska

 

Prezydent:

 • Paweł Adamowicz 1998-2002

 

Wiceprezydenci Gdańska:

 • Wacław Baliński - wiceprezydent miasta ds. gospodarki komunalnej (1998–2001)
 • Zbigniew Czepułkowski - wiceprezydent miasta ds. polityki gospodarczej (1998–2000)
 • Jan Stoppa - wiceprezydent miasta ds. polityki gospodarczej (2001–2002)
 • Jerzy Gwizdała - wiceprezydent miasta ds. polityki finansowej (1998–2001)
 • Ryszard Gruda - wiceprezydent miasta ds. polityki przestrzennej
 • Adam Landowski - wiceprezydent miasta ds. polityki społecznej
 • Ewa Sienkiewicz - wiceprezydent miasta ds. polityki mieszkaniowej

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska: 

 • Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz (do 31.05.2001)
 • Bogdan Oleszek (od 12.07.2001)

 

Wiceprzewodniczący RMG:

 • Stefan Grabski (do 31.05.2001)
 • Marek Kostecki (od 12.07.2001)
 • Maciej Lisicki
 • Wacław Szulc (do 30.06.2001)

 

Radni (pełna lista):

Paweł Adamowicz, Jerzy Adamski, Wacław Baliński, Liliana Barańska, Jacek Karol Bendykowski, Ryszard Biały, Robert Bogdanowicz, Krzysztof Brzeziński, Leon Brzozowski, Marek Bumblis, Małgorzata Chmiel, Kazimierz Dobrzyński, Jarosław Dziubek, Jerzy Fryzowski, Piotr Gierszewski, Tadeusz Gleinert, Eugeniusz Głogowski, Jarosław Gorecki, Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz, Stefan Grabski, Ryszard Gruda, Henryk Halmann, Jacek Hola, Grażyna Husarz, Waldemar Jaroszewicz, Andrzej Jaworski, Wiesław Kamiński, Marek Kostecki, Tadeusz Kowalewski, Adam Landowski, Maciej Lisicki, Władysław Łęczkowski, Maria Małkowska, Barbara Meyer, Tadeusz Mękal, Włodzimierz Mormol, Bogusław Niemkiewicz, Ryszard Nikiel, Czesław Nowak, Bogdan Oleszek, Andrzej Leon Orzechowski, Mariusz Pankowski, Alina Pienkowska, Marek Polaszewski, Tomasz Posadzki, Danuta Putrycz, Dorota Beata Raczyńska, Stanisław Rajkowski, Arkadiusz Rybicki, Ewa Sienkiewicz, Leszek Słomiński, Wacław Szulc, Joachim Szyc, Jacek Śmiech, Ryszard Śnieżko, Monika Tomaszewska,Wojciech Turek, Eugeniusz Węgrzyn, Piotr Woźniak, Ryszard Zagłoba, Aleksander Żubrys.

 

KADENCJA 2002-2006 (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

Radni Gdańska w latach 2002-2006. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
Radni Gdańska w latach 2002-2006. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
fot. Rada Miasta Gdańska

 

Prezydent:

 • Paweł Adamowicz 2002-2006

 

Zastępcy prezydenta Gdańska:

 • Wiesław Bielawski - zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej
 • Szczepan Lewna - zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej
 • Waldemar Nocny - zastępca prezydenta ds. polityki społecznej (2002–2005)
 • Katarzyna Hall - zastępca prezydenta ds. polityki społecznej (2006)
 • Anna Fotyga - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej (2002–2004)
 • Marcin Szpak - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej (2004–2006)

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska: 

 • Bogdan Oleszek

 

Wiceprzewodniczący RMG:

 • Jarosław Gorecki
 • Ryszard Nikiel (do 14.11.2005)
 • Tomasz Sowiński (do 24.11.2005)
 • Eugeniusz Węgrzyn (zm. 6.04.2003)
 • Aleksander Żubrys (do 26.06.2003)

 

Radni (pełna lista):

Jerzy Adamski, Marek Bumblis, Włodzimierz Byczkowski, Małgorzata Chmiel, Piotr Dzik, Anna Fotyga, Piotr Gierszewski, Tadeusz Gleinert, Marek Glinka, Eugeniusz Głogowski, Jarosław Gorecki, Zofia Gosz, Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz, Wiesław Kamiński, Janusz Kasprowicz, Ryszard Klimczyk, Kazimierz Koralewski, Sławomir Kosakowski, Maciej Lisicki, Władysław Łęczkowski, Maria Małkowska, Barbara Meyer, Tadeusz Mękal, Ryszard Nikiel, Czesław Nowak, Bogdan Oleszek, Ryszard Olszewski, Marek Polaszewski, Agnieszka Pomaska, Danuta Putrycz, Arkadiusz Rybicki, Grzegorz Sielatycki, Tomasz Sowiński, Grzegorz Strzelczyk, Monika Tomaszewska, Eugeniusz Węgrzyn, Joanna Włodarska, Mirosław Zdanowicz, Aleksander Żubrys.

 

KADENCJA 2006-2010 (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

Radni Gdańska w latach 2006-2010. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
Radni Gdańska w latach 2006-2010. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
fot. Rada Miasta Gdańska

 

Prezydent:

 • Paweł Adamowicz 2006-2010

 

Zastępcy prezydenta Gdańska:

 • Wiesław Bielawski - zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej
 • Szczepan Lewna - zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej (2006–2007)
 • Maciej Lisicki - zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej (2007–2010)
 • Marcin Szpak - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej (2006–2009)
 • Andrzej Bojanowski - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej (2009–2010)
 • Katarzyna Hall - zastępca prezydenta ds. polityki społecznej (2006–2007)
 • Ewa Kamińska - zastępca prezydenta ds. polityki społecznej (2007–2010)

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska:

 • Bogdan Oleszek

 

Wiceprzewodniczący RMG:

 • Agnieszka Owczarczak (od 27.08.2009)
 • Mariusz Pankowski
 • Agnieszka Pomaska (do 23.06.2009)
 • Sylwester Pruś

 

Radni (pełna lista):

Wojciech Błaszkowski, Jerzy Borowczak, Marek Bumblis, Małgorzata Chmiel, Irena Dymarska, Piotr Dzik, Piotr Gierszewski, Jarosław Gorecki, Stefan Grabski, Paweł Jaworski, Ryszard Jędrzejczak, Krystian Kaczmarek, Wiesław Kamiński, Lech Kaźmierczyk, Kazimierz Koralewski, Zdzisław Kościelak, Maciej Krupa, Maria Krzaklewska, Maciej Lisicki, Maria Małkowska, Patrycja Mlejnek-Gałęza, Bogdan Oleszek, Agnieszka Owczarczak, Mariusz Pankowski, Anna Połetek, Agnieszka Pomaska, Sylwester Pruś, Piotr Skiba, Marcin Skwierawski, Dariusz Słodkowski, Stanisław Sikora, Jacek Teodorczyk, Krzysztof Wiecki, Sylwester Wysocki, Mirosław Zdanowicz, Arkadiusz Żukowski.

 

Pierwsza w historii zdalna sesja Rady Miasta Gdańska. Panująca pandemia koronawirusa sprawiła, że radni, ze względów bezpieczeństwa, uchwalali lokalne prawo przed ekranami swoich komputerów. Kwiecień 2020 r.
Pierwsza w historii zdalna sesja Rady Miasta Gdańska. Panująca pandemia koronawirusa sprawiła, że radni, ze względów bezpieczeństwa, uchwalali lokalne prawo przed ekranami swoich komputerów. Kwiecień 2020 r.
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

KADENCJA 2010-2014 (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

Radni Gdańska w latach 2010-2014. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
Radni Gdańska w latach 2010-2014. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
fot. Rada Miasta Gdańska

 

Prezydent:

 • Paweł Adamowicz 2010-2014

 

Zastępcy prezydenta Gdańska:

 • Wiesław Bielawski - zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej
 • Maciej Lisicki - zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej
 • Andrzej Bojanowski - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej
 • Ewa Kamińska - zastępca prezydenta ds. polityki społecznej

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska: 

 • Bogdan Oleszek

 

Wiceprzewodniczący RMG:

 • Jarosław Gorecki
 • Agnieszka Owczarczak
 • Jacek Teodorczyk

 

Radni (pełna lista):

Jolanta Banach, Wojciech Błaszkowski, Piotr Borawski, Marek Bumblis, Małgorzata Chmiel, Paweł Czerniewski, Aleksandra Dulkiewicz, Beata Dunajewska-Daszczyńska, Piotr Dzik, Jaromir Falandysz, Żaneta Geryk, Piotr Gierszewski, Jarosław Gorecki, Piotr Grzelak, Wiesław Kamiński, Lech Kaźmierczyk, Kazimierz Koralewski, Maciej Krupa, Halina Leman, Maria Małkowska, Patrycja Mlejnek-Gałęza, Szymon Moś, Adam Nieroda, Bogdan Oleszek, Agnieszka Owczarczak, Przemysław Ryś, Piotr Skiba, Marcin Skwierawski, Dariusz Słodkowski, Grzegorz Strzelczyk, Jacek Teodorczyk, Krzysztof Wiecki, Beata Wierzba, Mirosław Zdanowicz.

 

KADENCJA 2014-2018 (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

Radni Gdańska w latach 2014-2018. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
Radni Gdańska w latach 2014-2018. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
fot. Rada Miasta Gdańska

 

Prezydent:

 • Paweł Adamowicz 2014-2018

 

Zastępcy prezydenta Gdańska:

 • Wiesław Bielawski - zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej
 • Maciej Lisicki - zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej (2014)
 • Piotr Grzelak - zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej (2015–2018)
 • Andrzej Bojanowski - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej (2014–2017)
 • Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej (2017–2018)
 • Piotr Kowalczuk - zastępca prezydenta ds. polityki społecznej

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska: 

 • Bogdan Oleszek

 

Wiceprzewodniczący:

 • Wojciech Błaszkowski
 • Piotr Czauderna
 • Agnieszka Owczarczak

 

Radni (pełna lista):

Mariusz Andrzejczak, Wojciech Błaszkowski, Piotr Borawski, Marek Bumblis, Małgorzata Chmiel, Piotr Czauderna, Dorota Dudek, Aleksandra Dulkiewicz, Beata Dunajewska, Piotr Dzik, Jaromir Falandysz, Żaneta Geryk, Piotr Gierszewski, Jarosław Gorecki, Piotr Grzelak, Łukasz Hamadyk, Beata Jankowiak, Lech Kaźmierczyk, Anna Maria Kołakowska, Kazimierz Koralewski, Andrzej Kowalczys, Emilia Lodzińska, Jerzy Milewski, Adam Nieroda, Magdalena Olek, Bogdan Oleszek, Agnieszka Owczarczak, Przemysław Ryś, Mateusz Skarbek, Grzegorz Strzelczyk, Wojciech Stybor, Jacek Teodorczyk, Piotr Walentynowicz, Teresa Wasilewska, Beata Wierzba, Anna Wirska, Mirosław Zdanowicz.

 

KADENCJA 2018-2023 - stan do kwietnia 2020 (kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)

Radni Gdańska w latach 2018-2023. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
Radni Gdańska w latach 2018-2023. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ
fot. Rada Miasta Gdańska

 

Prezydenci:

 • Paweł Adamowicz 2018-2019
 • Aleksandra Dulkiewicz od 2019

 

Zastępcy prezydenta Gdańska:

 • Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej (2018–2019)
 • Alan Aleksandrowicz - zastępca prezydenta ds. inwestycji (od 2019)
 • Wiesław Bielawski - zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej (2018–2019)
 • Piotr Borawski - zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu (od 2019)
 • Piotr Grzelak - zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju
 • Piotr Kowalczuk - zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych

 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska: 

 • Agnieszka Owczarczak

 

Wiceprzewodniczący RMG:

 • Piotr Gierszewski
 • Mateusz Skarbek
 • Teresa Wasilewska (od 28.03.2019)
 • Beata Dunajewska (do 28.03.2019)

 

Radni (pełna lista):

Łukasz Bejm, Kamila Błaszczyk, Wojciech Błaszkowski, Piotr Borawski, Joanna Cabaj, Katarzyna Czerniewska, Beata Dunajewska, Piotr Dzik, Piotr Gierszewski, Anna Golędzinowska, Michał Hajduk, Henryk Hałas, Barbara Imianowska, Beata Jankowiak, Waldemar Jaroszewicz, Jan Kanthak, Krystian Kłos, Kazimierz Koralewski, Andrzej Kowalczys, Dawid Krupej, Emilia Lodzińska, Przemysław Majewski, Przemysław Malak, Bogdan Oleszek, Agnieszka Owczarczak, Jan Perucki, Romuald Plewa, Kacper Płażyński, Karol Rabenda, Przemysław Ryś, Mateusz Skarbek, Andrzej Skiba, Cezary Śpiewak-Dowbór, Andrzej Stelmasiewicz, Elżbieta Strzelczyk, Lech Wałęsa, Teresa Wasilewska, Karol Ważny.