PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Opiekunowie prawni i kuratorzy - gdański MOPR szuka chętnych do pełnienia tych funkcji

Opiekunowie prawni i kuratorzy - gdański MOPR szuka chętnych do pełnienia tych funkcji
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca pełnoletnich, odpowiedzialnych i empatycznych mieszkańców do podjęcia się roli opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub do pełnienia funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.
people-4643194_1920
truthseeker08/pixabay.com

 

Zakupy, lekarz, ale też ochrona interesów

Podopieczny opiekuna prawnego, zazwyczaj ze względu na chorobę psychiczną lub zaawansowany wiek i zły stan zdrowia, samodzielnie sprosta tylko drobnym codziennym czynnościom. Problemem dla takiej osoby może być nawet zrobienie zakupów, wykupienie leków czy wizyta u lekarza. Do obowiązków opiekuna prawnego należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby. Trzeba również zadbać, by podopieczny miał właściwą opiekę lekarską, nie zagrażał sobie i innym i miał zapewnione środki na życie (dopilnować np. odbioru, emerytury, czy innych świadczeń, dopilnować rozsądnego zarządzania pieniędzmi). 

Z kolei kurator sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera potrzebującego człowieka w sprawach życia codziennego. Pełni również rolę doradcy np. w kwestii dysponowania dochodami. Czuwa, by podopieczny samodzielnie nie zaciągał żadnych zobowiązań np. kredytów, pożyczek.

 

Wynagrodzenie za wsparcie

Opiekun prawny i kurator nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek wydatków na rzecz podopiecznego, jednak na ich żądanie sąd może przyznać wynagrodzenie za świadczoną pomoc. Jest ono pokrywane np. z dochodów albo z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych – w tym wypadku wypłaty dokonuje MOPR. Wynagrodzenie takie nie może miesięcznie przekroczyć 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania kwoty.

 

Nabór kandydatów i szczegóły formalne

Kandydaci powinni mieć nieposzlakowaną opinię oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Muszą wykazać się dobrym stanem zdrowia i korzystać z pełni praw publicznych. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej, prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Pracy Socjalnej nr 4 MOPR przy ul. Lecha 1 w Gdańsku, pod numerem tel. kom.: 506 228 183 lub stacjonarnym: 58 511 46 16 (w dni powszednie, w godz. pracy Ośrodka) lub email: mopr@mopr.gda.pl 

Wymagane dokumenty dostępne są pod linkiem.

 

oprac. IB

Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze
Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze